Zeven vragen aan nefroloog Chris Hagen

Door Redactie NierNieuws 

E.C. Hagen (1959) werkt in het Meander MC in Amersfoort als internist-nefroloog, studeerde in Leiden en promoveerde in 1997 op het proefschrift “Antineutrophil cytoplasmic antibodies and systemic vasculitis”. Zijn belangrijkste nevenfunctie: tot maart 2013 voorzitter sectie kwaliteit NfN Nu actief binnen initiatief “Gezonde Nieren” Voorzitter Maatschap Interne geneeskunde/MDL Meander MC Lid werkgroep STOP Chronische Nierschade

Waarom is nefrologie zo’n mooi vak
Het heeft het beste van twee werelden in zich: zowel acuut als chronisch. Uitdagende technische aspecten. Ingewikkelde pathofysiologie. Ingrepen. Het heeft veel raakvlakken met andere specialismen en vereist daarin een coördinerende rol.

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
De mogelijkheid mensen in een benarde positie te helpen wat van hun leven te maken en de mogelijkheid bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van de dialysezorg. Het woud aan regelgeving, een volledig over de top geregeld registratiesysteem ongeschikt voor beschouwende medische zorg en de consequent verkeerde beeldvorming van de medisch specialist in de pers maken me het minst gelukkig.

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
De verhalen van de patiënten die zeven jaar geleden 's nachts gingen dialyseren en die vertelden hoe ze vooruit gingen.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest en het minst trots
Het starten van nachtelijke centrumdialyse in Meander MC en de navolging die het gekregen heeft in het land. En het minst het moeten teleurstellen van centra die hun kwaliteitscertificaat niet haalden. Kwam gelukkig weinig voor.

Waar zou meer of juist minder onderzoek naar gedaan moeten worden
Meer vergelijkend klinisch onderzoek in de nefrologie: clinical trials. Niets minder! Meer!

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste veranderen
Ik zou het DOT-systeem afschaffen en een echt transparant en simpel verrichtingenregistratiesysteem maken.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Over tien jaar bouw ik mijn werk in Meander Medisch Centrum langzaam af en werk ik aan een nieuw concept om een vernieuwde dialysetechniek (de draagbare kunstnier?) uit de opstartfase te tillen naar algemene toepassing.


Dit is de eerste in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

Gepubliceerd: maandag 02-09-2013 | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

    Recente artikelen

    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier


    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier