Vaker transplantaatfalen bij kinderen met weinig bloedeiwit

Door Yvette van der Schaaf 

Onderzoeker Lavjay Butani

Een kwart van de kinderen met chronisch nierfalen heeft ook last van een relatief laag serumalbumine. Serumalbumine is het meest voorkomende (vochtregulerende) eiwit in bloedplasma dat van belang is voor groei, wondgenezing en circulatie. Getransplanteerde kinderen met een relatief lage serumalbuminewaarde blijken een groter risico te lopen op transplantaatfalen.

Een laag serumalbuminegehalte kan onder meer verband houden met ontstekingen en ondervoeding. Zo'n afwijking valt weliswaar in beginsel te verhelpen. Maar dat kost tijd. In geval van verlaagd albumine moet dus een zorgvuldige afweging plaatsvinden inzake de timing van de transplantatie. Enerzijds neemt bij een laag albuminegehalte ten tijde van de transplantatie de kans op transplantaatfalen toe. Anderzijds betekent uitstel van de transplantatie langer dialyseren. En dat heeft ook een negatieve invloed op de transplantaatoverleving.

Dit blijkt uit recent onderzoek bij de University of California. Daarbij zijn de medische dossiers onderzocht van 6.000 kinderen uit de gehele Verenigde Staten, die zijn getransplanteerd gedurende de periode 2000-2010. Vijf procent van deze kinderen had erg lage serumalbuminegehaltes. Bij twintig procent was dit gehalte lager dan normaal. De conclusie luidt dat er een omgekeerd evenredig verband bestaat tussen het serumalbuminegehalte en transplantaatfalen. Een gram per deciliter meer serumalbumine betekent twintig procent minder kans op transplantaatfalen gedurende de eerste vier jaar.

Duidelijk is dat er een verband bestaat tussen deze beide verschijnselen. Maar of dit een causaal verband is, staat nog niet vast. Beide verschijnselen kunnen ook een andere gemeenschappelijke oorzaak hebben. Daarom is nader onderzoek noodzakelijk. Totdat hierover meer bekend is, moet in de praktijk steeds een zorgvuldige afweging worden gemaakt of en wanneer transplantatie kan plaatsvinden. Uiteraard altijd in overleg met de patiënt en diens familie, aldus één van de onderzoekers.

Gepubliceerd: maandag 23-07-2012
Bron: UC-Davis Health System | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

  Gerelateerde artikelen

  Recente artikelen

  NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
  Ons Pricaystatement vindt u hier


  NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
  Ons Pricaystatement vindt u hier