Plasmaconcentratie von Willebrand factor voorspelt sterfte onder hemodialysepatiŽnten

Door Gerard Kok 

Traditionele risicofactoren voor hart- en vaatziekten (denk aan hoge bloeddruk, roken, overgewicht) blijken het hoge aantal sterfgevallen onder patiënten met ernstig nierfalen als gevolg van hart- en vaatziekten onvoldoende te verklaren. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat het risico beter is in te schatten aan de hand van de Von Willebrand factor.

De Von Willebrand factor (vWF) is een eiwit dat een rol speelt bij de stolling van bloed: het is één van de factoren die ervoor zorgt dat bloedplaatjes aan elkaar blijven plakken om een wond te dichten. Een verhoogde vWF kan wijzen op trombofilie, veranderingen in de bloedsamenstelling die stolling bevorderen, wat een verhoogde kans op bijvoorbeeld diep-veneuze trombose en longembolie met zich meebrengt. Een verhoogde kans op bloedstolling zou het proces van hart- en vaatziekten kunnen versnellen, en daarmee een verklaring zijn voor het relatief hoge aantal sterfgevallen onder patiënten met ernstig nierfalen.

Om dit te testen onderzochten de artsen 671 hemodialyse en 275 peritoneaal dialyse patiënten. Alle patiënten dialyseerden al lange tijd. De patiënten werden onderzocht op vWF, en op vijf andere eiwitten die verband houden met de bloedstolling. Onder deze zes was de vWF een van de markers voor de activatie van endotheelcellen, de bekledingslaag van de bloedvaten. Vier andere waren markers voor bloedplaatjesactivatie. De patiënten werden gemiddeld 2,5 jaar gevolgd, waarna de onderzoekers het gebleken sterfterisico koppelden aan de gemeten stollingsmarkers.

Uit de gegevens bleek dat het vWF niveau gecorreleerd was met sterftekans voor hemodialysepatiënten, en bovendien dat de andere eiwitniveaus dat niet waren (wat de onderzoekers enigszins verbaasde). Het verband bleef bestaan na correctie voor traditionele risicofactoren. Bij patiënten die buikhemodialyse deden vonden de onderzoekers het verband niet. Blijkbaar is chronische activatie van de endotheelcellen gerelateerd aan sterfte onder hemodialysepatiënten, maar is een veranderde staat van de bloedplaatjes dat niet.

Gepubliceerd: vrijdag 13-01-2012
Bron: Nephrology Dialysis Transplantation | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

  Gerelateerde artikelen

  Recente artikelen

  NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
  Ons Pricaystatement vindt u hier


  NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
  Ons Pricaystatement vindt u hier