Daar bij die molen...

Door Ad Nooitgedagt 

NierNieuws Column 'Enchantť !'

Een dialysereis naar Nederland blijkt geen sinecure, daar heb je echt geen storingen bij nodig. Nanny organiseert dit en heeft u reeds een en ander verteld. We verheugen ons danig op deze ontdekkingsreis na vijf en een half jaar 'ballingschap' en hebben daar al onze aandacht en tijd voor gereserveerd.

Maar..., onverhoeds maakte het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) mij, met 'scheve' beweringen en mededelingen, kopschuw voor ons 'waagstuk' en ook kwaad. De eerste zin luidt: 'U heeft in uw woonland recht op medische zorg voor rekening van Nederland'. Dan gaan mijn haren overeind: Amme hoela!

Deze 'welwillendheid' kost Nederland nul komma nul. Er worden gewoon maandelijks 'wettelijke bedragen' van mijn pensioen en AOW weggesluisd naar het CVZ. U kent de route: nominaal, inkomensafhankelijk ťn de AWBZ-premie. Frankrijk ontvangt hiervan een fractie en geen AWBZ-premies.

Lees toch nog even mee in dit CVZ-schrijven: 'Dat voor deze opbouw is gekozen betekent niet dat u voor de Zvw of AWBZ verzekerd bent'. ???? Naar ik inschat, verdient Nederland leuk aan onze onvrijwillige premieafdracht. Wij moeten ons hier namelijk ook nog voor ruim Ä 1800,- bijverzekeren omdat de gewone vergoedingen slechts 35% tot 65% van de onkosten dekken.

Via jarenlange processen is eindelijk een woonland-factor bevochten: een premiekorting naar rato van de vergoedingen alhier. Onze internationale verzekeringspas geeft ons in Nederland straks recht op een wettelijk pakket: onze declaraties daarvoor gaan naar AGIS. Maar die eigen bijdrage, waarvoor we in Frankrijk volledig verzekerd zijn, zijn we straks in Nederland mooi kwijt.

Zou Nederland werkelijk 'bijdragen', dan zie ik voor Zijne Excellentie Mark Rutte c.s. een 'crisis-lastenvermindering' en ambtenarenkrimp, door 'al die buitenlanders' gewoon in hun eigen sop gaar te laten koken, zoals vůůr de wet van 2006. Een bewijs uit het ongerijmde voor een 'inverdien-regeling'?

Vanwaar anders dat heftige juridische verzet tegen de wereldwijde claims van, zich fors benadeeld wetende, expats. Het moet de topzware strijkstok zijn die men 'in deze moeilijke tijden' ongaarne uit handen geeft.

Helaas mag onze Stichting "Internationale Club van Nederlandse Gepensioneerden', opnieuw procederen.


De onderhavige rechterlijke vraag - die uiteraard(?) door het CVZ met 'nee' werd beantwoord - luidt: 'hebben de expatriats schade geleden door het in 2006 eenzijdig opzeggen van hun ziektekostenverzekeringen en het daarna ontbreken van een 'Nederland-waardige' keuze?'.

Nederland zou dan aansprakelijk zijn. De Stichting onderbouwde een nieuw financieel-steunverzoek daarom als volgt: '[...] zodat we onze rechtszaak niet wegens geldgebrek moeten afbreken, dat zou sommige politici teveel plezier doen'!

Ooit heeft, naar verluidt, een CVZ 'hoogwaardigheidsbekleder', zonder ooit aan ons te hebben gesnuffeld, opgemerkt: 'Die rijke buitenlandse stinkers kunnen best betalen'. En een Excellentie, ook bij geruchte, gromde: 'We zullen ze kapot procederen'!

Steeds vaker komt mij tegenwoordig Multatuli in gedachten, die verzuchtte: 'Er ligt een roofstaat aan de zee tussen Oostfriesland en de Schelde'. Hij vestigde destijds zijn hoop op: 'Koning Willem drie, Keizer van 't prachtig rijk van Insulinde dat zich daar slingert om de evenaar als een gordel van smaragd...'; zouden de expats ooit bij Willem vier moeten aankloppen?

Dialyseren in Nederland blijkt dus geen sinecure, maar we laten ons de pret niet bederven. We willen koeien en molens zien!

ŗ la prochaine,

Ad http://pagesperso-orange.fr/nanadno/

Gepubliceerd: zaterdag 12-02-2011 | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

    Recente artikelen

    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier


    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier