'Maagzuurremmers op termijn slecht voor nieren'

Door Jeroen van Setten 

Patiënten die gedurende langere tijd een protonpompremmer (PPI) slikken, lopen mogelijk een verhoogd risico op chronische nierschade. Hoe hoger de dosering, hoe groter het risico op de bijwerking. Dat blijkt uit een observationeel onderzoek gepubliceerd in JAMA. De onderzoekers van de Johns Hopkins University in Baltimore wijzen er wel met nadruk op dat met een observationele studie een causaal verband niet kan worden bewezen. Toch zouden PPI's minder voorgeschreven moeten worden. Ook in Nederland worden vooral omeprazol en pantoprazol erg veel geslikt. Vaak ook in hoge doses.

Benjamin Lazarus e.a. bekeken een indrukwekkend aantal gebruikers van protonpompremmers. In een eerste onderzoek volgden ze 10.500 patiënten gedurende ongeveer veertien jaar en toonden aan dat de kans om chronisch nierfalen te ontwikkelen onder de PPI-gebruikers 50 procent hoger ligt dan bij de niet-gebruikers. Daarna herhaalden ze de studie met bijna 250.000 personen. Het absolute risico om na tien jaar chronische nierschade op te lopen was onder PPI-gebruikers 15,6 procent en onder niet-gebruikers 13,9 procent. Patiënten die de tabletten tweemaal per dag nemen lopen meer risico dan degenen die een enkele dosis gebruiken.

De onderzoekers vermoeden dat de chronische nierschade mogelijk een gevolg is van onopgemerkt terugkerend acuut nierfalen en een laag magnesium. Zij manen ook tot voorzichtigheid bij het ​​voorschrijven gezien andere mogelijke bijwerkingen van de maagzuurremmers, zoals de toename van het risico op osteoporose door verminderde opname van vitamine D en het risico van kolonisatie van het maagdarmkanaal met potentieel pathogene bacteriën.

Gepubliceerd: maandag 18-01-2016
Bron: JAMA | Reacties (3)

Reageer op dit artikel

 • Ahmet Ceylan, Hilversum
  02-05-2016 09:40

  Je moet niet vergeten dat mensen die PPI niet slikken 13.9% kans hebben op een nierschade in vergelijking tot 15.6 die het wel slikken.

  1.7% stijging is te verwaarlozen risico.

 • Margot
  19-01-2016 10:50

  Beste wetenschappers,
  Ik heb hier hartelijk om zitten lachen!
  Ik slik een medicijnencocktail om mijn nierfunctieverlies te temperen.
  Deze cocktail houdt mij nu al ruim 12 jaar uit de dialyse en zoals het er naar uit ziet, zal het nog 5-10 jaar duren voor het moment daar dan eindelijk is.
  Dat betekent dat ik dan uiteindelijk zo'n 17-22 jaar uitstel van dialyse heb gekregen. Geweldig toch?!
  De enige manier om deze cocktail in mijn maag te houden en niet binnen 15 minuten weer uit te spugen is om dagelijks 60-80 mg omeprazol te slikken. Juist ja, 75-100% van de toegestane maximale dosering!
  Wat hadden jullie gewild? Mij 12 jaar terug linea recta op de dialyse af laten stevenen?
  Het is een feit dat alle medicijnen bijwerkingen hebben en schade in het lichaam achter laten.
  Maar levenskwaliteit weegt nog altijd op tegen deze risico's!
  Ik nodig jullie graag uit voor een kopje koffie of thee om over deze eenzijdige visie en conclusie van gedachten te wisselen!

 • Kerstjens, Meppel
  18-01-2016 20:01

  Vreemd, mijn partner krijgt, na nier traplantatie, per dag 80mg esomeprazol.

Gerelateerde artikelen

Recente artikelen

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier


NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier