Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Zeven vragen aan nefroloog Jan-Willem Eijgenraam

Door Redactie NierNieuws 

Jan-Willem Eijgenraam (1966) werkt sinds
2002  als nefroloog in het Groene Hart Zieken-
huis in Gouda. Sinds vorig jaar is hij daar ook
hoofd van de afdeling interne geneeskunde.
Hij studeerde in Leiden en werd verder mede
opgeleid in Medisch Cenrum Haaglanden te Den
Haag. Jan-Willem  Eijgenraam promoveerde in
2008 in Leiden op het proefschrift 'Immune
regulation in IgA nephropathy'.
Op dit moment is
hij secretaris van de Stichting Nederlandse
Nefrologiedagen.

Waarom is nefrologie zo’n mooi vak 
De nier is een bijzonder gecompliceerd orgaan. In geval van verminderde nierfunctie kunnen er vele oorzaken zijn, waarbij het immuunsysteem vaak betrokken is. Gelukkig kunnen we vaak een behandeling toepassen, overigens met wisselend succes. In geval van nierfalen is dialysebehandeling mogelijk en gelukkig ook steeds vaker niertransplantatie, waarbij de kwaliteit van leven voor patiënten echt verbetert. Je hebt dus in veel gevallen iets te bieden aan mensen, waardoor er continu hoop is op verbetering.

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Als je iets hebt kunnen doen voor iemand, waardoor die persoon echt in een betere situatie is terechtgekomen. Een patiënt helpen die een vervelende klacht heeft, dat maakt me gelukkig. Maar de toenemende hoeveelheid gegevens die verzameld moeten worden ten behoeve van allerlei registraties, waardoor de tijd die besteed kan worden aan directe patiëntenzorg onder druk komt te staan, niet.

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
De manier waarop een patiënt met zijn ziekte en jonge gezin omging, wetend dat het niet goed zou aflopen. Op dat moment waren mijn kinderen ongeveer van dezelfde leeftijd als de kinderen van deze patiënt. Dan besef je eens temeer om welke zaken het uiteindelijk gaat in het leven.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest en waarop het minst trots
Als we als afdeling samen iets voor elkaar hebben gekregen, waarbij iedereen op zijn of haar eigen manier een bijdrage heeft geleverd. Ik ben er niet trots op dat we nog steeds moeite hebben om de zorg zo in te richten dat de patiënt echt centraal staat.

Waar zou meer of minder onderzoek naar gedaan moeten worden
Er is nog zoveel te onderzoeken dat het niet makkelijk is om hierin een keuze te maken. In zijn algemeenheid is het goed als er onderzoek gedaan wordt naar oorzaken van ziekten, waarbij echt het mechanisme ontrafeld wordt. En waarnaar juist minder? Dat weet ik niet. Onderzoek dat nu misschien minder belangwekkend lijkt kan achteraf toch heel nuttig blijken te zijn.

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste veranderen
Minister lijkt me een heel moeilijke functie, waarbij je zeer veel verantwoordelijkheden hebt. In de huidige situatie ligt de nadruk van het beleid wel erg op het bezuinigen, waarbij de rol van de zorgverzekeraars erg groot is. Vanuit mijn huidige optiek zou het wenselijk zijn om de rol van de zorgverzekeraars wat te beperken.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Tien jaar is een lange tijd en moeilijk te overzien. Ik heb het in mijn huidige werkplek erg goed naar mijn zin, dus het zou goed kunnen dat ik daar nog steeds werk. Ik probeer wel steeds nieuwe dingen in mijn werk te doen, zodat het afwisselend blijft.


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: vrijdag 22-11-2013 | Nog geen reacties
Zeven vragen aan diëtist nierziekten Sophie Luderer

Waarom is uw werk zo’n mooi vak
Een dieet bij nierziekte is vaak complex. Het is een heel gepuzzel om nog een beetje met plezier te kunnen eten, áls je al eetlust hebt. Er moet rekening gehouden worden met veel verschillende voedingsstoffen. Soms zijn dit stoffen waar men nog nooit van gehoord heeft, die je niet proeft of herkent in je eten en die ook niet zijn terug te vinden op het etiket, maar die wèl levensbedreigend kunnen zijn. Goede dieetbegeleiding kan veel steun bieden en angst wegnemen. Het is erg mooi en dankbaar werk om iets te kunnen betekenen voor een ander op een moeilijk moment.

Wat maakt u het meest en het minst gelukkig in uw werk
Het meest: als ik merk dat patiënten zich prettiger gaan voelen en ik daaraan heb kunnen bijdragen. En het minst: op een dialyseafdeling vallen veel mensen weg door overlijden. Ik kan slecht omgaan met deze verliezen.

Lees meer »

Zeven vragen aan medewerker medische administratie Titia Mjambili »

Waarom is uw werk zo’n mooi vakIk werk graag met mensen en dat is het mooiste wat er is. Op de verpleegafdeling D4va zit ik bij de balie en ben dus eerste aanspreekpunt. Ik kan vragen beantwoorden, mensen wegwijs maken en alles rondom de opname van een patiënt regelen. Verder hebben wij een geweldig team van artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten en andere medewerkers.

Lees meer »

Zeven vragen aan internist-nefroloog Yvo Sijpkens »

Waarom is nefrologie zo’n mooi vakHet vak, inclusief nierziekten, hypertensie en elektrolytstoornissen, laat zich heel goed snappen vanuit de beschikbare kennis over (patho)fysiologie. Je hebt als nefroloog te maken met zowel jonge als oudere patiënten waarmee je als dokter een goede band kan opbouwen zonder een al te zware emotionele lading.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier