Niertumoren kunnen veilig nog krapper worden verwijderd

Door Mustafa Alamyar 

Bij niertumoren kleiner dan 4 cm wordt heel vaak gekozen voor een niersparende behandeling (partiŽle nefrectomie). Er is geen duidelijke overeenstemming over de minimale marge gezond weefsel dat door de chirurg samen met de tumor meegenomen moet worden. Chinese onderzoekers hebben uit een onderzoek geconcludeerd dat een marge van 5 mm gezond weefsel even veilig is als een meer gebruikelijke marge van 10 mm gezond weefsel.

Vanaf 1998 tot 2008 hebben de onderzoekers 135 patiŽnten met een niercelcarcinoom van ≤ 4 cm geÔncludeerd in hun onderzoek. Deze patiŽnten werden behandeld met een zogenaamde 5 mm mini-marge niersparende operatie (mm-NSO). Als controlegroep werd een andere groep van 99 patiŽnten (tumor ≤ 4cm) ook met een niersparende operatie behandeld, maar nu met een marge van 10 mm. Aangezien vroeger een radicale nefrectomie de gouden standaard was voor een nier met een tumor hebben de onderzoekers ook een groep van 156 patiŽnten waarbij ze een radicale nefrectomie hebben gedaan. Dat houdt dus in dat ze bij deze mensen de hele nier hebben verwijderd. Deze drie groepen werden met elkaar vergeleken. Alle patiŽnten hadden een normaal functionerende tegenoverliggende nier en geen van de patiŽnten was bekend met uitzaaiingen.

Na een niersparende operatie wordt de geopereerde nier gecontroleerd (met echo of CT-scan) op ontwikkeling van een lokaal recidief. Twee patiŽnten uit de minimale margegroep (1,5%) ontwikkelden een lokaal recidief van hun verwijderde niertumor. Bij de eerste patiŽnt was dat op een andere plaats op de nier dan de plaats waar de initiŽle tumor was gelokaliseerd. Dit is waarschijnlijk gebeurd doordat er bij deze patiŽnt meerdere tumoren op de nier onafhankelijk van elkaar groeiden. Bij de tweede patiŽnt was het recidief op de plek waar de niertumor was verwijderd. Bij beide patiŽnten werd in overleg alsnog de aangedane nier in zijn geheel verwijderd. Een lokaal recidief werd niet waargenomen bij de 10 mm marge groep en bij de radicale nefrectomie groep.

De 5-jaars overleving uit de minimale marge, 10mm marge groep en de groep bij wie de nier volledig was verwijderd, was achtereenvolgens 100%, 100% en 97,5%. Dit laat zien dat de patiŽnten uit de minimale marge- en 10 mm marge groep een vergelijkbare overlevingskans hebben. Andere voordelen van de ingreep met een zeer kleine marge zijn minder nierweefselverlies (en dus betere nierfunctie) en minder nierschade door de ischemie. Ischemie wordt toegepast wanneer de nierslagader en nierader worden afgeklemd wanneer de tumor eruit wordt gesneden. Hoe meer er weg wordt gesneden hoe langer de nier van de circulatie wordt afgesloten.

De mini-marge niersparende operatie is even veilig en effectief als een 10 mm marge operatie voor de behandeling van niertumoren ≤ 4 cm. De kans op een lokaal recidief is verwaarloosbaar en het biedt een prima nierfunctie in combinatie met een goede 5-jaars overlevingskans.

Gepubliceerd: maandag 04-10-2010
Bron: Advances in Urology | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

  Gerelateerde artikelen

  Recente artikelen

  NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
  Ons Pricaystatement vindt u hier


  NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
  Ons Pricaystatement vindt u hier