Kennis bevordert trouw aan fosfaatarm dieet

Door Godelieve Gros 

Als een zorgprofessional inzicht heeft in de mate waarin een dialysepatiënt bereid is zijn leefstijl aan te passen, leidt de communicatie tussen hen waarschijnlijk eerder tot een beperking van de fosfaatinname. Dit blijkt uit een recent Amerikaans onderzoek.

Hyperfosfatemie, een te hoog fosfaatgehalte in het bloed, kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Een hemodialysebehandeling filtert in onvoldoende mate het fosfaat uit het bloed, waardoor het naleven van een fosfaatarm dieet van belang is. In de praktijk blijkt het voor de patiënt toch lastig om zich hieraan te houden. Patiënten die zich bewust zijn van de gezondheidsvoordelen van dit dieet zijn echter eerder geneigd om zelf actief mee te werken aan de preventie van hyperfosfatemie.

Het onderzoek
In dit onderzoek, uitgevoerd in het Ohio Riverside Methodist Hospital in Columbus, zijn 95 nierpatiënten met hemodialyse ondervraagd over hun bereidheid tot het volgen van een fosfaatarm dieet en hun visie op de eigen gezondheid. De onderzoekers hebben de uitkomsten vervolgens gerelateerd aan demografische kenmerken van de patiënten en het fosfaatgehalte in hun bloed.

62% van de ondervraagde nierpatiënten onderschreef het belang van een fosfaatarm dieet, terwijl bij slechts 34% een wenselijk fosfaatgehalte in het bloed werd gemeten. Volgens de onderzoekers is het van belang dat de zorgprofessionals niet alleen aandacht geven aan de ziekte en de therapie, maar ook inzicht hebben in de mate waarin de patiënt bereid is tot gedragsverandering en in welke fase van deze gedragsverandering de patiënt zich bevindt. Ze moeten weten of de patiënt in voldoende mate geïnformeerd is over de gezondheidsvoordelen van een fosfaatarm dieet en of de patiënt voldoende zelfeffectief is.

Beter geïnformeerde patiënten hebben lagere fosfaatwaardes
Hoog opgeleide, blanke patiënten die een leven met weinig beperkingen hoog waarderen en patiënten die al langere tijd dialyseren, gaven vaker aan zich te houden aan het dieet. Dit kan duiden op een grote motivatie onder deze groep patiënten, maar het kan ook een sociaal wenselijke respons zijn. Een gecontroleerde fosfaatwaarde in het bloed werd gemeten bij jonge, hoogopgeleide patiënten die al langere tijd hemodialyse ondergingen en goed geïnformeerd waren over hun chronische nierziekte.

Aanbevelingen
Aan de hand van hun bevindingen formuleren de onderzoekers een aantal aanbevelingen voor de communicatie tussen de zorgprofessional en zijn patiënt betreffende het fosfaatarme dieet. Om ook de lager opgeleide patiënten en patiënten uit minderheidsgroepen te bereiken is het van belang de medische informatie in begrijpelijke taal over te brengen. Om complicaties te voorkomen moeten patiënten die zich bereid tonen hun leefstijl aan te passen, in hun gedragsverandering worden ondersteund. Patiënten die twijfels hebben over de voordelen van de therapie moeten nadrukkelijk worden geïnformeerd over de voordelen die de therapie hen biedt. Om het zelfvertrouwen van de patiënt te stimuleren is het belangrijk om het dieetplan in kleine, begrijpelijke en haalbare onderdelen te presenteren. Therapietrouw van oudere patiënten is lager dan van jongere patiënten; zorgprofessionals moeten zich hiervan bewust zijn.

Kennis van de nieraandoening bevordert de therapietrouw van een fosfaatarm dieet, permanente informatievoorziening is daarom van groot belang. Ten slotte adviseren de onderzoekers zogenaamde actieve, empathische vraaggesprekken te houden. Het stellen van open vragen aan de patiënt moet duidelijkheid geven over hun bereidheid tot aanpassing van hun leefstijl.

Met dank aan Renal and Urology News

Gepubliceerd: maandag 20-04-2015
Bron: Journal of Renal Nutrition | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

    Recente artikelen

    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier


    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier