DialysepatiŽnten hebben slecht werkend goed cholesterol

Door Godelieve Gros 

Bij dialysepatiënten werkt het HDL minder goed dan normaal. Daardoor is het niet zo goed in staat cholesterol uit het bloed af te voeren, met een verhoogd risico op hart- en vaatproblemen tot gevolg. Deze bevinding is een volgend stukje van de puzzel rond de samenhang tusen hart- en nierziekten.

Hart- en vaatziekten zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken voor nierpatiënten die een hemo- of peritoneale dialysebehandeling ondergaan. Een verandering van het zogenaamde HDL-cholesterol in het bloed, de goede bloedvetten, zou daarbij een rol kunnen spelen. HDL, High Density Lipoproteïne, is het goede cholesterol in het bloed dat bescherming biedt tegen hart- en vaatziekten en tegen infecties. Het neemt overtollig slecht cholesterol en andere schadelijke stoffen op en verwijdert deze uit het vaatstelsel. Gezonde mensen met een hoge HDL-waarde in het bloed, hebben een verminderd risico op hart- en vaatziekten. Dit verband wordt echter niet waargenomen bij nierpatiënten die een dialysebehandeling ondergaan.

Onderzoek naar structuur en functie HDL
Oostenrijkse onderzoekers bestudeerden de structuur en het functioneren van HDL-cholesterol in het bloed van dialysepatiënten. De uitkomst van dit onderzoek geeft een mogelijke verklaring voor het feit dat een gezond HDL-gehalte in het bloed niet tot vermindering van hart- en vaatproblemen leidt bij nierpatiënten. In dit onderzoek is de samenstelling en de werking van het HDL-cholesterol in het bloed van 24 hemodialysepatiënten, 14 peritonealedialysepatiënten en 20 gezonde mensen onderzocht.

Verminderde functie bij hemo- en peritoneale dialysepatiënten
Bij zowel de hemo- als de peritoneale dialysepatiënten hebben de onderzoekers een afwijkende samenstelling en structuur van de HDL-deeltjes geconstateerd. Hierdoor is de afvoer van het cholesterol en de bescherming tegen infecties en afsterven van lichaamscellen verminderd. De duur van de dialysebehandeling lijkt verband te houden met het vermogen van het HDL om cholesterol aan zich te binden en af te voeren. Op andere functies van het HDL heeft de duur van de behandeling volgens het onderzoek geen invloed. De afvoer van cholesterol en de anti-inflammatoire en celbeschermende werking blijkt slechter bij de hemodialysepatiënten dan bij de patiënten met peritoneale dialyse. Deze laatste groep blijkt echter een lager gehalte van het zogenaamde paraoxonase te hebben, (ook) een stof met een vaatbeschermende werking.

Betere preventie hartaandoeningen
De onderzoeksresultaten tonen het slechter functioneren van HDL-cholesterol in het bloed van dialysepatiënten ten opzichte van gezonde personen aan. Deze uitkomst zal meer inzicht geven in de relatie tussen hart- en nieraandoeningen op moleculair niveau en kan zo in de toekomst een bijdrage leveren aan een gerichte therapie om hart- en vaatziekten bij deze groep patiënten te voorkomen.

Gepubliceerd: woensdag 06-05-2015
Bron: Journal of the American Society of Nephrology | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

    Recente artikelen

    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier


    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier