Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Zeven vragen aan dialyseverpleegkundige Marcel Klaver

Door Redactie NierNieuws 

Marcel Klaver (1959) werkt in het Westfries-
gasthuis in Hoorn als dialyseverpleegkundige. 
Vanaf 1981 in de zorg, eerst als groepsleider in
de geestelijk gehandicaptenzorg, vanaf 1990 in
een algemeen ziekenhuis en vanaf 1999 op een
dialyseafdeling. 

Waarom is uw werk zo’n mooi vak 
Ik mag met mensen omgaan en daar leer ik veel van. Vooral doe ik mensenkennis op, maar ik leer ook mezelf beter kennen. Mijn vak heeft verschillende kanten, het technische aspect van de machine en het begeleiden van patiënten om ze zich ‘thuis’ te laten voelen. Daarnaast is het aanprikken, aansluiten van groot belang en steeds weer een uitdaging om goed te doen. Het is een vak dat nog steeds in ontwikkeling is, zeker door de innovatieve kracht van het bedrijfsleven. Ik vind het heerlijk om met collega’s samen te werken, om elkaar te stimuleren de beste zorg te verlenen. Iedere dag is anders.  

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Ik word gelukkig van waardering van mijn patiënten en mijn collega’s voor wat ik inbreng in mijn werk. En het minst? Als mijn goede bedoelingen verkeerd worden geïnterpreteerd.

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
Het plotseling overlijden van een patiënt, die door een CVA niet meer kon praten, en waar ik een heel speciale persoonlijke band mee had. Zij stierf in mijn armen. Maar ook een vrij jonge dialysepatiënt die wegkwijnde door een hersentumor heeft veel indruk op mij gemaakt. 

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest en het minst trots
Ik ben er trots op dat heel veel patiënten mij graag zien. Maar ik heb eens een fout gemaakt en daarbij het vertrouwen van een patiënt geschonden door er laconiek op te reageren. Een blunder van de eerste orde, die ontstond doordat mijn gedachten bij een werkconflict waren. 

Waar zou meer en juist minder onderzoek naar gedaan moeten worden
Wat mij betreft mag er meer onderzoek gedaan worden naar het ontstaan van polyneuropathieën bij dialysepatiënten, omdat dit heel vervelende klachten geeft waar weinig aan gedaan kan worden. Ook kan er nog meer onderzoek gedaan worden naar transplantaties door de bloedgroepen heen en transplantatie van non-heartbeating nieren. Er zouden minder onderzoeken moeten worden gedaan die veel teveel in details treden waardoor het belang ervan voor patiënten bijna nihil is.   

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste veranderen
Ik zou dan als eerste de marktwerking in de zorg afschaffen en tevens meer controle op te hoge salarissen in de zorg uitvoeren met sancties erop. Er moet meer controle komen op de noodzaak van zorg. Daar kunnen betere criteria voor komen.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Ik ben nu 54 jaar jong, dus ik mag nog 13 jaar arbeid verlenen. Waarschijnlijk doe ik over 10 jaar nog hetzelfde werk maar dan mogelijk door innovatie een andere invulling van mijn functie. Mijn wens is om langzaam mijn werk af te bouwen en dan meer vrijwilligerswerk te gaan doen. 


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: donderdag 24-10-2013 | Nog geen reacties
Zeven vragen aan diëtist nierziekten Sophie Luderer

Waarom is uw werk zo’n mooi vak
Een dieet bij nierziekte is vaak complex. Het is een heel gepuzzel om nog een beetje met plezier te kunnen eten, áls je al eetlust hebt. Er moet rekening gehouden worden met veel verschillende voedingsstoffen. Soms zijn dit stoffen waar men nog nooit van gehoord heeft, die je niet proeft of herkent in je eten en die ook niet zijn terug te vinden op het etiket, maar die wèl levensbedreigend kunnen zijn. Goede dieetbegeleiding kan veel steun bieden en angst wegnemen. Het is erg mooi en dankbaar werk om iets te kunnen betekenen voor een ander op een moeilijk moment.

Wat maakt u het meest en het minst gelukkig in uw werk
Het meest: als ik merk dat patiënten zich prettiger gaan voelen en ik daaraan heb kunnen bijdragen. En het minst: op een dialyseafdeling vallen veel mensen weg door overlijden. Ik kan slecht omgaan met deze verliezen.

Lees meer »

Zeven vragen aan medewerker medische administratie Titia Mjambili »

Waarom is uw werk zo’n mooi vakIk werk graag met mensen en dat is het mooiste wat er is. Op de verpleegafdeling D4va zit ik bij de balie en ben dus eerste aanspreekpunt. Ik kan vragen beantwoorden, mensen wegwijs maken en alles rondom de opname van een patiënt regelen. Verder hebben wij een geweldig team van artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten en andere medewerkers.

Lees meer »

Zeven vragen aan internist-nefroloog Yvo Sijpkens »

Waarom is nefrologie zo’n mooi vakHet vak, inclusief nierziekten, hypertensie en elektrolytstoornissen, laat zich heel goed snappen vanuit de beschikbare kennis over (patho)fysiologie. Je hebt als nefroloog te maken met zowel jonge als oudere patiënten waarmee je als dokter een goede band kan opbouwen zonder een al te zware emotionele lading.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier