Eerste Hans Mak Prijs voor Els Boeschoten

Door Dietske van der Brugge 

Els Boeschoten naast schrijver Geert Mak, broer van wijlen Hans Mak, en de weduwe van de naamgever van de prijs - Foto: Pieter Smeets

De Nederlandse federatie voor Nefrologie (NfN) heeft de nieuw ingestelde Hans Mak Prijs voor bijdrage aan de ontwikkeling van de nefrologische zorg, toegekend aan dr. Els Boeschoten. De oeuvreprijs werd op 7 oktober uitgereikt tijdens het gecombineerde Najaarssymposium van de NfN en de Wetenschapsdag die de beroepsvereniging organiseerde met NierNieuws en de NVN.

Van capaciteitsplanning naar kwaliteitssysteem
Els Boeschoten schetste in een uitgebreid dankwoord de nog jonge geschiedenis van de kwaliteitszorg in de nefrologie in Nederland. Tot medio jaren ’80 ontwikkelde de dialysezorg zich vooral op geleide van capaciteitsplanning. In 1985 stelde de toenmalige Dialyse Groep Nederland een Kwaliteitscommissie in voor de ontwikkeling van kwaliteitsrichtlijnen. Tegen de eeuwwisseling kreeg dat een vervolg in de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem: dialyse was inmiddels reguliere zorg, waarvan de kwaliteit op een objectieve manier geborgd moest worden.

Wie betaalt de kwaliteitszorg?
Aanvankelijk wordt een door Lloyds uitgevoerd certificatiesysteem geheel bekostigd door de Nierstichting. Onder die condities doen de dialysecentra graag mee: eind 2004 heeft 80% van de dialysecentra een certificaat. Maar dat is voor de lange termijn geen wenselijke situatie. Er wordt een onafhankelijk kwaliteitsinstituut opgericht: het Hans Mak Instituut, en het is Els Boeschoten zelf, die haar functie als internist-nefroloog in het AMC verruilt voor het directeurschap van het HMI. Wanneer de toenmalige minister Bomhoff zijn toezeggingen voor financiering niet kan nakomen doordat hij zelf het kabinet opblaast, zien de dialysecentra zich voor de taak gesteld hun kwaliteitssysteem zélf te financieren. Hoewel de kosten slechts een fractie bedragen van de omzet, staan zij niet te trappelen. Pas als certificering door de zorgverzekeraars als inkoopcriterium wordt aangemerkt, gaan zij overstag.

Van impasse naar nieuw elan
Het is dus geen soepel lopend proces geweest, en het siert Els Boeschoten zeer dat zij met het HMI in die omstandigheden een kwaliteitssysteem uit het vuur heeft gesleept, dat nadrukkelijk ook zorg voor de kwaliteit van leven monitort en een NVN Kwaliteitstoets vanuit patiëntenperspectief includeert. Toch lukt het aanvankelijk niet om tot een echt transparant benchmarksysteem te komen, waarin de effecten van de certificering op de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk worden, en waarin kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief de plek krijgen die ze toekomt. Onder Els Boeschotens opvolger gaan het Hans Mak Instituut en Renine op in de Stichting Nefrovisie, nu geleid door Marc Hemmelder. In de relatieve rust die volgt blijkt het mogelijk het kwaliteitssysteem toch door te ontwikkelen.

Terugkeer van de naam Hans Mak
Bij de uitreiking van de Hans Mak Prijs memoreerde Els Boeschoten de moeilijkheden die overwonnen moesten worden. Het is duidelijk dat het ongeduld en de teleurstelling over de geringe voortvarendheid van de dialysesector haar nog vers in het geheugen liggen. Zij verhult niet blij verrast te zijn door de jongste ontwikkelingen en de ambitie van Nefrovisie om in 2018 een state of the art geïntegreerd kwaliteitssysteem te hebben. En bovenal deelt zij haar vreugde met de zaal over de terugkeer van de naam van Hans Mak in het nefrologisch werkveld, nu als naamgever van de prijs die zij zelf als eerste ontvangt uit handen van het NfN-bestuur, dat grootmoedig laat weten dat de selectie van Els’ kandidatuur nauwelijks discussie heeft gevergd.

De Hans Mak Prijs zal vanaf nu elke twee jaar worden uitgereikt aan iemand, van welke professie dan ook, die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de ontwikkeling en/of verbetering van de klinisch-nefrologische zorg en de kwaliteit van leven van de nierpatiënt in Nederland in al zijn aspecten. De prijs is vernoemd naar Hans Mak (1937-1997), de eerste voorzitter van de NVN, toen nog LVD geheten, een actief verbeteraar van de nefrologische zorg in Nederland.  

Gepubliceerd: zaterdag 08-10-2016 | Reacties (1)

Reageer op dit artikel

  • Tony de Ronde, Amsterdam
    11-10-2016 11:01

    Prachtig verslag van de prijsuitreiking, met daarin wat van de geschiedenis van de kwaliteitszorg van dialyse, van de prijswinnares Els Boeschoten en van de naamgever van de prijs Hans Mak. Mooi dat tegelijkertijd twee mensen die aan de basis hebben gestaan van een kwalitatief goede dialysezorg worden geŽerd. De kwaliteitszorg die hun opvolgers hebben voortgezet, die continu onderhoud nodig blijft houden, en waar we als huidige dialysepatiŽnten van profiteren.

Recente artikelen

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier


NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier