Meten is weten, ook bij orgaandonatie

Door Yvette van der Schaaf 

Medio 2008 heeft het kabinet aangegeven dat in 2013 het jaarlijkse aantal postmortale transplantaties in Nederland minstens 800 moet bedragen. Volgens het Masterplan Orgaandonatie moeten dat er idealiter zelfs ruim 950 zijn. In 2011 zijn echter niet meer dan 670 transplantaties gerealiseerd, 60 minder dan in het topjaar 2007. De cijfers over de eerste twee maanden 2012 duiden eerder op een daling dan een stijging.

Onlangs heeft minister Schippers (VWS) kamervragen beantwoord over de geringe stijging van het aantal orgaandonoren. Daarbij concludeert zij dat het verdere investeringen en meer tijd zal kosten om een wezenlijke toename van het aantal transplantaties te realiseren. Maar helaas laat zij achterwege om daarbij een gekwantificeerde doelstelling met een bijbehorend tijdspad te vermelden.

Gezien de teleurstellende resultaten tot nu toe, bestaat wel degelijk behoefte aan eenduidig meetbare doelstellingen voor de nabije toekomst. Of tenminste expliciet uitsluitsel van het kabinet over de mate waarin men zich nu nog gebonden voelt aan de oorspronkelijke doelstellingen, zowel qua inhoud als qua timing.

Herhaalde concrete meetmomenten zijn in de eerste plaats bedoeld om tijdig te kunnen bijsturen. Maar ook om te kunnen beoordelen in hoeverre meer ingrijpende maatregelen, zoals bijvoorbeeld aanpassing van het beslissysteem, toch moeten worden heroverwogen.

Gepubliceerd: zaterdag 31-03-2012
Bron: Diverse kamerstukken, Masterplan Orgaandonatie | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

  Gerelateerde artikelen

  Recente artikelen

  NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
  Ons Pricaystatement vindt u hier


  NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
  Ons Pricaystatement vindt u hier