Zeven vragen aan internist-nefroloog Yvo Sijpkens

Door Redactie NierNieuws 

Yvo Sijpkens (1960) werkt sinds 2008 bij Bronovo in Den Haag als internist-nefroloog, studeerde in Leiden, promoveerde in 2003 op chronische afstoting na niertransplantatie en was tot 2008 staflid aan de afdeling Nierziekten van het LUMC.

Waarom is nefrologie zo’n mooi vak
Het vak, inclusief nierziekten, hypertensie en elektrolytstoornissen, laat zich heel goed snappen vanuit de beschikbare kennis over (patho)fysiologie. Je hebt als nefroloog te maken met zowel jonge als oudere patiënten waarmee je als dokter een goede band kan opbouwen zonder een al te zware emotionele lading. Zowel voor patiënt als dokter is de goed haalbare preventie van nierfunctieverlies en hart- en vaatziekten met behoud van kwaliteit van leven heel bevredigend.

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Het multifactorieel op maat snijden van de behandeling aan patiënten met hypertensie en chronische nierschade en het klinisch onderwijs geven aan onze arts-assistenten en co-assistenten maakt me gelukkig. Het minst gelukkig word ik van defensieve geneeskunde met de bijkomende onnodige en kostbare diagnostiek en het laten liggen van kansen om ziektelast te voorkomen.

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
De ziekte en het voortijdig overlijden van Leen Paul, afdelingshoofd Nierziekten LUMC en mijn promotor, ten gevolge van de volledig onbegrepen aandoening multisysteematrofie.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest en het minst trots
Veel mooie dingen na flink doorzetten. Blokboek Nefrologie en Urologie in Leiden, Proefschrift Chronische Afstoting, boek Chronische Nierschade samen met Marc Groeneveld en Stefan Berger, het opzetten van de hypertensiepoli in Bronovo en de educatieve twitterlijnen @ysijp en @bronovoiga. Het minst trots ben ik op het feit dat de sectie mijn herregistratie nefrologie afwees, ondanks de zeer uitgebreide nefrologische werkzaamheden in een ziekenhuis zonder dialyseafdeling.

Waar zou meer onderzoek naar gedaan moeten worden
Verouderingsprocessen in het algemeen en van hersenen, hart, nieren en vaatstelsel in het bijzonder. 

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste doen
Veel meer aandacht geven aan preventie door middel van uitgebreide patiënt- en publiekseducatie. Veel meer inzetten op een goede samenwerking tussen eerste en tweede lijn met juist een aanmoediging voor een vroege kortdurende consultatie bij een specialist.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Ik woon en sport sinds drie jaar pas gelukkig in Den Haag en verwacht over 10 jaar nog steeds met veel voldoening in het dan volledig geïntegreerde topklinische fusieziekenhuis Bronovo MCH te werken


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

Gepubliceerd: vrijdag 06-02-2015 | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

    Recente artikelen

    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier


    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier