Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Zeven vragen aan directeur DCG en nefroloog Ralf Westerhuis

Door Redactie NierNieuws 

Ralf Westerhuis (1966) werkt sinds 2007†bij
Dialysecentrum Groningen als internist-nefroloog
en directeur patiŽntenzorg en sinds 2004 als
nefroloog in het UMCG. Hij studeerde in
Hannover aan de Medical School Hannover en
heeft naast Groningen werkervaring in o.a.
Hannover, Leiden en Aken. Voorzitter van de
Regio 1a van de NfN. DCG biedt alle vormen
van dialyse aan inclusief thuishemodialyse in
Noord-Nederland vanuit haar dialysecentra in
Groningen, Stadskanaal, Delfzijl en Assen.†

Waarom is nefrologie zoín mooi vak
Je patiŽnt/cliŽnt helpen zijn eigen leven te leiden, ook met een zwaarwegend ziektebeeld, is voor mij steeds weer een waardevolle ervaring. Hem of haar de tools en de regie in de hand te geven om zijn eigen weg te gaan en niet de weg die hem door omstandigheden lijkt opgelegd. Hiernaast is het voor mij het leukst met mensen te werken, te helpen waar mogelijk maar ook in zware tijden gewoon aandacht te hebben voor de patiŽnt. In mijn werk geniet ik van de diversiteit van het vak in de kliniek maar ook van het doen van wetenschappelijk onderzoek, het opleiden van verpleegkundigen en medisch specialisten. En van het bestuurlijk richting geven aan het ontwikkelen van vooruitstrevende en goede zorg binnen het Dialyse Centrum Groningen. We werken daarin samen met het UMCG waar ik deel uitmaak van de medische staf van de onderafdeling nefrologie.

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Het aanbieden van steeds meer op het individu toegesneden hoogkwalitatieve dialysezorg maakt me blij. Te zien dat zorg voldoet aan de behoefte van onze patiŽnten in medische maar nog belangrijker in hun persoonlijke behoeften, motiveert me. Hiermee bedoel ik dat de behandeling niet het leven domineert, maar dat die in het leven ingepast wordt. Thuisdialyse is een uitstekende optie om het leven met dialyse zelf in de hand te nemen, regie te voeren. Ook het ontwikkelen van satellietdialysecentra in Noord-Nederland in samenwerking met de regionale ziekenhuizen heeft de zorg voor de patiŽnt dichter bij de leefomgeving gebracht.†Vervelend is het om te zien dat in sommige omstandigheden de zorg niet aansluit bij de behoefte van de patiŽnt en je om deze reden ongelukkige mensen tegenkomt. Dit kan voortkomen uit bijvoorbeeld een beperkt zorgaanbod, persoonlijke keuzes of ook het ziekteproces waarin de patiŽnt zich bevindt. Vanuit het DCG proberen we ook in zoín situatie zoveel mogelijk mee te denken met de patiŽnt en te kijken naar wat wel mogelijk is.†

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
Jaren geleden heb ik tijdens mijn opleiding tot internist een jonge PD-patiŽnt begeleid die mij uitdaagde mijn grenzen te verleggen wat betreft de mogelijkheden en vrijheden die een patiŽnt met een thuisdialysebehandeling kan hebben. Wij hebben als behandelteam uiteindelijk verschillende reizen, onder andere een safari in Kenia maar ook veel andere activiteiten, met hem vorm kunnen geven Ė een prima en motiverende ervaring voor mij. Daardoor is mijn enthousiasme voor de thuisbehandelingen alleen maar gegroeid.†

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest trots. En waarop het minst.
De zorg steeds dichter bij de patiŽnt te brengen is voor mij zeer belangrijk. Door in Noord-Nederland satellietdialysecentra neer te zetten kon ik met de collegaís van het DCG en de omliggende ziekenhuizen dit doel voor een groot deel realiseren. Ook ben ik trots op de thuisdialyse die het DCG in haar verschillende vormen aan patiŽnten kan aanbieden. Bijzonder blij ben ik met de goede regionale samenwerking met de nefrologen en de ziekenhuisbesturen in onze noordelijke regio die de ontwikkeling van het DCG tot een netwerkorganisatie ten voordele van onze patiŽnten mogelijk hebben gemaakt.

Waar zou meer of juist minder onderzoek naar gedaan moeten worden
Vaak hoor je dat niertransplantatie de enige goede behandeling is voor de patiŽnt met nierfalen. Dat is zeker niet voor iedereen waar en is zeer afhankelijk van de conditie en de leeftijd van de patiŽnt. Maar het wordt ook duidelijk beÔnvloed door de kwaliteit van de te transplanteren nier. Soms kan een intensieve thuisdialysebehandeling vergelijkbare resultaten opleveren als een transplantatie met een postmortale donornier. Hierover weten wij op dit moment nog te weinig en het zou om deze reden goed zijn om hier goed onderzoek naar te verrichten. Een ander gebied waar nog weinig over bekend is, is de oude dialysepatiŽnt. Gelden hier dezelfde criteria als voor de jongeren, hoe gaan wij met de geriatrische patiŽnt om die uiteindelijk dialysebehoeftig wordt en belangrijker; wat verwacht de oudere patiŽnt van ons?†

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste doen
Marktwerking in de zorg, leidt dat tot kwaliteit, toegankelijkheid en kostenreductie in deze sector? Deze vragen zou ik mij zeker als allereerste stellen. Ik heb hier mijn vragen bij, zeker als het gaat over de spagaat kwaliteit en kostendruk. Inkopende partijen moeten uiterst deskundig oordelen over heel veel aspecten van de zorg en daarnaast ook nog en vooral de zorgplicht behartigen die zij tegenover de verzekerden hebben. Ik zou als eerste stap de thuisdialysevormen verder stimuleren om patiŽnten zo goed mogelijk in hun leven met nierfalen te ondersteunen.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Ik zal nog steeds verbonden zijn aan de zorg rondom de nierpatiŽnt, dat is de aanvankelijke reden waarom ik voor dit vak heb gekozen en waarover ik nog steeds een heel goed gevoel heb. De diversiteit van het vak en alles wat er naast de directe zorg voor de patiŽnt bij komt, dagen mij nog dagelijks uit en bevestigen me in mijn ingeslagen richting.†


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar†redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: dinsdag 08-04-2014 | Nog geen reacties
Zeven vragen aan diŽtist nierziekten Sophie Luderer

Waarom is uw werk zoín mooi vak
Een dieet bij nierziekte is vaak complex. Het is een heel gepuzzel om nog een beetje met plezier te kunnen eten, Šls je al eetlust hebt. Er moet rekening gehouden worden met veel verschillende voedingsstoffen. Soms zijn dit stoffen waar men nog nooit van gehoord heeft, die je niet proeft of herkent in je eten en die ook niet zijn terug te vinden op het etiket, maar die wŤl levensbedreigend kunnen zijn. Goede dieetbegeleiding kan veel steun bieden en angst wegnemen. Het is erg mooi en dankbaar werk om iets te kunnen betekenen voor een ander op een moeilijk moment.

Wat maakt u het meest en het minst gelukkig in uw werk
Het meest: als ik merk dat patiŽnten zich prettiger gaan voelen en ik daaraan heb kunnen bijdragen. En het minst: op een dialyseafdeling vallen veel mensen weg door overlijden. Ik kan slecht omgaan met deze verliezen.

Lees meer »

Zeven vragen aan medewerker medische administratie Titia Mjambili »

Waarom is uw werk zo’n mooi vakIk werk graag met mensen en dat is het mooiste wat er is. Op de verpleegafdeling D4va zit ik bij de balie en ben dus eerste aanspreekpunt. Ik kan vragen beantwoorden, mensen wegwijs maken en alles rondom de opname van een patiënt regelen. Verder hebben wij een geweldig team van artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten en andere medewerkers.

Lees meer »

Zeven vragen aan internist-nefroloog Yvo Sijpkens »

Waarom is nefrologie zo’n mooi vakHet vak, inclusief nierziekten, hypertensie en elektrolytstoornissen, laat zich heel goed snappen vanuit de beschikbare kennis over (patho)fysiologie. Je hebt als nefroloog te maken met zowel jonge als oudere patiënten waarmee je als dokter een goede band kan opbouwen zonder een al te zware emotionele lading.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier