Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Zeven vragen aan nefroloog Chris Hagen

Door Redactie NierNieuws 

E.C. Hagen (1959) werkt in het Meander MC in
Amersfoort als internist-nefroloog, studeerde in
Leiden en promoveerde in 1997 op het
proefschrift “Antineutrophil cytoplasmic
antibodies and systemic vasculitis”.
Zijn belangrijkste nevenfunctie: tot maart 2013
voorzitter sectie kwaliteit NfN Nu actief binnen
initiatief “Gezonde Nieren” Voorzitter Maatschap
Interne geneeskunde/MDL Meander MC Lid
werkgroep STOP Chronische Nierschade

Waarom is nefrologie zo’n mooi vak
Het heeft het beste van twee werelden in zich: zowel acuut als chronisch. Uitdagende technische aspecten. Ingewikkelde pathofysiologie. Ingrepen. Het heeft veel raakvlakken met andere specialismen en vereist daarin een coördinerende rol.

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
De mogelijkheid mensen in een benarde positie te helpen wat van hun leven te maken en de mogelijkheid bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van de dialysezorg. Het woud aan regelgeving, een volledig over de top geregeld registratiesysteem ongeschikt voor beschouwende medische zorg en de consequent verkeerde beeldvorming van de medisch specialist in de pers maken me het minst gelukkig.

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
De verhalen van de patiënten die zeven jaar geleden 's nachts gingen dialyseren en die vertelden hoe ze vooruit gingen.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest en het minst trots
Het starten van nachtelijke centrumdialyse in Meander MC en de navolging die het gekregen heeft in het land. En het minst het moeten teleurstellen van centra die hun kwaliteitscertificaat niet haalden. Kwam gelukkig weinig voor.

Waar zou meer of juist minder onderzoek naar gedaan moeten worden
Meer vergelijkend klinisch onderzoek in de nefrologie: clinical trials. Niets minder! Meer!

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste veranderen
Ik zou het DOT-systeem afschaffen en een echt transparant en simpel verrichtingenregistratiesysteem maken.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Over tien jaar bouw ik mijn werk in Meander Medisch Centrum langzaam af en werk ik aan een nieuw concept om een vernieuwde dialysetechniek (de draagbare kunstnier?) uit de opstartfase te tillen naar algemene toepassing.


Dit is de eerste in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: maandag 02-09-2013 | Nog geen reacties
Zeven vragen aan diëtist nierziekten Sophie Luderer

Waarom is uw werk zo’n mooi vak
Een dieet bij nierziekte is vaak complex. Het is een heel gepuzzel om nog een beetje met plezier te kunnen eten, áls je al eetlust hebt. Er moet rekening gehouden worden met veel verschillende voedingsstoffen. Soms zijn dit stoffen waar men nog nooit van gehoord heeft, die je niet proeft of herkent in je eten en die ook niet zijn terug te vinden op het etiket, maar die wèl levensbedreigend kunnen zijn. Goede dieetbegeleiding kan veel steun bieden en angst wegnemen. Het is erg mooi en dankbaar werk om iets te kunnen betekenen voor een ander op een moeilijk moment.

Wat maakt u het meest en het minst gelukkig in uw werk
Het meest: als ik merk dat patiënten zich prettiger gaan voelen en ik daaraan heb kunnen bijdragen. En het minst: op een dialyseafdeling vallen veel mensen weg door overlijden. Ik kan slecht omgaan met deze verliezen.

Lees meer »

Zeven vragen aan medewerker medische administratie Titia Mjambili »

Waarom is uw werk zo’n mooi vakIk werk graag met mensen en dat is het mooiste wat er is. Op de verpleegafdeling D4va zit ik bij de balie en ben dus eerste aanspreekpunt. Ik kan vragen beantwoorden, mensen wegwijs maken en alles rondom de opname van een patiënt regelen. Verder hebben wij een geweldig team van artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten en andere medewerkers.

Lees meer »

Zeven vragen aan internist-nefroloog Yvo Sijpkens »

Waarom is nefrologie zo’n mooi vakHet vak, inclusief nierziekten, hypertensie en elektrolytstoornissen, laat zich heel goed snappen vanuit de beschikbare kennis over (patho)fysiologie. Je hebt als nefroloog te maken met zowel jonge als oudere patiënten waarmee je als dokter een goede band kan opbouwen zonder een al te zware emotionele lading.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier