Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Zeven vragen aan Hannie 'MijnNierInZicht' Piels

Door Redactie NierNieuws 

Hannie Piels (1962) is sinds 2006 in haar eigen
bedrijf Bonstato actief met dieetinzicht.nl en
mijnnierinzicht.nl. Ze studeerde fysiotherapie in
Den Bosch en werkte als fysiotherapeut in een
verzorgingshuis en als fysio- en manueel
therapeut 
bij een fysiotherapiepraktijk. Ook
studeerde Piels Theologie en levensbeschouwing
aan de Fontys Hogeschool in Amsterdam en
werkte ze als docent godsdienst en levenbe-
schouwing in de groepen 6, 7 en 8 op een
basisschool in Voorschoten.

Waarom is uw werk zo’n mooi vak 
Mijn werk is bijzonder omdat het zo veelomvattend is. Het ontwikkelen van een webapplicatie doe je niet alleen met ICT’ers die het technisch realiseren, maar ook inhoudelijk met zorgverleners en patiënten. Daarbij behoren allerlei randvoorwaarden zoals veiligheid en inzetbaarheid, waarmee je rekening moet houden. Dit alles maakt mijn werk heel divers en heel bijzonder.

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Ik word van heel veel onderdelen van mijn werk gelukkig. Maar het meest gelukkig word ik wanneer ik merk dat patiënten steun hebben door het gebruik van mijnnierinzicht en dieetinzicht. Daar is het 7 jaar geleden immers allemaal om begonnen. Ik word ook gelukkig van samenwerken. Het minst gelukkig word ik wanneer ik merk dat er krachten zijn die dat tegenwerken.

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
Dat is een lastige vraag. In het kader van mijn loopbaan: ik heb twee studies gedaan, fysiotherapie en theologie. Die hebben mij beide gevormd. Ik merk dat ik de twee studies in mijn huidige werkzaamheden samen laat komen. In het kader van ziekte heeft de nierziekte van mijn broer veel indruk gemaakt. Als zusje van een nierpatiënt wipte ik heel vaak even bij mijn broer langs tijdens zijn thuisdialyse. Maar ook de vier niertransplantaties en afstotingen die ik van heel dichtbij meemaakte hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten. Zij bepalen voor een belangrijk deel waar ik nu mee bezig ben. Op dit moment word ik steeds weer geraakt door nierpatiënten wanneer zij hun doorzettingsvermogen tonen. Ook word ik geraakt door de machteloosheid die ik heel sterk voel wanneer een nierpatiënt onverwacht uit de running raakt of plotseling overlijdt.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest en waarop het minst trots
Dat ik min of meer aan de wieg heb gestaan van bepaalde activiteiten op World Kidney Day (WKD), zoals de kookworkshop(s). Een receptenwedstrijd in 2009 en de kookworkshops in 2010 die ik samen met nierdiëtist Anke Spijker en Marjolein Storm van de NVN heb georganiseerd, hebben hiervoor de basis gelegd. Ik weet niet echt waarop ik het minst trots ben. Dat is heel lastig om aan te geven. Soms loopt iets niet zoals verwacht, maar dat kwalificeer ik niet als iets waarop ik niet trots ben.

Waar zou meer of minder onderzoek naar gedaan moeten worden
Door mijn betrokkenheid bij dieetinzicht en mijnnierinzicht groeit bij mij het idee dat voor chronisch zieken beter zichtbaar zou moeten zijn wie wel en wie niet zelfzorg kan verrichten. Nu bepalen zorgverleners vaak of een patiënt wel of niet iets zelf kan. Een onderzoek naar de wijze waarop iemand kan laten zien dat hij ‘goed’ genoeg is om zelfzorg te verrichten zou gedaan moeten worden. Hierbij zou dan ook aandacht moeten zijn voor een beloningssysteem in welke vorm dan ook.  En minder. Dat is erg lastig. Elk onderzoek heeft zijn waarde in een groter geheel. Soms blijkt pas achteraf of een bevinding uit onderzoek wel of niet waardevol is. Onderzoek is belangrijk en zal belangrijk blijven. Wel is het van belang om daarbij het overzicht te hebben wie met welk onderzoek bezig is, zodat een wiel niet een aantal keren uitgevonden hoeft te worden. 

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste veranderen
Als ik minister van Volksgezondheid was, dan zou ik wat door de Raad voor Volksgezondheid & Zorg in rapporten wordt aanbevolen veel structureler gaan uitwerken. Preventie is heel belangrijk en dat wordt nog teveel bij het individu gelegd. Ik zou als minister veel meer gaan kijken hoe dit gestimuleerd zou kunnen worden, zowel bij gezonden als bij chronisch zieken. En dan op zo'n manier dat niet de overheid maar de mensen zelf keuzes kunnen maken.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Waar ik over tien jaar ben? De ontwikkelingen gaan heel snel, maar mezelf kennende zal ik druk doende zijn met iets waar ik warm voor loop. Dat is bij mij altijd al zo geweest. Ik heb nooit stil gezeten. Daarbij hoop ik dat mijn huidige werkzaamheden de basis vormen voor mijn bezigheden in de toekomst.


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: woensdag 27-11-2013 | Nog geen reacties
Zeven vragen aan diëtist nierziekten Sophie Luderer

Waarom is uw werk zo’n mooi vak
Een dieet bij nierziekte is vaak complex. Het is een heel gepuzzel om nog een beetje met plezier te kunnen eten, áls je al eetlust hebt. Er moet rekening gehouden worden met veel verschillende voedingsstoffen. Soms zijn dit stoffen waar men nog nooit van gehoord heeft, die je niet proeft of herkent in je eten en die ook niet zijn terug te vinden op het etiket, maar die wèl levensbedreigend kunnen zijn. Goede dieetbegeleiding kan veel steun bieden en angst wegnemen. Het is erg mooi en dankbaar werk om iets te kunnen betekenen voor een ander op een moeilijk moment.

Wat maakt u het meest en het minst gelukkig in uw werk
Het meest: als ik merk dat patiënten zich prettiger gaan voelen en ik daaraan heb kunnen bijdragen. En het minst: op een dialyseafdeling vallen veel mensen weg door overlijden. Ik kan slecht omgaan met deze verliezen.

Lees meer »

Zeven vragen aan medewerker medische administratie Titia Mjambili »

Waarom is uw werk zo’n mooi vakIk werk graag met mensen en dat is het mooiste wat er is. Op de verpleegafdeling D4va zit ik bij de balie en ben dus eerste aanspreekpunt. Ik kan vragen beantwoorden, mensen wegwijs maken en alles rondom de opname van een patiënt regelen. Verder hebben wij een geweldig team van artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten en andere medewerkers.

Lees meer »

Zeven vragen aan internist-nefroloog Yvo Sijpkens »

Waarom is nefrologie zo’n mooi vakHet vak, inclusief nierziekten, hypertensie en elektrolytstoornissen, laat zich heel goed snappen vanuit de beschikbare kennis over (patho)fysiologie. Je hebt als nefroloog te maken met zowel jonge als oudere patiënten waarmee je als dokter een goede band kan opbouwen zonder een al te zware emotionele lading.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier