Welke dialysevorm is eigenlijk de beste keus?

Door Valerie van de Flier 

Prof.dr. K.J. Jager

Een onderzoek van de ERA-EDTA Registry wijst uit dat de overlevingskansen van een patiŽnt die met peritoneale dialyse begint niet slechter zijn dan die van patiŽnten die beginnen met hemodialyse. 'Een eventueel verschil in overlevingskansen is daarom niet per se het beste argument om voor HD te kiezen', zegt professor Kitty Jager, epidemioloog en verbonden aan de ERA-EDTA Registry, naar aanleiding van het onderzoek.

Het onderzoek volgde telkens gedurende vijf jaar Europese patiŽnten die tussen 1993 en 2012 begonnen met een niervervangende therapie. Uit het onderzoek blijkt dat in de meest recente periode steeds minder patiŽnten startten met PD of HD terwijl het aantal getransplanteerden steeg.

Wanneer er naar de resultaten per dialysevorm gekeken wordt, blijkt dat PD-patiŽnten in de eerste vijf jaar net iets langer leven dan HD-patiŽnten. Jager: 'Zelfs met de correctie op leeftijd en nierziekte komen PD-patiŽnten er iets beter uit. Dat zou kunnen zijn omdat PD-patiŽnten vaak wat gezonder zijn wanneer ze beginnen.'

Uit het onderzoek wordt vooral duidelijk dat patiŽntoverleving niet de doorslag lijkt te moeten geven bij het kiezen van de dialysevorm. De vraag moet volgens Jager juist zijn wat het beste in iemands dagelijks leven past. 'Voor patiŽnten zijn twee dingen belangrijk: hoe lang kan ik er mee leven en wat is mijn kwaliteit van leven. Het antwoord op de laatste vraag hangt van iemands persoonlijke situatie af. Wat past het beste in haar of zijn dagelijks leven. Het kiezen voor HD kan bijvoorbeeld ook een sociaal aspect hebben.'

Communicerende vaten
Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat er al sinds 2000 in Europa steeds minder met PD wordt gestart. Het starten van HD daalt pas sinds 2009, terwijl het starten op een transplantaat al gedurende 20 jaar steeds verder toeneemt. Jager beschrijft dit als communicerende vaten. Met de toename van levende donoren neemt het aantal patiŽnten dat moet gaan dialyseren af. PatiŽnten die kiezen voor PD zijn ook vaker goede transplantatiekandidaten. 'Wanneer het aantal levende donoren verder toeneemt, is de kans groot dat het aantal PD-patiŽnten nog meer zal afnemen. Deze mensen hoeven dan steeds minder vaak met dialyse te beginnen.'

Maar het lagere aantal patiŽnten dat met dialyse start is niet het hele verhaal. Het totale aantal mensen in de Europese bevolking dat met nierfunctievervanging moet starten lijkt sinds een paar jaar langzaam af te nemen. Jager legt uit dat dit klopt en verschillende verklaringen kan hebben, bijvoorbeeld dat er preventief meer gedaan kan worden om dialyse uit te stellen of te voorkomen. Daarnaast is de nierfunctie waarbij met dialyse begonnen wordt verschoven.

Begin jaren í90 werd meestal begonnen wanneer de nierfunctie (eGFR) vijf tot zes milliliter per minuut was. Dit werd in de jaren daarna vervroegd naar ongeveer tien milliliter per minuut. Vervolgens stelde een publicatie uit AustraliŽ dat de hoogte van de nierfunctie bij het moment van starten weinig verschil maakt en is de trend dus juist om weer later te starten. 'Doordat er later gestart wordt met dialyse, zal uiteindelijk ook niet meer iedereen gaan dialyseren. Door de latere start overlijden patiŽnten mogelijk al aan iets anders voor ze ooit dialyse nodig hebben,' aldus Jager.

De resultaten van dit onderzoek zullen door de ERBP (European Renal Best Practice, een adviesgroep met betrekking tot richtlijnen binnen ERA-EDTA) gebruikt worden bij het aangeven van richtlijnen voor het kiezen van een dialysevorm.

Gepubliceerd: maandag 25-04-2016 | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

    Recente artikelen

    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier


    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier