Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Zeven vragen aan kinderarts-kindernefroloog Linda Koster-Kamphuis

Door Redactie NierNieuws 

Linda Koster-Kamphuis (1964) werkt sinds
2002 als kinderarts-kindernefroloog in het
Radboudumc te Nijmegen. Linda studeerde
Geneeskunde aan de Erasmusuniversiteit in
Rotterdam. Zij volgde haar opleiding tot
kinderarts in Maastricht, waar zij ook haar
fellowship kindernefrologie startte. Dit
fellowship rondde ze af in Nijmegen. Als
kindernefroloog zet zij zich naast de reguliere
patiëntenzorg in voor het verbeteren van de
kwaliteit van zorg door haar werkzaamheden
als intern auditor bij het Instituut Waarborging
Kwaliteit en Veiligheid (IWKV). Het IWKV is
onderdeel van het Radboudumc.

Waarom is (kinder)nefrologie zo’n mooi vak
Kindernefrologie is een specialisme met vele kanten. Acute en chronische zorg. Nierziekten die we met behoud van nierfunctie kunnen behandelen en nierziekten die leiden tot nierinsufficiëntie. Technische kanten zoals bij dialyse en plasmafiltratie versus langdurige begeleiding van het kind met een chronische aandoening waarbij het hele functioneren (opgroeien, school, sociale contacten, functioneren van het gezin etc.) bedreigd wordt. Het hele kind staat centraal ook al is kindernefrologie een subspecialisme. En dit tijdens de gehele kinderperiode van 0 tot 18 jaar. 

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Ik word heel blij van een succesvolle niertransplantatie bij een kind met terminaal nierfalen. Elke transplantatie opnieuw is een spannende gebeurtenis. Dit is mogelijk door het werken in een multidisciplinair team, waarbij ieder zijn/haar kwaliteiten inzet. Zo bereik je de optimale behandeling voor de jeugdige nierpatiënt. Het minst gelukkig word ik van het niet kunnen ombuigen van een dramatisch ziektebeloop. Dat na alle beschikbare behandelopties het toch niet goed afloopt met de nierfunctie van het kind.

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
Gedurende mijn loopbaan zijn enkele (heel jonge) kinderen met terminaal nierfalen overleden aan de gevolgen van dit nierfalen in combinatie met complicaties tijdens hun dialysebehandeling. Het geeft een machteloos gevoel niet meer voor deze kinderen te kunnen doen. Ze zijn nog zo jong en kwetsbaar.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest trots
Dat wij met de inspanningen van ons gehele multidisciplinaire team de zorg voor het kind met nierfalen steeds verder verbeteren, waarbij wij nu ook heel jonge kinderen (vanaf ongeveer 2 jaar) met een levend gedoneerde volwassen nier kunnen transplanteren en wij een prachtige kinderdialyse-unit hebben van waaruit alle vormen van nierfunctievervangende therapie voor kinderen (ook heel jonge) beschikbaar zijn. Ons team en de faciliteiten waarover wij beschikken zijn een solide basis voor verdere optimalisatie van de behandeling van het kind met een nierziekte. En het minst dat je door organisatorische beperkingen niet altijd tegemoet kunt komen aan de behoeften en wensen van het kind met een nierziekte en die van zijn/haar omgeving.

Waar zou meer of juist minder onderzoek naar gedaan moeten worden
Er is meer onderzoek nodig op het gebied van kwaliteit van zorg. Wat is goede kwaliteit van zorg? Voor wie geldt dat? Het perspectief van de patiënt? Van de dokter? Van het ziekenhuis? Van de zorgverzekeraar? Hoe meten we de kwaliteit van de geleverde zorg? Mijns inziens voldoet het huidige registratiesysteem met talloze indicatoren niet. In de huidige tijd met concentratie van zorg, de macht van de zorgverzekeraar met inkoop van zorg gebaseerd op kwaliteitsparameters die als los zand aan elkaar hangen, is dit broodnodig. En waarnaar juist minder is een lastige vraag. Goed gekozen onderzoek is altijd relevant. Ik zou wel willen pleiten voor goed opgezet onderzoek, zodat de uitkomsten ook valide en bruikbaar zijn. 

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste doen
Ik zou direct iets doen aan het huidige zorgstelsel en de marktwerking in de zorg. Zoals het zorgstelsel momenteel is ingericht, leidt dit niet tot verbetering van kwaliteit van zorg. Wel tot meer en meer bureaucratie, te veel macht van de zorgverzekeraars en stijging van kosten. Zorg is geen markt. Natuurlijk zou ik ook direct het donorregistratiesysteem aanpassen naar het actieve donor registratie systeem (ADR).

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Zoals ik het nu bekijk werk ik over tien jaar nog steeds als kinderarts-kindernefroloog. Het werken in een team met alle faciliteiten voor behandeling van kinderen met een nierziekte geeft mij veel voldoening. Ik hoop in de komende jaren mee te kunnen werken aan verdere verbetering van de zorg voor deze kinderen.


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: vrijdag 09-05-2014 | Nog geen reacties
Zeven vragen aan diëtist nierziekten Sophie Luderer

Waarom is uw werk zo’n mooi vak
Een dieet bij nierziekte is vaak complex. Het is een heel gepuzzel om nog een beetje met plezier te kunnen eten, áls je al eetlust hebt. Er moet rekening gehouden worden met veel verschillende voedingsstoffen. Soms zijn dit stoffen waar men nog nooit van gehoord heeft, die je niet proeft of herkent in je eten en die ook niet zijn terug te vinden op het etiket, maar die wèl levensbedreigend kunnen zijn. Goede dieetbegeleiding kan veel steun bieden en angst wegnemen. Het is erg mooi en dankbaar werk om iets te kunnen betekenen voor een ander op een moeilijk moment.

Wat maakt u het meest en het minst gelukkig in uw werk
Het meest: als ik merk dat patiënten zich prettiger gaan voelen en ik daaraan heb kunnen bijdragen. En het minst: op een dialyseafdeling vallen veel mensen weg door overlijden. Ik kan slecht omgaan met deze verliezen.

Lees meer »

Zeven vragen aan medewerker medische administratie Titia Mjambili »

Waarom is uw werk zo’n mooi vakIk werk graag met mensen en dat is het mooiste wat er is. Op de verpleegafdeling D4va zit ik bij de balie en ben dus eerste aanspreekpunt. Ik kan vragen beantwoorden, mensen wegwijs maken en alles rondom de opname van een patiënt regelen. Verder hebben wij een geweldig team van artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten en andere medewerkers.

Lees meer »

Zeven vragen aan internist-nefroloog Yvo Sijpkens »

Waarom is nefrologie zo’n mooi vakHet vak, inclusief nierziekten, hypertensie en elektrolytstoornissen, laat zich heel goed snappen vanuit de beschikbare kennis over (patho)fysiologie. Je hebt als nefroloog te maken met zowel jonge als oudere patiënten waarmee je als dokter een goede band kan opbouwen zonder een al te zware emotionele lading.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier