Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Zeven vragen aan verpleegkundig specialist dialyse Paul Gundlach

Door Jeroen van Setten 

Paul Gundlach (1967) werkt in het
Maasstadziekenhuis in Rotterdam als Verpleeg-
kundig Specialist Dialyse en Interne Genees-
kunde. Hij studeerde in 2007 af aan de
Hogeschool Rotterdam als Master Advanced
Nursing Practice. Gundlach is sinds 2000
eindredacteur van Dialyse en Nefrologie
Magazine en heeft diverse neventaken binnen
de opleiding tot verpleegkundig specialist aan
de Hogeschool Rotterdam. In 2013 won hij de
Maria ter Welle innovatieprijs voor het project
'preventie nefrologische zorg loont'.

Waarom is uw beroep†zoín mooi vak†
De bandbreedte binnen de nefrologie. Met preventie om nierschade te voorkomen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Transplantatie is de beste behandeloptie maar†als dialyse dan toch noodzakelijk is, hebben we een variŽteit aan behandelingen. En dan is er ook nog een groep die niet kan starten met dialyse. Het bieden van de juiste palliatieve zorg voor deze groep mensen is evident. Het geeft veel voldoening om al de verschillende groepen patiŽnten te kunnen bijstaan.††

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Het combineren van 27 jaar ervaring in de gezondheidszorg in samenwerking met andere zorgprofessionals. In mijn geval bestaat dit uit medisch-verpleegkundig handelen in combinatie met het opzetten van beleid en het verrichten van onderzoek. Het minst gelukkig word ik overigens van bureaucratie in de zorg.†

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
Een patiŽnt die een geslaagde niertransplantatie onderging. De patient kreeg een donornier van zijn moeder, maar de moeder overleed kort na de operatie aan complicaties. De nieuwe, goed werkende, nier bij de patiŽnt liet een triest contrast zien met het overlijden van de donor. Gelukkig is dit soort complicaties zeldzaam.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest trots
Als patiŽnten en familie zich dankbaar jegens mij tonen over de verleende zorg. Daarnaast zie ik het als een taak om jonge professionals binnen de gezondheidszorg mijn kennis en ervaring mee te geven. Verder ben ik trots op het totale pakket aan deskundigheidsbevorderende activiteiten binnen onze dialyseafdeling. ††

Waar zou meer of juist minder onderzoek naar gedaan moeten worden
Ik zou graag meer kwalitatief onderzoek zien binnen de nefrologie, met name onderzoek naar de kwaliteit van leven bij dialysepatiŽnten. Dit jaar neem ik na 14 jaar afscheid als eindredacteur van Dialyse en Nefrologie Magazine, het vak-verenigingsblad voor de dialyseverpleegkundige in Nederland waarin veel aandacht is voor onderzoek. Verpleegkundig specialisten verrichten al veel onderzoek. Dialyseverpleegkundigen zouden wel wat vaker mogen participeren binnen verpleegkundig onderzoek.

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste doen
Het verplicht stellen van een landelijk elektronisch patiŽntendossier. Als casemanager ben ik te veel tijd kwijt om duidelijkheid te krijgen over verleende zorg of voorgeschreven medicatie door andere zorgverleners.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Nostradamus heeft niets over mij vermeld in zijn werken maar ik zie mijzelf nog steeds binnen het vakgebied nefrologie werkzaam.


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar†redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: maandag 30-09-2013 | Nog geen reacties
Zeven vragen aan diŽtist nierziekten Sophie Luderer

Waarom is uw werk zoín mooi vak
Een dieet bij nierziekte is vaak complex. Het is een heel gepuzzel om nog een beetje met plezier te kunnen eten, Šls je al eetlust hebt. Er moet rekening gehouden worden met veel verschillende voedingsstoffen. Soms zijn dit stoffen waar men nog nooit van gehoord heeft, die je niet proeft of herkent in je eten en die ook niet zijn terug te vinden op het etiket, maar die wŤl levensbedreigend kunnen zijn. Goede dieetbegeleiding kan veel steun bieden en angst wegnemen. Het is erg mooi en dankbaar werk om iets te kunnen betekenen voor een ander op een moeilijk moment.

Wat maakt u het meest en het minst gelukkig in uw werk
Het meest: als ik merk dat patiŽnten zich prettiger gaan voelen en ik daaraan heb kunnen bijdragen. En het minst: op een dialyseafdeling vallen veel mensen weg door overlijden. Ik kan slecht omgaan met deze verliezen.

Lees meer »

Zeven vragen aan medewerker medische administratie Titia Mjambili »

Waarom is uw werk zo’n mooi vakIk werk graag met mensen en dat is het mooiste wat er is. Op de verpleegafdeling D4va zit ik bij de balie en ben dus eerste aanspreekpunt. Ik kan vragen beantwoorden, mensen wegwijs maken en alles rondom de opname van een patiënt regelen. Verder hebben wij een geweldig team van artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten en andere medewerkers.

Lees meer »

Zeven vragen aan internist-nefroloog Yvo Sijpkens »

Waarom is nefrologie zo’n mooi vakHet vak, inclusief nierziekten, hypertensie en elektrolytstoornissen, laat zich heel goed snappen vanuit de beschikbare kennis over (patho)fysiologie. Je hebt als nefroloog te maken met zowel jonge als oudere patiënten waarmee je als dokter een goede band kan opbouwen zonder een al te zware emotionele lading.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier