Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Zeven vragen aan internist-nefroloog Willem Jan Bos

Door Redactie NierNieuws 

Willem Jan Bos (1964) werkt sinds 2000 als
internist-nefroloog in het St Antonius Ziekenhuis
Utrecht/Nieuwegein. Hij studeerde in Groningen
en specialiseerde zich in Rotterdam (Erasmus
Medisch Centrum) en Amsterdam (AMC). 

Waarom is nefrologie zo’n mooi vak 
Het is in deze rubriek al vaker voorbijgekomen: de combinatie van persoonlijke begeleiding en techniek, van acuut en chronisch, diep en breed.

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Wanneer blijkt dat je door jouw inzet voor patiënt of familie echt iets bij hebt kunnen dragen. Met andere woorden, wanneer je ‘het verschil hebt kunnen maken’. En het minst wanneer er dingen mis gaan.  

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
In '87 – '88 heb ik bij dr. Kolff gewerkt, de uitvinder van de kunstnier. Zijn gedrevenheid om tot nieuwe oplossingen te komen, en de intense betrokkenheid bij zijn patiënten, hebben mij gevormd.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest trots
Ik ben er trots op als ik patiënten na uitgebreide voorlichting zelf een afgewogen beslissing zie maken over de behandeling die het beste in hun leven past. Ook ben ik trots als ik zie dat (co)assistenten zich ontwikkelen tot steeds betere, betrokken artsen. Verder ben ik er, als bestuurslid van de Nederlandse federatie voor Nefrologie, trots op dat per 1 januari Nefrovisie van start gaat. De start van Nefrovisie biedt de kans het kwaliteitssysteem van de nefrologie stappen verder te brengen. Tenslotte denk ik dat we met z’n allen trots kunnen zijn op het feit dat het aantal dialyserenden per 100.000 inwoners in Nederland vrijwel het laagste van alle OESO landen is, terwijl het aantal personen dat leeft met een functionerend transplantaat hoger is dan in vrijwel alle OESO landen. Dat wordt bereikt met iedereen die bij de nefrologie betrokken is, als patiënt, verpleegkundige, huisarts of als specialist!

Waar zou meer of minder onderzoek naar gedaan moeten worden
Ik zou graag preciezer weten wat voor patiënt en maatschappij de belangrijkste uitkomstmaten van zorg zijn. Wat zijn de meest relevante uitkomstmaten, en wat zijn de belangrijkste factoren om die uitkomsten te beïnvloeden. Vervolgens zouden we op die punten interventiestudies moeten doen. Het zou mooi zijn als we in de nefrologie een systeem op kunnen zetten om landelijk gezamenlijke studies te doen. Samenwerkingsverbanden in de hematologie (HOVON) en gynaecologie zijn inspirerende voorbeelden. En waarnaar juist minder? Ik stel voor niet te korten op onderzoek, Nederland heeft juist meer onderzoek nodig. 

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste veranderen
Een geslaagde niertransplantatie is voor de individuele patiënt en voor de maatschappij de beste behandeling van nierfalen. Op dag één van mijn ministerschap zou ik dan ook transplantaties bevorderen door de donatiewet aan te passen en donatie bij leven krachtig te stimuleren. Verder zou ik op dag één beginnen te werken aan een systeem waarin gezondheid beloond wordt en niet alleen behandeling van ziekte.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Waar ik zal zijn, dat weet ik gelukkig niet. Wat zou het leven vreselijk zijn als je dat tien jaar tevoren al wist. Ik hoop dat ik ook in de toekomst patiëntenzorg, onderzoek, opleiding en bestuur (het scheppen van goede voorwaarden) kan blijven combineren.


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: woensdag 25-12-2013 | Nog geen reacties
Zeven vragen aan diëtist nierziekten Sophie Luderer

Waarom is uw werk zo’n mooi vak
Een dieet bij nierziekte is vaak complex. Het is een heel gepuzzel om nog een beetje met plezier te kunnen eten, áls je al eetlust hebt. Er moet rekening gehouden worden met veel verschillende voedingsstoffen. Soms zijn dit stoffen waar men nog nooit van gehoord heeft, die je niet proeft of herkent in je eten en die ook niet zijn terug te vinden op het etiket, maar die wèl levensbedreigend kunnen zijn. Goede dieetbegeleiding kan veel steun bieden en angst wegnemen. Het is erg mooi en dankbaar werk om iets te kunnen betekenen voor een ander op een moeilijk moment.

Wat maakt u het meest en het minst gelukkig in uw werk
Het meest: als ik merk dat patiënten zich prettiger gaan voelen en ik daaraan heb kunnen bijdragen. En het minst: op een dialyseafdeling vallen veel mensen weg door overlijden. Ik kan slecht omgaan met deze verliezen.

Lees meer »

Zeven vragen aan medewerker medische administratie Titia Mjambili »

Waarom is uw werk zo’n mooi vakIk werk graag met mensen en dat is het mooiste wat er is. Op de verpleegafdeling D4va zit ik bij de balie en ben dus eerste aanspreekpunt. Ik kan vragen beantwoorden, mensen wegwijs maken en alles rondom de opname van een patiënt regelen. Verder hebben wij een geweldig team van artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten en andere medewerkers.

Lees meer »

Zeven vragen aan internist-nefroloog Yvo Sijpkens »

Waarom is nefrologie zo’n mooi vakHet vak, inclusief nierziekten, hypertensie en elektrolytstoornissen, laat zich heel goed snappen vanuit de beschikbare kennis over (patho)fysiologie. Je hebt als nefroloog te maken met zowel jonge als oudere patiënten waarmee je als dokter een goede band kan opbouwen zonder een al te zware emotionele lading.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier