Seksuele intimidatie of empathisch vermogen

Weblog van Cor de Leeuw, dialyseverpleegkundige 

We leven in een maatschappij met vele gezichten. Er zijn pedofielen, verkrachters, mannen die misbruik maken van hun positie op het werk. Gelukkig zijn er ook mensen die troost willen bieden en oprecht door menselijk contact een ander willen ondersteunen.

We weten allemaal inmiddels wel wat wel en wat niet mag. Maar er zijn zaken die op de scheidslijn liggen tussen wat wel of niet kan. In die zaken is het een kwestie van: hoe interpreteer je dit en hoe wil je dit interpreteren. Een arm om iemands schouder om iemand na een slechtnieuwsgesprek te ondersteunen zou mijns inziens moeten kunnen. Als je dit niet zou doen dan betoon je jezelf een kil persoon. Verpleegkundigen werken vaak op het grensvlak tussen wat goed of fout geïnterpreteerd kan worden.  Zeker op de dialyseafdeling waar men elkaar veel tegenkomt in allerlei situaties en stemmingen.

Een verpleegkundige moet een vertrouwensband hebben met de patiënt om deze goed te kunnen begeleiden en te behandelen. Vertrouwen aangewakkerd door professioneel gedrag en handelen in het bewustzijn van de afhankelijkheid van de patiënt. Een verpleegkundige oefent op basis van kennis, niveau en behoefte van de patiënt haar of zijn vak uit. Binnen dit kader moet de verpleegkundige zich bewust zijn van zijn of haar professionele relatie. Wat voor de ene patiënt misschien normaal gedrag is, dat is voor een andere patiënt abnormaal gedrag van een verpleegkundige.

Is dit nu een zaak van op eieren lopen? Neen, dan overdrijf ik. Het is wel goed en noodzakelijk dat verpleegkundigen zich er ook bewust van zijn dat ze mensen zijn die inschattingsfouten kunnen maken. Ik ben afgelopen week getriggerd omtrent dit onderwerp doordat er binnen mijn sportvereniging een akkefiet was over een coach die positief gedrag vertoonde dat later door een speelster als negatief werd ervaren. Dan beschuldigd worden om grensoverschrijdend gedrag is een ernstige zaak die ieders integriteit schade kan doen. Wat kan wel en wat kan niet getolereerd worden?

Kan een mannelijke verpleegkundige een vrouw een aai over de bol geven omdat zij zo haar best heeft gedaan om haar ultrafiltratiedoel zo laag mogelijk te houden? Ik merk dat de maatschappij daar soms heel overspannen mee omgaat. Verpleegkundigen zijn veelal emotioneel fysieke karaktermensen die vanuit hun hart handelen. Ik zou graag ervaringen van patiënten en verpleegkundigen hierover willen vernemen. 

Gepubliceerd: zaterdag 07-09-2013 | Reacties (2)

Reageer op dit artikel

 • Klaver Hensbroek
  28-09-2013 02:19

  Beste Jenny,
  Jouw reactie op mijn open stelling kan ik me heel goed indenken. Maar hoe kijk je als vertrouwenspersoon tegenover een professionele "intieme" relatie aan als dialyseverpleegkundige met de dialysepatient die veelal meer ziet dan menig familielid. Met intiem, bedoel ik uiteraard geen seksuele relatie maar wel een vertrouwensrealtie zoals veel verpleegkundigen hebben met hun patient. Die emotionele fysieke verpleegkundige is mijn inziens een must in het team om een goede zorg te kunnen verlenen aan de dialysepatienten. Zij tonen inlevingsvermogen oftewel empathisch vermogen afgestemd op de behoefte van de patient.

 • Jenny (Apeldoorn)
  08-09-2013 15:41

  Beste Cor,
  als vertrouwenspersoon is mijn antwoord op je vraag: nee, dat kan niet. Het gaat niet zozeer om de intentie van degene die de aai geeft, maar om de manier waarop die aai overkomt bij degene die hem krijgt. Dat kan ontzettend verschillen, iedereen heeft een ander referentiekader, gevormd door opvoeding en ervaring. Daar kun je niet voorzichtig genoeg mee zijn. Seksuele intimidatie is een zwaarbeladen begrip dat ik niet gauw zal gebruiken, maar het verschil in positie tussen verpleger en patient is (afhankelijkheid!) te groot. Medeleven kan ook verbaal geuit worden, of door iemands hand even aan te raken. Zelfs op dat laatste is niet iedereen gesteld. Maar het aanraken van hoofd en schouders is over het algemeen echt taboe. En een 'aai over de bol' wordt vaak ook nog eens als kleinerend ervaren. Heel goed nadenken dus voor je reageert, want empathisch vermogen mag de professionele houding niet vertroebelen.

Recente artikelen

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier


NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier