Meer kans op kanker door lang dialyseren voor transplantatie

Door Merel Dercksen 

Nierpatiënten die lang gedialyseerd hebben voordat zij getransplanteerd worden, lopen een verhoogd risico op kanker, blijkt uit Australisch onderzoek. Het onderzoek werd gepresenteerd tijdens het 24e congres van The Transplantation Society in Berlijn.

Onderzoekers onder leiding van dr. Germaine Wong, nefroloog aan de University of Sydney's School of Public Health, hebben een studie gedaan onder bijna vijfenhalfduizend getransplanteerde nierpatiënten. De deelnemers aan het onderzoek waren patiënten die tussen januari 1997 en december 2009 een nier hebben ontvangen. Zowel ontvangers van een nier van een levende als een overleden donor zijn in de studie opgenomen. Patiënten die meerdere organen getransplanteerd kregen, nooit gedialyseerd hadden of voor de dialyse een vorm van kanker hadden gehad, waren uitgesloten.

Tijdens de studieperiode kregen 454 patiënten een vorm van kanker. Deze groep was wat samenstelling betreft niet gelijk aan de mensen die na hun transplantatie geen kanker bleken te ontwikkelen, er waren onder andere verschillen in leeftijd en rookgedrag. Toch konden de onderzoekers nog constateren dat het risico op longkanker, tumoren aan de urinewegen en dikkedarmkanker enkele malen verhoogd is bij patiënten die voorafgaand aan hun transplantatie meerdere jaren gedialyseerd hebben, vergeleken met nierpatiënten die maximaal anderhalf gedialyseerd hebben.

'Langduriger dialyseren verhoogt het risico op niet-aangeboren cysten, wat een risicofactor is voor nierkanker. Maar het toegenomen risico op de andere vormen van kanker kunnen we niet verklaren', aldus Wong tegen Renal & Urology News. Een verklaring is het nog niet, maar de hypothese die de onderzoekers van te voren geformuleerd hadden, namelijk dat niet alleen de afweeronderdrukkende medicatie maar ook langdurige uremie bijdraagt aan het risico op kanker, staat nog overeind.

De meest voorkomende vorm van kanker na transplantatie is huidkanker, maar dan betreft het meestal een relatief onschuldige vorm die goed behandelbaar is wanneer het op tijd ontdekt wordt.

Gepubliceerd: maandag 01-10-2012
Bron: Renal and Urology News | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

    Recente artikelen

    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier


    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier