Een onderzoek met vreemde aannames en wonderlijke vergelijkingen

Door Redactie NierNieuws 

Redactioneel

Bij de conclusies in het artikel in Kidney International over zoutinname (zie 'Minder zout vertraagt achteruitgang nieren niet') is een aantal opmerkingen te maken. Om te beginnen is het natuurlijk zo, dat de onderzoekers op populatieniveau hebben gekeken of een zoutarm dieet zinvol is om de nieren te sparen. De conclusie dat een dergelijk dieet niet routinematig moet worden voorgeschreven gaat voorbij aan het feit dat de gevoeligheid voor natrium erg verschilt per individu.

Het zou van aanzienlijk meer zorgvuldigheid getuigen als de wetenschappers hadden geschreven dat een zoutarm dieet gemíddeld genomen geen effect lijkt te hebben, maar dat dat weinig zegt over het effect bij de individuele patiënt. Wat je vervolgens eventueel uit zou kunnen breiden naar: zolang niet goed te voorspellen is wie er baat bij heeft en wie niet kun je het beter wel aan alle risicopatiënten voorschrijven, want kwaad kan het in ieder geval niet.

Effect van meer groente en fruit
Verder is er het 'kaliumeffect' wat de onderzoekers vrijwel geheel denken toe te kunnen schrijven aan de antioxidanten in een voedingspatroon dat veel groente en fruit bevat. Door anderen dan bij deze studie betrokken onderzoekers wordt wel gesteld dat een goede manier om de bloeddruk te verlagen niet zozeer het verminderen van de hoeveelheid natrium is, als wel het veranderen van de verhouding tussen kalium en natrium in de voeding.

In de westerse wereld, waarin veel mensen amper groente en fruit eten, is de eenvoudigste en meest effectieve manier om die verhouding ten goede te veranderen: meer groente en fruit (meer kalium dus) eten. Het is bepaald niet ondenkbaar dat het effect dat in dit onderzoek gezien wordt bij mensen die veel kalium binnenkrijgen, niet alleen toe te schrijven is aan de antioxidanten die deze mensen met hun voeding binnen krijgen, maar aan een gezondere bloeddruk via een gewijzigde kalium-natriumverhouding.

Veel zout of heel veel zout
Ten slotte de indeling in veel en weinig zout. De onderzoekers vonden feitelijk geen verschillen tussen de 33% van de deelnemers die het meeste natrium met hun urine uitscheidden en de 33% met de laagste uitscheiding. Maar die laatste groep had gemiddeld 3,3 gram natrium per dag in de urine. Dat komt overeen met 7,2 gram zout per dag.

Omdat natrium niet alleen via de urine uitgescheiden wordt, is het aannemelijk dat de werkelijke inname nog wat hoger ligt. Het is dan misschien wel veel minder dan de 6,2 gram natrium in de urine van de zoutste groep, maar nog altijd meer dan de algemene aanbeveling van 6 gram zoutinname per dag. Laat staan dat het hier zou gaan om mensen die echt zoutarm eten.

Ander onderzoek
Eigenlijk hebben de onderzoekers dus een vergelijking gemaakt tussen mensen die redelijk zout eten, en mensen die heel veel zout eten. Dat zegt nog niets over of een echte zoutbeperking misschien wel effect heeft, ook niet op breder vlak dan bij een individu. Uit onderzoek in het UMC Groningen blijkt juist dat mensen die al nierproblemen hebben, zeker als ze een bepaalde bloeddrukverlager slikken, er wel degelijk baat bij hebben om hun zoutinname te verlagen van hoog naar normaal.

Gepubliceerd: zondag 29-06-2014 | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

    Recente artikelen

    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier


    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier