Ontwikkeling richtlijnen behandeling van oudere nierpatiŽnten

Door Merel Dercksen 

Het Hans Mak Instituut coŲrdineert een onderzoek naar een multidisciplinaire behandelrichtlijn voor oudere nierpatiŽnten. Hierin moet ook rekening gehouden worden met de psychische en sociale gevolgen van een nieraandoening. Na een inventarisatie van wat hier nog voor nodig is, zal de richtlijn in Nederland ingevoerd worden.

Uit onderzoek dat de Nierstichting vorig jaar heeft laten uitvoeren, blijkt dat er behoefte is aan het opstellen van richtlijnen voor de behandeling van oudere nierpatiŽnten. Voor een optimale behandeling moet niet alleen met medisch-technische, maar ook met psychosociale aspecten rekening worden gehouden.

Maar voor het ontwikkelen van een multidisciplinaire richtlijn (MDR) is een aantal bouwstenen nodig. Zo ontbreekt op alle gebieden het inzicht in de effecten van normen en richtlijnen op de uitkomst van de behandeling van de oudere nierpatiŽnt. Om dit goed in kaart te brengen hebben het Hans Mak Instituut (HMi) en de kwaliteitscommissie van de Nederlandse federatie voor Nefrologie bij de Nierstichting een projectvoorstel ingediend.

In fase 1 van het project zal geÔnventariseerd worden welke bouwstenen voor het ontwikkelen van een MDR Oudere NierpatiŽnten al aanwezig zijn en welke nog ontbreken. Onderzocht wordt in hoeverre instrumenten die bruikbaar zijn voor chronisch zieke ouderen in het algemeen, ook bruikbaar zijn in de ondersteuning van oudere nierpatiŽnten. In deze fase wordt in drie of vier instellingen een pilot gedaan met bestaande vragenlijsten die het mogelijk maken kwetsbare oudere patiŽnten die een verhoogd risico op functieverlies en sterfte hebben, vroegtijdig te identificeren. De vragenlijsten worden afgenomen bij 50 dialysepatiŽnten (HD en PD) van 65 jaar en ouder. Daarnaast worden zorgverleners die bij de zorg aan ouderen met chronische nierinsufficiŽntie betrokken zijn geinterviewd over hun verwachtingen rondom de bruikbaarheid van de vragenlijsten voor deze patiŽntgroep.

In fase 2 zal gestart worden met de daadwerkelijke ontwikkeling van de MDR Oudere NierpatiŽnten. In fase 3 van het project zal de MDR Oudere NierpatiŽnten geÔmplementeerd en opgenomen worden in de nog te ontwikkelen 'Zorgstandaard NierpatiŽnten'.

Gelijktijdig met en in aansluiting op de inventarisatie worden in de bestaande databases analyses uitgevoerd waarbij de onderzoekers kijken in hoeverre het effect van richtlijnen op de uitkomst van de behandeling bij oudere en jongere nierpatiŽnten verschillend is.

Op basis van een interactie-analyse zal specifiek worden gekeken of de optimale streefwaarden (bijvoorbeeld voor voedingstoestand, Hb, calcium, fosfaat, bloeddruk) anders zouden moeten liggen voor oudere dan voor jongere patiŽnten. De analyses zullen voor verschillende leeftijdscategorieŽn worden verricht: < 65 jaar, 65 Ė 75 jaar, ≥ 75 jaar. Ook zal onderscheid worden gemaakt tussen oudere patiŽnten met en zonder co-morbiditeit.

Projectleider van het project is dr. Nynke Halbesma, post-doc afdeling klinische epidemiologie in het Leids Universitair Medisch Centrum. De coŲrdinatie van het project ligt bij het HMi.

Gepubliceerd: woensdag 07-10-2009
Bron: Hans Mak Instituut | Reacties (1)

Reageer op dit artikel

 • Vriezelaar, Heerlen
  07-10-2009 20:47

  Ik ben oudere en nierpatiŽnt, ik vind dat ze weinig voor mij doen, ja niets.
  Ze spreken teveel over donatie terwijl mensen die of waar ze nog iets voor kunnen doen verwaarlozen.

  Donatie is te laat He. Voorkomen lijkt mij beter.

  H.V.Diaspora

Recente artikelen

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier


NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier