Inschrijving NierstichtingChallenge 2020 geopend

Door Redactie - Ingezonden mededeling 

Na een zeer succesvolle NierstichtingChallenge 2018 biedt de Nierstichting nu een nieuwe kans om innovatieve ideeën vanuit de praktijk werkelijkheid te maken. Professionals die werken met patiënten met nierfalen zien eerder waar de behoeften van deze patiënten liggen. De Nierstichting daagt deze professionals weer uit om concreet en direct toepasbare ideeën ter verbetering van de zorg aan te dragen. Indienen van ideeën kan tot 1 november 2019.

Bij de NierstichtingChallenge 2020 staat het thema ‘Zorg dichtbij de patiënt’ centraal. Denk hierbij aan het bijdragen aan verdere verbetering van de zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de patiënt en/of aan het behoud en versterken van de eigen regie van de patiënt. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Hoe kun je de patiënt meer en actiever betrekken bij de eigen behandeling?
 • Hoe kun je ouders van kinderen praktisch ondersteunen bij de zorg voor een kind met een nierziekte? 
 • Hoe krijgen patiënten meer grip op hun medicijngebruik? 
 • Hoe kun je de patiënt praktische ondersteuning en begeleiding bieden bij het werken aan de eigen leefstijl in de thuissituatie? 
 • Hoe kun je zorgen dat thuisdialyse voor zo’n groot mogelijke groep dialysepatiënten een reële optie wordt? 
 • Hoe kun je zorgen voor zo efficiënt mogelijk contact tussen zorgverlener en patiënt? 
 • Hoe kun je zorgen dat patiënten zelfstandig en thuis betrouwbare metingen kunnen doen? 
 • Hoe kun je zorgen voor een sociale omgeving die goed genoeg op de hoogte is om de juiste ondersteuning te bieden?

Wie kan meedoen? Alle zorgprofessionals die werken met patiënten met nierfalen kunnen hun ideeën bij de Nierstichting aandragen. Mooie voorbeelden vanuit de NierstichtingChallenge 2018 zijn te vinden in het Overzicht van projecten en resultaten NierstichtingChallenge 2018.

Kijk voor meer informatie over de NierstichtingChallenge 2020 en voor het aanmelden van ideeën op de website van de Nierstichting.

Gepubliceerd: dinsdag 22-10-2019 | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

  Recente artikelen

  NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
  Ons Pricaystatement vindt u hier


  NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
  Ons Pricaystatement vindt u hier