Britse National Health Services overweegt onconventionele stappen

Door Yvette van der Schaaf 

De Britse National Health Services (NHS) zoekt naar wegen om het aantal orgaandonaties verder te verhogen. Daartoe heeft het instituut recent een enquête voorgelegd aan het Britse publiek, waarin het onconventionele ideeën niet uit de weg gaat. Zoals voorrang op de wachtlijst voor geregistreerden in het donorregister en het langer in leven houden van patiënten met een infauste prognose, uitsluitend met het oog op orgaandonatie.  

In 2008 heeft de Britse Organ Donation Task Force als doelstelling geformuleerd dat het aantal postmortale orgaandonaties in het verenigd Koninkrijk in 2013 met de helft moet zijn toegenomen. Gedurende de periode 2012-2013 buigt de NHS zich over zijn strategie om na 2013 het aantal orgaandonaties verder te verhogen. Met het oog op de concrete invulling heeft de organisatie op zaterdag 28 juli 2012 op zijn website een enquête gepubliceerd, gericht op een breed publiek, waaronder wetenschappers, medici en (verwanten van) patiënten. 

In die enquête staan een aantal ideeën, vergezeld door de vraag naar een prioriteitswaardering. Daarnaast bestaat telkens ruimte om nieuwe invalshoeken aan te dragen. De vragen bestrijken de gehele donatieketen, van middelen om aan de nationale 'donatiecultuur' te werken tot optimale aanwending van de beschikbare donororganen. Daarbij hoort een nadrukkelijke kanttekening: noch de NHS noch de vier Britse 'Departments of Health' zijn uitgesproken voorstanders van de concreet geopperde, soms controversiële, mogelijkheden.

Zo is daar het idee om patiënten die onvermijdelijk zullen overlijden langer in leven te houden, met als enig doel orgaandonatie. Verdere behandeling is dan niet meer gericht op het welzijn van de patiënt. In de praktijk gebeurt dat al in Spanje en de Verenigde Staten. Maar in het Verenigd Koninkrijk bestaan daartegen vooralsnog zowel ethische als wettelijke bezwaren. Een argument dat het inzetten of voortzetten van verdere behandeling ook in het eigen belang van zo'n potentiële donor is, komt van Sally Johnson, directeur orgaandonatie bij de NHSBT:

Als iemand verklaard heeft zijn organen na overlijden te willen doneren, moet al het mogelijke worden gedaan om die wens in vervulling te laten gaan.

Een ander idee is om personen die met Ja geregistreerd staan in het donorregister voorrang te geven bij toewijzing van beschikbare organen. Zoals inmiddels onder meer in Israël gebeurt. Wel is dat in strijd met het uitgangspunt dat toewijzing van organen uitsluitend op medische noodzaak gebaseerd mag zijn. Ook komt wederom de vraag aan de orde of er in het gehele Verenigd Koninkrijk toch niet een ander beslissysteem moet komen. Bijvoorbeeld een Geen Bezwaarsysteem, zoals dat waarschijnlijk in 2015 in Wales van kracht wordt. Of eventueel een Verplicht Keuzesysteem.

Verder speelt een scala van mogelijkheden, waaronder zaken van meer praktische aard, zoals het aantal en de financiering van intensive-carebedden. En de financiële vergoeding die intensive-careafdelingen als regel ontvangen voor geoogste organen. In het Verenigd Koninkrijk is dat bijvoorbeeld slechts een derde van het in Kroatië geldende bedrag. Ook komt het stimuleren van onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van het conserveren van organen (toevoer van bloed, zuurstof en voedingsstoffen) aan de orde.

Gepubliceerd: maandag 30-07-2012
Bron: The Guardian | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

  Gerelateerde artikelen

  Recente artikelen

  NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
  Ons Pricaystatement vindt u hier


  NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
  Ons Pricaystatement vindt u hier