Hemodiafiltratie 'en ligne'

Door Ad Nooitgedagt 

NierNieuws Column 'Enchanté !'

In 'Niernieuws' kon u onlangs lezen dat bij hemodialyse, hemofiltratie en hemodiafiltratie, in deze volgorde, in afnemende mate een plotselinge bloeddrukdaling optreedt. Maar er is meer.

Ik heb mijn licht over de verschillende methoden opgestoken bij ANAES (Agence Nationale d'Accreditation et d'Evaluation en Santé) het Franse instituut voor goedkeuring en bestudering van medische handelingen en apparaten. Een rapport uit 2001.

HEMODIALYSE werkt via diffusie ('doorsijpelen van stoffen') door een filter ('de nier'); het concentratieverschil van opgeloste stoffen aan beide zijden van het filter 'regelt' de diffusiesnelheid. Die hoeveelheid wordt o.a. mede bepaald door: oppervlak van het filter en de duur van de dialyse.

Bloed en dialysaat (spoelvloeistof) vloeien in tegenstroom langs het filter: het schoonste bloed komt dus langs de schoonste spoelvloeistof en de enigszins vervuilde spoelvloeistof spoelt langs het minst gereinigde bloed. Hierdoor is er steeds een flink verschil in opgeloste stoffen en vindt dus de reiniging plaats over de hele lengte van het filter.

Slechts kleinere moleculen als ureum, creatinine, zout en suiker kunnen dit filter passeren en worden dus uit het bloed verwijderd.

HEMOFILTRATIE werkt zonder langsstromend dialysaat en met een speciaal 'high flux' filter (hoge filtratie-doorstroming). Vóór het filter wordt, vanuit een reservoir, (veel) substitutievloeistof in de bloedbaan gebracht; Door drukverschil wordt dit in één richting door het filter geperst met medeneming van ongewenste stoffen: convectie. Dit filter laat bovendien ook grotere moleculen door, onder andere bepaalde ongewenste eiwitten.

HEMODIAFILTRATIE 
De techniek lijkt op een combinatie van hemodialyse en hemofiltratie, dus zowel diffusie als convectie. Uit een reservoir wordt ook hierbij substitutievloeistof in de bloedbaan gebracht. En de 'nier' is een 'highflux' filter.

Dit laat dus ook de grotere moleculen, zoals amyloid-eiwitten, door naast de kleine moleculen. Amyloid-eiwitten kunnen zich vastzetten in allerlei organen. Aandoeningen als bijvoorbeeld amyloïdose (een schadelijke ophoping van het eiwit amyloid in organen als hart, lever en gewrichten), komen bij hemodiafiltratie en hemofiltratie daardoor minder vaak voor.

Hemodiafiltratie wordt onder andere ingezet voor patiënten met bijvoorbeeld hart- en vaatproblemen. En vooral ook bij oudere en zwakkere patiënten die bovendien soms al tien of twintig jaar dialyseren.

Een overeenkomst tussen hemofiltratie en hemodiafiltratie: via de kunstnier wordt extra vocht aan het lichaam onttrokken. Dit wordt gecompenseerd door tegelijkertijd, vanuit een reservoir, een 'schone' substitutievloeistof in de bloedbaan terug te brengen. Hemofiltratie gebruikt, zoals gezegd, geen langsstromend dialysaat.

 

 

HEMODIAFILTRATIE ON LINE (‘EN LIGNE‘)
Deze verbetering van hemodiafiltratie wordt gebruikt in SERENA. De substitutievloeistof wordt namelijk 'on line', langs een 'zijweg', via een extra bacterie- en toxinefilter direct geproduceerd uit het dialysaat en heeft daardoor ook dezelfde chemische samenstelling.

'Onze' water-suppletie vindt plaats ná het filter, zodat het te reinigen bloed niet tevoren wordt verdund; de reiniging zou anders - vanwege het verdunningseffect - minder efficiënt zijn.

HEMOFILTRATIE 'ON LINE'
Hierbij wordt de substitutievloeistof eveneens ter plekke geproduceerd via bacterie- en toxinefilters. Dit werd niet uitgelegd in het stuk van ANAES en zal ik nog verder uitzoeken. Er is over de verschillende methoden nog genoeg te zeggen, ik kom daar graag nog eens op terug. Dus ...

à la prochaine,

Ad 
http://pagesperso-orange.fr/nanadno/

Gepubliceerd: zaterdag 25-09-2010 | Reacties (2)

Reageer op dit artikel

  • Ad, Amsterdam
    26-10-2010 21:14

    Deze studie is mij bekend. Ik hou het in de gaten, maar in elk geval hartelijk dank voor de tip!!

  • N.C. van der Weerd, Amsterdam
    27-09-2010 15:11

    Hierbij wil ik graag wijzen op het feit dat er momenteel een grote gerandomiseerde studie naar HDF online loopt in diverse Nederlandse centra (tevens in een centrum in Noorwegen en twee in Canada). De studie eindigt begin 2011. Meer informatie hierover is te vinden op www.contrast-ned.nl.

Recente artikelen

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier


NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier