Orgaandonatie en Griekse toestanden

De Opvatting van Menno Loos

Terwijl dit jaar 75% van de 18-jarigen ondanks aansporen nog geen keuze ten aanzien van donorschap heeft gemaakt, het aantal postmortale transplantaties met 12% is gedaald en op deze manier de toch al beperkte resultaten van zes jaar Masterplan Orgaandonatie snel verdampen, blijven de media, en nog veel belangrijker de politiek, alleen oog houden voor positief gepresenteerde berichten door de Nederlandse Transplantie Stichting (NTS): '18-jarigen zeggen steeds vaker Ja', 'Hoogste aantal orgaandonoren ooit', '...' Wat heeft dat met Griekenland te maken?

Heel eenvoudig. In Griekenland werden de cijfers over de economie ook positief gebracht en de rapporten die naar Europese partners werden gestuurd ook. En niemand stelde vragen (ook de media niet). Totdat... 2MH hoopt dat we nu wat orgaandonatie betreft op dat punt zijn. De actieve wachtlijst is deze maand voor het eerst onder de 1000 gedaald. Dat lijkt positief maar de absolute daling is kleiner dan het aantal mensen dat is overleden. Ondertussen blijft de wachttijd, zodra je eindelijk, op de actieve wachtlijst komt, onoverzienbaar lang.

Door de lange wachttijd zien familie en bekenden van nierpatiënten zich genoodzaakt transplantatie bij leven te overwegen. Dit verklaart dan ook de toename van 70% levende donatie. Doneren bij leven is vooralsnog alleen mogelijk bij nieren en is niet zonder risico voor de gezonde donor. Deze toename van donatie bij leven staat geheel los van maatregelen en effecten van orgaandonatie na overlijden. Het is natuurlijk geweldig voor nierpatiënten dat er zoveel gezonde vrijwilligers zijn die tijdens hun leven een nier afstaan. Het is echter triest dat door het falen van het (donorregistratie) systeem gezonde mensen zich gedwongen voelen om 'vrijwillig' een nier af te staan.

De NTS berichtte op 27 mei dat we in Nederland meer donoren hebben gehad dan ooit tevoren. Een verklaring voor deze (geringe) toename van het aantal orgaandonaties is het verruimen van de criteria voor ouderen als potentiële orgaandonor. In vijf jaar is het percentage ouderen onder de donoren bijna verdubbeld omdat door toegenomen medische kennis nu donoren worden geaccepteerd die voorheen niet aan de gezondheids- en leeftijdscriteria voldeden. Dit betekent dat het donatie-/registratiesysteem zelf, waarin de afgelopen jaren vele miljoenen zijn gestopt, niet wezenlijk tot een verhoging van het aantal donoren heeft geleid, maar de oprekking van de donatiecriteria voor transplantatie wel. Het probleem zit hem in het huidige registratiesysteem, waarin 60% van de Nederlanders geen keuze vastlegt, ondanks aansporing door middel van overheidscampagnes. Het is een serieus teken aan de wand dat – ondanks de berichten over succescijfers – het donorsysteem faalt ten koste van mensenlevens.

Na zes jaren van mooi weer spelen tijdens het Masterplan, het verkwisten van 20 miljoen aan campagnes zonder substantiële verbetering, vinden wij dit het moment dat we verder moeten kijken dan eenzijdige, positieve persberichten.

Menno Loos is voorzitter van het burgerinitiatief www.2MH.nl

Gepubliceerd: zaterdag 20-06-2015 | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

    Recente artikelen

    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier


    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier