'Dialyseverpleegkundigen weten nog te weinig over fosfaat in voeding'

Door Brenda de Coninck 

Italiaans onderzoek heeft uitgewezen dat verpleegkundigen, werkzaam op een dialyseafdeling, meer kennis hebben over voedingsstoffen die voor nierpatiënten van belang zijn, dan hemodialysepatiënten. Maar deze verpleegkundigen weten nog niet voldoende en dan met name als het gaat over fosfaat.

Het onderzoek onder 191 hemodialysepatiënten en 105 dialyseverpleegkundigen richtte zich op algemene kennis over eiwit, natrium, kalium en fosfaat in voeding en het effect daarvan op patiënten met nierfalen. 86 ziekenhuismedewerkers die geen zorgverlener waren, fungeerden als controlegroep. Als beoordelingsinstrument kregen ze allemaal 25 vragen voorgelegd - 15 vragen over fosfaat en 10 vragen over eiwit, natrium en kalium.

De scores van patiënten bleken veel lager dan die van de verpleegkundigen (11,6 versus 16,0), maar iets hoger dan die van de controlegroep (10,6). De kennis van patiënten met een serumfosfaat hoger dan 1,78 mmol/l (ongeveer de bovengrens van de streefwaarde) was vergelijkbaar met die van patiënten met een serumfosfaat lager dan 1,78 mmol/l. Alle deelnemersgroepen gaven minder vaak juiste antwoorden op vragen over fosfaat dan op vragen over de andere voedingsstoffen: zowel patiënten (38,4% versus 57,3%), verpleegkundigen (55,6% versus 74,8%) als de controlegroep (30,7% versus 60,1%).

De onderzoekers vinden het opmerkelijk dat bovenstaande resultaten zelfs gemeten zijn bij patiënten met hyperfosfatemie en/of patiënten die fosfaatbindende medicijnen slikken. Verpleegkundigen toonden de beste scores, maar verbetering is volgens de onderzoekers noodzakelijk, vooral met betrekking tot de kennis van fosfaat. Trainingsprogramma's over voeding voor verpleegkundigen en informatie voor patiënten over dit onderwerp zouden moet worden geïntensiveerd. Dat kan volgens hen bijdragen tot een meer effectieve controle van de fosfaatbalans, kosten verlagen die ontstaan door een verkeerd voedingsgebruik en de kwaliteit van zorg voor hemodialysepatiënten verbeteren.

Gepubliceerd: dinsdag 11-12-2012
Bron: Journal of Renal Nutrition | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

    Recente artikelen

    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier


    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier