Zeven vragen aan nefroloog Eltjo de Maar

Door Redactie NierNieuws 

Eltjo de Maar (1962) werkt sinds 5 jaar als internist-nefroloog in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Daarvoor was hij transplantatie- nefroloog in het UMCG. Zijn opleiding tot nefroloog deed hij in Groningen. In 2003 promoveerde hij op het proefschrift 'Changing Images of Cytomegalovirus Infection'. 

Waarom is nefrologie zo’n mooi vak
Het proberen te begrijpen van de ingewikkelde processen die een rol spelen bij het ontstaan van nierziekte vind ik erg boeiend. Het stellen van de juiste diagnose door de combinatie van kennis, ervaring en creativiteit vind ik erg leuk. Het mooie van de nefrologie is dat als het niet goed gaat met je nierfunctie er mogelijkheden zijn de nierfunctie te vervangen door dialyse of transplantatie.  

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Gelukkig ben je als je je gezond voelt en je plezier in het leven en je werk hebt. Met veel nierpatiënten heb je een jarenlange relatie. Sommige patiënten ken ik al 25 jaar uit de tijd dat ik als co-assistent werkzaam was. Het doet je goed als het met hen en hun families goed gaat. Het minst gelukkig ben ik als ik zie dat de administratieve last de laatste jaren enorm is toegenomen. Dit gaat ten koste van de tijd die er is om met patiënten te praten.

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
Het overlijden van een aantal patiënten in het begin van mijn loopbaan als transplantatienefroloog door ernstige complicaties na niertransplantatie, zoals het ontstaan van lymfoomziekte of het krijgen van ernstige infecties.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest trots
Ik ben trots op onze nierfalenpoli in het Wilhelmina Ziekenhuis. Ook ben ik trots op de goede samenwerking met de nefrologen uit Groningen waardoor het mogelijk is ook in een klein ziekenhuis zoals het WZA een prachtig dialysecentrum te hebben. Het minst trots ben ik dat er door tijdgebrek de helikopterview over hoe praktische zaken beter te organiseren, wel eens ontbreekt.

Waar zou meer of juist minder onderzoek naar gedaan moeten worden
Ik vind dat meer behandelingen in de nefrologie in trialverband zouden moeten plaatsvinden. En dat ook kleinere ziekenhuizen patiënten moeten kunnen aanmelden voor dergelijke trials. 

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste doen
Ik zou de frequente wijzigingen van merken of leveranciers van medicamenten die chronisch gebruikt moeten worden sterk willen reduceren. Deze wijzigingen die worden opgedragen door de zorgverzekeraars geven erg veel verwarring bij patiënten en leiden ook tot gevaarlijke situaties door bijvoorbeeld het dubbel of niet gebruiken van medicatie. Ook zou ik ervoor willen pleiten dat er veel meer know how en effort gestoken wordt in een goed elektronisch patiënten dossier, zodat niet elk ziekenhuis zijn eigen wiel moet uitvinden en de systemen vervolgens niet met elkaar kunnen samenwerken.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Over tien jaar hoop ik mijn werk nog met evenveel plezier te kunnen doen als nu. En ik hoop dat mijn kinderen, mijn vrouw en ik gezond zijn.


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

Gepubliceerd: maandag 01-12-2014 | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

    Recente artikelen

    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier


    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier