D66: actieve registratie niet hetzelfde als automatisch donorschap

Door Yvette van der Schaaf 

'Iedereen automatisch orgaandonor'. Zo luidde vaak de kop waaronder de recente initiatiefwet van Pia Dijkstra (D66) voor invoering van een Actief Donorregistratiesysteem (ADR) in de media werd aangekondigd. Tijdens een bijeenkomst in Felix Meritis gaf Pia Dijkstra nadrukkelijk aan dat die vlag de lading niet dekt. Bij het ADR gaat het primair om actieve registratie van de eigen bereidheid om organen te doneren en niet om automatisch donorschap.

Bij de discussiebijeenkomst waren als opponenten van Dijkstra Daan Spaargaren en Geerten Waling aanwezig. De twee leverden eerder input voor een uiterst kritisch artikel in de Volkskrant onder de titel: 'Nee D66, wij blijven baas in eigen buik'. Daarin staat onder meer dat automatische donorregistratie de soevereiniteit van het individuele lichaam disproportioneel aantast.

Solidariteit
Pia Dijkstra wees met name op het aspect solidariteit. Nederland besteedt de helft van de loonkosten aan uitgaven die verband houden met solidariteit. Ook benadrukte ze dat je na de dood met organen waar je zelf geen behoefte meer aan hebt, anderen wezenlijk kunt helpen. Gezien de schaarste van organen is het volgens haar niet meer dan een normale vorm van solidariteit om van mensen te vragen om tenminste een actieve keuze te laten registreren.

Dijkstra's opponenten hielden echter vast aan hun stellige overtuiging dat zelfbeschikking alleen maar kan betekenen dat iedereen het recht heeft om juist géén keuze te maken en daar zelfs niet over te hoeven nadenken. Dat mag dan niet tot de conclusie leiden dat - na herhaald verzoek - niet reageren betekent dat men 'automatisch' als donor staat geregistreerd.

Mening KNMG niet die van elke arts
In het tweede deel van de bijeenkomst gaf dr. Theo de Reijke, uroloog bij het AMC te Amsterdam, een nadere toelichting vanuit een overwegend medisch perspectief. Hij gaf onder meer aan dat de wachtlijsten naar verwachting alleen maar zullen groeien, waardoor de urgentie van een groter aantal donoren verder zal toenemen.

Ook is het op de juiste wijze, op een onmogelijk moment stellen van de donatievraag, nog steeds een punt dat veel aandacht vergt. Een ander beslissysteem, langs de lijnen van het ADR, zou in dat verband zeker kunnen helpen. De Reijke gaf dan ook te kennen een uitgesproken voorstander van het ADR te zijn en bevestigde dat hij in dat opzicht met de KNMG van mening verschilt.

Gepubliceerd: maandag 10-09-2012 | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

  Gerelateerde artikelen

  Recente artikelen

  NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
  Ons Pricaystatement vindt u hier


  NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
  Ons Pricaystatement vindt u hier