Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Zeven vragen aan nefroloog Stefan Berger

Door Redactie NierNieuws 

Stefan Philip Berger (Johannesburg, Zuid
Afrika, 1969) werkt in het Erasmus MC Rotterdam
als internist-nefroloog, studeerde onder meer in
Witten/Herdecke (Duitsland) en promoveerde 
in 2009 in Leiden op het proefschrift “Innate 
Immune Functions in Kidney Transplantation”.
Berger is hoofdredacteur van de jonge periodiek
Nederlands Tijdschrift voor Nefrologie.

Waarom is nefrologie zo’n mooi vak
Nefrologie is een geweldig vak waarbij wij als zorgverleners op veel verschillende manieren kunnen helpen. We kunnen veel betekenen in de preventie van nierziekten, we kunnen bij verschillende nierziekten effectief behandelen en als het toch tot nierfalen komt, hebben we met dialyse en vooral transplantatie zeer effectieve mogelijkheden om de nierfunctie te vervangen. Het geeft me elke dag voldoening om deze patiëntengroep bij te staan. 

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Een patiënt met een verbeterende nierfunctie na een goed gekozen behandeling maakt mij het meest gelukkig. Het minst gelukkig ben ik als een jonge patiënt door gebrekkige inname van de voorgeschreven medicijnen zijn nierfunctie verliest.

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
Ik heb een paar jaar geleden voor een 92-jarige man met eindstadium nierfalen gezorgd. Toen het steeds slechter ging, vroeg hij om dialysebehandeling om nog voor zijn echtgenote met een beroerte te kunnen zorgen. Ondanks veel weerstand van verschillende betrokkenen, zijn wij toen toch met hemodialyse begonnen. Na anderhalf jaar overleed zijn vrouw. Kort na de begrafenis stopte hij de behandeling en overleed.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest trots
Het maakt mij erg gelukkig en trots als een student of onderzoeker die ik begeleid goed presteert en hiervoor de nodige erkenning krijgt. 

Waar zou meer of juist minder onderzoek naar gedaan moeten worden
Het huidige inzicht dat wij onze behandeling veel meer op de individuele patiënt moeten toespitsen is een belangrijke stap. Dit betekent ook dat wij meer onderzoek moeten doen om de juiste argumenten voor deze individualisatie te verkrijgen. Waar we mee moeten oppassen zijn modes in het onderzoek. Ook in de wetenschap zijn er steeds weer hypes waarvan na een paar jaar niets meer over is. 

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste doen
Onmiddelijk toegeven dat het principe van marktwerking in de zorg niet tot kostenbesparing leidt.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Een ding is zeker. Als ik gezond ben, zal ik voor patiënten met nierziekten zorgen.


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: maandag 23-09-2013 | Nog geen reacties
Zeven vragen aan diëtist nierziekten Sophie Luderer

Waarom is uw werk zo’n mooi vak
Een dieet bij nierziekte is vaak complex. Het is een heel gepuzzel om nog een beetje met plezier te kunnen eten, áls je al eetlust hebt. Er moet rekening gehouden worden met veel verschillende voedingsstoffen. Soms zijn dit stoffen waar men nog nooit van gehoord heeft, die je niet proeft of herkent in je eten en die ook niet zijn terug te vinden op het etiket, maar die wèl levensbedreigend kunnen zijn. Goede dieetbegeleiding kan veel steun bieden en angst wegnemen. Het is erg mooi en dankbaar werk om iets te kunnen betekenen voor een ander op een moeilijk moment.

Wat maakt u het meest en het minst gelukkig in uw werk
Het meest: als ik merk dat patiënten zich prettiger gaan voelen en ik daaraan heb kunnen bijdragen. En het minst: op een dialyseafdeling vallen veel mensen weg door overlijden. Ik kan slecht omgaan met deze verliezen.

Lees meer »

Zeven vragen aan medewerker medische administratie Titia Mjambili »

Waarom is uw werk zo’n mooi vakIk werk graag met mensen en dat is het mooiste wat er is. Op de verpleegafdeling D4va zit ik bij de balie en ben dus eerste aanspreekpunt. Ik kan vragen beantwoorden, mensen wegwijs maken en alles rondom de opname van een patiënt regelen. Verder hebben wij een geweldig team van artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten en andere medewerkers.

Lees meer »

Zeven vragen aan internist-nefroloog Yvo Sijpkens »

Waarom is nefrologie zo’n mooi vakHet vak, inclusief nierziekten, hypertensie en elektrolytstoornissen, laat zich heel goed snappen vanuit de beschikbare kennis over (patho)fysiologie. Je hebt als nefroloog te maken met zowel jonge als oudere patiënten waarmee je als dokter een goede band kan opbouwen zonder een al te zware emotionele lading.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier