Herregistreren als verpleegkundige

Weblog van Cor de Leeuw, dialyseverpleegkundige 

Sinds 1 januari 2009 is herregistratie in het BIG-register verplicht. Herregistratie is van belang als ik wil blijven werken in mijn beroep van inschrijving. Ik sta in het BIG-register ingeschreven met een diploma, dan ligt de herregistratiedatum 5 jaar na de datum van mijn diploma. Anders is de datum 5 jaar na mijn vakbekwaamheidsverklaring of de erkenning van beroepskwalificatie (bron CIBG Ministerie van VWS).

Mijn collega’s en ik kregen vorige week een brief binnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanwege de procedure voor herregistratie volgens de BIG-wet. Ik zal u eerst even kort uitleggen wat het BIG-register inhoudt. De BIG heeft niets te maken met varkentjes maar alles met de gezondheidszorg. Het is de afkorting van Beroepen Individuele Gezondheidszorg.

De website van de Inspectie van de Gezondheidszorg zegt het volgende over de wet BIG: De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om patiënten of cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.

Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen zijn verplicht zich te registeren in het BIG-register. Alleen zorgverleners die in het register staan mogen een beschermde titel voeren zoals die in de wet staat genoemd. De inspectie houdt toezicht op de opleidingsverplichting die medische beroepsbeoefenaren hebben om hun vakkennis op peil te houden.

Daarnaast controleert de inspectie de naleving van artikel 40 uit de Wet BIG. Daarin staat onder andere dat een individuele medische beroepsbeoefenaar verantwoorde zorg moet leveren en aan kwaliteitsbewaking moet doen. De wet houdt tevens in dat iedereen die onder de wet BIG valt te maken kan krijgen met het tuchtrecht. De wet is van december 1993 en vervangt een heel oude wet van Thorbecke van 1865, namelijk de wet op de uitoefening van de geneeskunst.

Tja en daar ligt dan die brief, die heel belangrijke brief!!! Zal ik hem wegleggen of ik ga hem lezen. Wat komt er nu weer allemaal op mijn pad en wat behelst het allemaal. Gelukkig heb ik de brief bestudeerd en ik heb mij gelijk laten herregistreren via de website hiervoor en ik kon gelijk met Ideal betalen. 85 euro waren de kosten maar gelukkig krijg ik die van mijn werkgever vergoed. Ik ben her-geregisteerd op basis van mijn werkervaring in mijn vakgebied als verpleegkundige. Er gelden twee criteria voor, namelijk de werkervaringseis van meer dan 2080 uur in 5 jaar en de scholingseis als je minder uren hebt gemaakt of in die 5 jaar niet gewerkt hebt als verpleegkundige. Er volgt dan een speciaal scholingstraject.

Als dialyseverpleegkundige ben ik nog niet klaar met mijn vakgebied want mijn vakvereniging, de V&VN afd. dialyse, beheert een kwaliteitsregister waarvoor we accreditatiepunten moeten halen. Daar zijn normen voor gesteld waar ik nu niet verder op in wil gaan. Belangrijk is wel dat U weet dat iedere dialyseverpleegkundige specifieke scholing moet volgen in de vorm van klinische lessen, vakbijeenkomsten, patiëntenbesprekingen en bijscholing. Dit alles moet je kunnen bewijzen in je eigen digitale portfolio. Tja, dit hoort tegenwoordig allemaal bij ons vakgebied om deskundig te blijven en de patiënt een goede zorg te verlenen.

Ik heb dus een titel 'Verpleegkundige', maar ik voel mee met Willem Alexander dus U mag mij gewoon aanspreken met Cor.

Gepubliceerd: vrijdag 31-05-2013 | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

    Recente artikelen

    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier


    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier