D66 stelt opnieuw Kamervragen over orgaandonatie

Door Yvette van der Schaaf 

Gisteren†heeft het Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) opnieuw vragen ingediend over de bedroevende situatie rond orgaandonatie. Dit naar aanleiding van een persbericht van de verontruste 2MH-club over de sterke groei van de actieve wachtlijst in het eerste kwartaal. Gecombineerd met het eerder†door NierNieuws gebrachte nieuws dat het werkelijke geregistreerde aantal wachtenden op een donororgaan 3.200 bedraagt, in plaats van het door de NTS gepubliceerde aantal van 1.400.

De vragen concentreren zich op de sterke groei van het aantal wachtenden, terwijl bovendien sprake is†van een ongepubliceerd aantal (tijdelijk niet transplantabele) wachtenden dat het zichtbare wachtlijstcijfer ruimschoots overtreft. Dijkstra vraagt om in de toekomst ook dit laatste deel te vermelden, zodat een compleet beeld ontstaat van de problematiek.

Een andere vraag†betreft de eerdere opmerking van de minister dat een patiŽnt gemakkelijker op de wachtlijst wordt geplaatst als het aanbod van weefsels (of ook organen?) toeneemt. (Inter)nationale regelgeving geeft aan dat bij afweging inzake de toegang tot de wachtlijst alleen medische criteria een rol mogen spelen.

Ook wordt de minister gevraagd welke concrete stappen zij gaat ondernemen om de wachtlijsten terug te dringen en het aantal transplantaties te bevorderen. Aangevuld met de vraag of de minister bereid is zich te committeren aan een stappenplan met concrete doelstellingen en meetmomenten.

Afsluitend komt de†vraag of de huidige teleurstellende resultaten de minister†aanleiding geven om het invoeren van een Actief Donor Registratiesysteem te heroverwegen. En zo nee, waarom niet?

Gepubliceerd: zaterdag 21-04-2012
Bron: Tweede Kamer | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

  Gerelateerde artikelen

  Recente artikelen

  NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
  Ons Pricaystatement vindt u hier


  NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
  Ons Pricaystatement vindt u hier