Masterplan Orgaandonatie aantoonbaar mislukt

Door Dietske van der Brugge en Jeroen van Setten 

 

Het aantal orgaandonaties is in de eerste helft van 2016 fors gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Het aantal mensen dat bij overlijden organen afstond liep met 17% terug, het aantal transplantaties na overlijden liep daardoor terug met 16%. Nederland is daarmee weer terug op het niveau van voor het Masterplan Orgaandonatie; de winst in de jaren van het Masterplan (2009 - 2014, met een na-ijleffect in 2015) is dus weer verdampt nu het programma is gestopt. De cijfers van de Nederlandse Transplantiestichting (NTS) tonen dat aan.

Menno Loos van de Stichting 2MH had het zien aankomen. De situatie tijdens de looptijd van het Masterplan was opgekrikt positief, zo stelt hij. Dat dat zou instorten was voorzien, omdat niet het hele Masterplan geïmplementeerd is. Loos: 'Het fundament, een beter registratiesysteem, is niet gerealiseerd. Dat maakte de andere winstpunten tot kortetermijnsuccessen. Nu zie je het: het hele verhaal stort als een kaartenhuis in elkaar op het moment dat de extra aandacht, energie en het extra geld wegvalt.'

Ook aantal levende donoren liep terug
Opvallend is dat ook het aantal levende donoren licht terugliep. Dr. Stefan Berger, nefroloog in het UMCG en voorzitter van het Landelijk Overleg Niertransplantatie (LONT), ziet geen relatie tussen de beide dalende curves. Het aantal levende donaties kent altijd een forse fluctuatie, zo stelt hij. Dit is geen trend die verontrust. Wij hebben in Nederland veel meer levende donoren dan elders, en dat is maar goed ook, want die vangen nog een groot deel op van het donortekort. Wél leidt dat ertoe dat in ons land relatief veel ontvangers met bloedgroep 0 van transplantatie verstoken blijven.

Nierpatiënten met bloedgroep 0 slechter af
Als het aanbod van donororganen vooral afkomstig is van overleden donoren, worden organen van 0-donoren vooral toegewezen aan 0-ontvangers. Levende donoren met bloedgroep 0 staan vanzelfsprekend meestal hun nier af aan hun naaste en die kan ook bloedgroep A of B hebben. Wachtenden met bloedgroep 0 zijn daardoor in Nederland in toenemende mate slechter af dan in landen waarin donororganen overwegend van overledenen komen. Berger: 'Dat kun je alleen oplossen door meer anonieme of postmortale donaties of door 'door de bloedgroepen heen' te transplanteren'.

Wachtlijst korter, positief of negatief?
Ondanks het dalend aantal transplantaties loopt de actieve wachtlijst terug. Menno Loos vermoedt dat transplantabele patiënten niet altijd voor de wachtlijst worden aangemeld, juist omdat de vooruitzichten op daadwerkelijke transplantatie ontbreken. Stefan Berger heeft daar een volledig andere visie op. 'De instroom van patiënten is niet teruggelopen, maar zelfs toegenomen. En de uitstroom is op dit moment groter dan de instroom. Daar moet je primair naar kijken. Positief dus. Overigens bestaat de harde kern van de wachtlijst vooral uit moelijk transplanteerbare patiënten. De al genoemde mensen met bloedgroep 0 en mensen met veel antistoffen.'

Waar de voorzitters van 2MH en LONT het wel volledig over eens zijn: het Masterplan Orgaandonatie heeft ons niets opgeleverd. Dat is een pijnlijke constatering die niet zonder opvolging kan blijven.

Gepubliceerd: vrijdag 08-07-2016
Bron: NTS | Reacties (10)

Reageer op dit artikel

 • TheodŰr Vogels , Eindhoven
  12-07-2016 07:50

  Beste mw Boon en Wood,
  Ik wil de kans waarnemen om u beiden aan te spreken op uw uitlatingen op dit artikel en eerdere reacties.
  Uw beider inzichten mag u uitdragen hoe ver die ook van de dagelijkse realiteit staan. Ik werk zelf in de nefrologie en zie helaas regelmatig hoe mensen overlijden. In geen enkele situatie kom ik een praktijk tegen die maar in de buurt komt van uw beweringen. Uw eigen opvattingen daarover zijn inmiddels helder.
  Te stellen dat er veel meer mensen uw gedachtengoed aanhangen is echter ridicuul. U weet net zo min als een ander wat er precies gebeurt na iemands dood. De dood vaststellen is een zorgvuldig proces wat door u wordt weggezet als een groot complot. De pretentie dat u dit zou weten baart mij zorgen. Dat u mensen in de gezondheidszorg in zijn algemeenheid karakteriseert als charlatans en zelfs moordenaars noemt gaat mij echter wel erg ver. Gezien de toon van de berichten steun ik de redactie om verdere reacties van uw kant te stoppen. Dit aangezien wat mij betreft al eerder is aangetoond dat een redelijke discussie met u beiden onbegonnen werk is.

 • Redactie
  11-07-2016 11:53

  Geachte mevrouw Boon,
  We houden ons graag bij de feiten. We zijn een neutraal medium en laten iedereen aan het woord, maar voor welles-nietesspelletjes verwijzen we naar de sociale media.
  De redactie.

 • Carla Boon, Anna paulowna
  11-07-2016 11:48

  U snoert critici dus de mond ! Wat een afkeurenswaardige manier van doen, wat een onverdraagzaam gedrag. Dat u de portee hiervan niet ziet ! Als u de hele club vertegenwoordigt, betekent dat droefenis voor allen die geloven wat u zegt !

 • Redactie
  11-07-2016 10:24

  Herhaaldelijk blijkt uit onderzoek dat niet-registreren een zaak is van laksheid. De meeste mensen zouden volgens die enquÍtes JA zeggen tegen donatie als ze zich wel zouden registreren. Om een verder welles-nietesspelletje voor te zijn, zullen we verdere reacties op dit vlak hier daarom niet meer plaatsen.

 • Annet Wood
  11-07-2016 09:51

  Tink! Ik reageer op het artikel en niets anders dan dat

 • Carla Boon, anna paulowna
  11-07-2016 09:47

  Jammer Tink, dat u niet inhoudelijk ingaat op wat er aangedragen wordt nl het feit dat mensen levend op de operatietafel worden gebruikt als donor en dat dit feit nergens wordt vermeld. Mensen, donoren in spť, kunnen dus niet op de juiste gronden hun beslissing nemen. DŠŠr gaat het om in dit geval en dŠt is wat ik, en met mij velen, veranderd willen zien, ook in ķw berichtgeving. Het is niet alleen hŠlen voor de orgaanbehoeftige: er is een mens die het leven wordt ontnomen omdat hij leeg gehaald wordt voor zijn organen.
  Ook is het niet aan u om te bepalen of een discussie al of niet voor de zoveelste keer gevoerd gaat worden !

 • Tink
  11-07-2016 09:34

  Gaan we deze discussie nu weer helemaal opnieuw voeren, Annet en Carla? De redactie heeft dit al een keer stopgezet, zie de vele reacties onder dit artikel

  Bovendien wordt er niks dwingend opgelegd, er wordt mensen alleen gevraagd een *keuze* te maken. Nu staat 60% gewoon niet geregistreerd, niemand weet wat die mensen bij overlijden zouden hebben gewild. Zie de laatjehartspreken.nu.
  Niet registreren komt doorgaans gewoon door laksheid, vergeten, 'het is er nog niet van gekomen'. Terwijl het nog geen 2 minuten werk is.

  Maak je keus. Dan zal het je ook niet gebeuren dat je organen wťl worden gebruikt terwijl je dat liever niet had gewild.

 • Annet Wood
  11-07-2016 07:11

  Er zijn twee mogelijkheden waarom het masterplan is mislukt.
  Het eerste is dat steeds meer mensen doordrongen raken van het feit dat orgaandonatie na het overlijden bedrog is en weten dat dit niet kan.
  Het tweede is dat er meer mensen zijn die het er niet mee eens waren dat Pia Dijkstra het donorschap zo dwingend op wilde leggen. Voor de meeste mensen betekent het niet invullen van de keuze feitelijk dat ze niet willen. In reacties zie ik dat mensen om die reden ook nu NEE zeggen tegen orgaandonatie.

 • Redactie, Utrecht
  10-07-2016 17:46

  Geachte mevrouw, de twee percentages kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. In het ene geval (17%) gaat het namelijk om donaties en in het andere (16%) om transplantaties.

 • C. Boon, Anna paulowna
  10-07-2016 17:28

  Beste,

  dat het aantal mensen dat bij overlijden organen afstond, volgens uw nieuws, met 17% gedaald, is een verkeerde voorstelling van zaken.
  Ook twijfel ik aan het getal van 16% nŠ overlijden.
  Tel ik deze cijfers bij elkaar op dan kom ik op 33% van de donoren die volgens uw berichtgeving en misschien zelfs volgens uw overtuiging, bij of na overlijden hun organen afstonden voor transplantatiedoeleinden.
  Weet u dat alle mensen, die van hun organen worden ontdaan, op de operatietafel nog in leven zijn ?
  Weet u dat de term hersendood is bedacht om te voorkůmen dat men aangeklaagd zou kunnen worden voor moord ?
  Weet u dat niemand kan zeggen of de patiŽnt registreert wat er gebeurt, dat niemand weet of die patiŽnt pijn lijdt en tevens: dat niemand weet of deze patiŽnt (van een doodzieke patiŽnt zijn de organen immers onbruikbaar) misschien uiteindelijk tůch weer gezond had kunnen worden ???
  Weet u dat hieraan valse informatie ten grondslag ligt en dat mensen orgaandonor worden in de veronderstelling dat zij inderdaad overleden zijn op het moment van uitneming ?
  Ik dring er hierbij bij u op aan, aandacht te besteden aan de misleidende en tot moord leidende informatie die van overheidswege over alle mensen wordt uitgestrooid.
  Misschien kunt u wel zover gaan dat u zich medeplichtig voelt en hierin op heel korte termijn verandering in aanbrengt !
  Ik wens u wijsheid toe,

  hartelijke groet,
  Carla Boon

Recente artikelen

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier


NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier