Britse zorgverleners verbeteren toegang tot niertransplantatie

Door Yvette van der Schaaf 

Transplantatie is de voorkeursbehandeling voor nierpatiënten. En transplantatie voor aanvang van de dialyse (pre-emptief) verbetert hun kansen verder. In het Verenigd Koninkrijk geldt als richtlijn dat medisch geschikte patiënten binnen 6 maanden vóór de verwachte aanvang van de dialyse op de wachtlijst moeten zijn geplaatst. Levende donatie verdient de voorkeur omdat dit patiënten de beste overlevingskansen biedt. En ook een betere gezondheid en kwaliteit van leven.

De praktijk blijkt per dialysecentrum te verschillen. Dit is slechts ten dele verklaarbaar aan de hand van de specifieke patiëntenpopulaties, zoals etniciteit, geslacht, opleiding, woonplaats, etc. NHS Kidney Care ondersteunt verscheidene projecten met als doel tijdige toegang tot de wachtlijst voor alle medisch geschikte nierpatiënten.

Binnenkort zullen 20 Engelse dialysecentra en een aantal in Schotland, Ierland en Wales  aan zo'n project deelnemen. Een gespecialiseerde verpleegkundige zal daar twee dagen per week actief zijn. Met als taak om ondersteuning te bieden bij het overwinnen van de bestaande barrières voor toegang tot de wachtlijst.

Dit project is gericht op inzicht in de gevolgde procedures bij beoordeling of patiënten in aanmerking komen voor plaatsing op de wachtlijst. En op die manier mogelijkheden tot verbetering te identificeren en doorgevoerd te krijgen. Dit om de door de dialysecentra verleende patiëntenzorg te optimaliseren.

Dit project moet resulteren in tijdige toegang tot de wachtlijst voor een groter aantal nierpatiënten. Naar verwachting zal ook het aantal pre-emptieve transplantaties toenemen.

In de eerste plaats hebben de patiënten hier baat bij voor wat betreft hun toekomstige gezondheid en kwaliteit van leven. Maar het kan ook leiden tot een efficiëntere gezondheidszorg, die kostenbesparingen met zich meebrengt.

De bedoeling is om de uitkomsten van dit project te delen met andere dialyse- en transplantatiecentra binnen het Verenigd Koninkrijk.

Gepubliceerd: zaterdag 03-03-2012
Bron: NHS | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

    Recente artikelen

    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier


    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier