Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Zeven vragen aan nefroloog Casper Franssen

Door Redactie NierNieuws 

Casper Franssen (1961) werkt als internist-
nefroloog in het UMCG in Groningen. Hij
studeerde geneeskunde in Nijmegen en volgde
de opleiding tot internist-nefroloog in het
Catharina ziekenhuis in Eindhoven en in het
Academisch ziekenhuis Maastricht. 

Waarom is nefrologie zo’n mooi vak
Als nefroloog zie ik patiënten met een acuut nierprobleem waarbij het belangrijk is om zo snel mogelijk de diagnose te stellen en begeleid ik patiënten ook zeer langdurig. Sommige patiënten ken ik al vanaf het moment dat ik 20 jaar geleden in Groningen ben komen werken. Als nefroloog krijg je de kans om mensen in verschillende fasen van hun ziekte te begeleiden. Het contact begint vaak op de polikliniek of in het ziekenhuis om uit te zoeken wat de oorzaak is van de gestoorde nierfunctie. Als de nierfunctie in de loop van de tijd achteruitgaat zie je deze patiënt op de nierfalen poli en soms later op de dialyseafdeling. Hopelijk komt er daarna een transplantatie. Het is mooi om te zien hoe patiënten en hun familieleden door al deze fasen heen gaan en zich meestal goed aanpassen aan de nieuwe situatie. Daarnaast is de nier een prachtig en ingewikkeld orgaan waar veel aan te leren en te onderzoeken is. Tenslotte zijn de technische aspecten van het vak interessant met de waterbereiding, de apparatuur voor hemodialyse, de continue technieken op de IC en MARS behandelingen (Molecular Absorbents Recirculation System, 'leverdialyse' - red.). 

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Het meest gelukkig maken mij de contacten met patiënten en wanneer je door je inzet of uitleg iets wezenlijks kan bijdragen. Het geven van onderwijs en het doen van onderzoek doe ik ook met veel plezier. Minder leuk is dat patiënten soms erg lang moeten wachten op een donornier.

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
Geen specifieke gebeurtenis. Wat op mij altijd indruk maakt is dat mensen vaak veel te verduren krijgen maar er binnen hun beperkingen toch het beste van maken. Ik heb veel thuisdialysepatiënten begeleid en vond het indrukwekkend om te zien hoe mensen een steeds actievere rol in hun behandeling aannamen en hoe trots ze waren dat ze hun behandeling zelfstandig konden uitvoeren.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest trots
Ik ben er trots op dat we in Nederland voor de nefrologie een goed kwaliteitssysteem op hebben gezet met onderlinge visitatie en certificering. Dat loopt al een groot aantal jaren voor (pre-) dialyse en sinds kort ook voor niertransplantatie.

Waar zou meer of juist minder onderzoek naar gedaan moeten worden
Onderzoek naar de preventie van nierziekten is natuurlijk erg belangrijk. Omdat het zo vaak voorkomt is onderzoek naar de oorzaak en behandelingsmogelijkheden van hart- en vaatziekten bij dialyse patiënten ook erg belangrijk. Daarbij moet ook verder uitgezocht worden waarom de dialysebehandeling zelf een nadelige invloed kan hebben op de hartfunctie. Als we de oorzaak daarvan weten kunnen we er hopelijk iets aan doen. Een ander belangrijk onderwerp is depressie bij patiënten met nierfalen. Dat komt veel voor maar wordt vaak onvoldoende herkend waardoor een goede behandeling uitblijft.  Tenslotte vind ik het belangrijk dat er landelijk (uiteindelijk Europees of nog breder) een registratie van zeldzame nierziekten wordt opgezet. Dit kan helpen om meer te leren over deze ziekten en de behandeling te verbeteren.

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste doen
Ik zou thuisdialyse meer stimuleren en politieke partijen mee zien te krijgen om het geen- bezwaar systeem voor het afstaan van een nier na overlijden in te voeren.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Ik hoop nog steeds in goede gezondheid als nefroloog te werken in de patiëntenzorg, en daarnaast onderzoek te doen en onderwijs te geven. 


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: vrijdag 05-12-2014 | Nog geen reacties
Zeven vragen aan diëtist nierziekten Sophie Luderer

Waarom is uw werk zo’n mooi vak
Een dieet bij nierziekte is vaak complex. Het is een heel gepuzzel om nog een beetje met plezier te kunnen eten, áls je al eetlust hebt. Er moet rekening gehouden worden met veel verschillende voedingsstoffen. Soms zijn dit stoffen waar men nog nooit van gehoord heeft, die je niet proeft of herkent in je eten en die ook niet zijn terug te vinden op het etiket, maar die wèl levensbedreigend kunnen zijn. Goede dieetbegeleiding kan veel steun bieden en angst wegnemen. Het is erg mooi en dankbaar werk om iets te kunnen betekenen voor een ander op een moeilijk moment.

Wat maakt u het meest en het minst gelukkig in uw werk
Het meest: als ik merk dat patiënten zich prettiger gaan voelen en ik daaraan heb kunnen bijdragen. En het minst: op een dialyseafdeling vallen veel mensen weg door overlijden. Ik kan slecht omgaan met deze verliezen.

Lees meer »

Zeven vragen aan medewerker medische administratie Titia Mjambili »

Waarom is uw werk zo’n mooi vakIk werk graag met mensen en dat is het mooiste wat er is. Op de verpleegafdeling D4va zit ik bij de balie en ben dus eerste aanspreekpunt. Ik kan vragen beantwoorden, mensen wegwijs maken en alles rondom de opname van een patiënt regelen. Verder hebben wij een geweldig team van artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten en andere medewerkers.

Lees meer »

Zeven vragen aan internist-nefroloog Yvo Sijpkens »

Waarom is nefrologie zo’n mooi vakHet vak, inclusief nierziekten, hypertensie en elektrolytstoornissen, laat zich heel goed snappen vanuit de beschikbare kennis over (patho)fysiologie. Je hebt als nefroloog te maken met zowel jonge als oudere patiënten waarmee je als dokter een goede band kan opbouwen zonder een al te zware emotionele lading.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier