Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Zeven vragen aan bestuursvoorzitter Iet Kooy-Veenstra

Door Redactie NierNieuws 

Iet Kooy-Veenstra (1952) werkt bij Dianet als
Voorzitter Raad van Bestuur. Ze volgde
verschillende commerciële en management-
opleidingen en voltooide de studie Rechten aan
de Vrije Universiteit van Amsterdam in 2002.
Kooy was 25 jaar werkzaam in de retail, 5 jaar
als projectleider en interim manager in
verandertrajecten bij diverse commerciële
bedrijven. Sinds 2005 werkt Iet met veel plezier
bij Dianet.

Waarom is uw werk zo’n mooi vak 
Ik ben in 1978 begonnen in de retail. Daar is de klant koning. Is hij dat niet, dan blijft hij weg of gaat naar een ander. Dat ik acht jaar geleden mijn overstap heb gemaakt naar de zorg, is omdat ik vind dat de patiënt óók koning moet zijn. Zeker omdat je als patiënt niet altijd in de gelegenheid bent je zorgverlener te kiezen. Je moet er vanuit kunnen gaan dat je overal de hulp krijgt die je toekomt.  Wat ik in de afgelopen jaren heb ervaren is dat er vooral veel óver de patiënt wordt gepraat in plaats van mét. Het is ook een hele uitdaging als zorgverlener om het gesprek met je patiënt aan te gaan maar het is noodzakelijk om hem zo breed mogelijk te kunnen ondersteunen. In het geval van Dianet houdt dit in dat wij zo veel als mogelijk de nierfunctievervangende therapieën proberen in te passen in hun levensstijl. Dat ik daar samen met medewerkers van onze organisatie aan mag bijdragen maakt mijn werk zo mooi.

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Het maakt me gelukkig te constateren dat mijn passie, ons verdiepen in dat wat de patiënt graag wil behouden om zo samen te komen tot een behandeling die hiervoor de meeste ruimte biedt, gedeeld wordt door velen binnen mijn organisatie. Medewerkers die op zoek gaan naar mogelijkheden en er hierdoor voor zorgen dat meer mensen de behandeling krijgen die bij ze past. Het minst gelukkig word ik van de vele regels en richtlijnen binnen de zorg, waardoor veel te veel tijd in administratieve rompslomp gaat zitten. We kunnen die tijd beter besteden aan onze patiënten. 

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
Tijdens mijn loopbaan heb ik veel meegemaakt, maar de meeste indruk op mij maakt toch de veerkracht van onze patiënten. De vrijheidsbeperking door de behandelingen weegt zwaar voor patiënten én hun partner. Dat deze mensen toch positief in het leven kunnen staan en genieten van wat ze nog wél kunnen daar neem ik mijn petje voor af!

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest en waarop het minst trots
Ik ben er trots op dat Dianet ervoor heeft gezorgd dat de 'Nachtelijke Thuishemodialyse met partner' in Nederland  op de kaart is gezet. Daarnaast is het sinds vijf jaar ook mogelijk om ’s nachts thuis te dialyseren voor mensen die geen partner hebben. De zogenaamde solodialyse. Die vorm van nierfunctievervangende therapie is op dit moment de snelst groeiende therapie. En het minst? Zo wil ik er niet naar kijken. Ik neem mijn werk en de daarbij horende verantwoordelijkheden serieus. Maar niet alles loopt altijd zoals gepland. Ik trek daar mijn lering uit en neem die mee in het vervolgproces.

Waar zou meer onderzoek naar gedaan moeten worden
Ik zou graag willen dat er onderzoek wordt gedaan naar het welzijn van de patiënt in verhouding tot de verschillende beschikbare nierfunctievervangende therapieën. Het is niet bekend wat hier de uitkomst van is op de lange termijn. Ik weet uit gesprekken wel, dat patiënten die ‘s nachts frequent en lang dialyseren zich veel beter voelen en minder medicijnen gebruiken dan patiënten die bijvoorbeeld driemaal per week naar een centrum gaan. Dat is ook na tien jaar nog zo. Een dergelijk langlopend onderzoek valt misschien nauwelijks te vatten in een wetenschappelijk onderzoek, maar de uitkomst is wel heel belangrijk voor zowel de professional als de patiënt. Mede op grond hiervan zouden betere keuzes gemaakt kunnen worden voor de juiste therapie.  

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste veranderen
Als ik minister van Volksgezondheid was, zou ik veel richtlijnen afschaffen en de verantwoordelijkheid neerleggen waar die hoort, bij de professionals.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
Over tien jaar ben ik met pensioen, maar zit ik niet achter de geraniums!


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: dinsdag 03-12-2013 | Nog geen reacties
Zeven vragen aan diëtist nierziekten Sophie Luderer

Waarom is uw werk zo’n mooi vak
Een dieet bij nierziekte is vaak complex. Het is een heel gepuzzel om nog een beetje met plezier te kunnen eten, áls je al eetlust hebt. Er moet rekening gehouden worden met veel verschillende voedingsstoffen. Soms zijn dit stoffen waar men nog nooit van gehoord heeft, die je niet proeft of herkent in je eten en die ook niet zijn terug te vinden op het etiket, maar die wèl levensbedreigend kunnen zijn. Goede dieetbegeleiding kan veel steun bieden en angst wegnemen. Het is erg mooi en dankbaar werk om iets te kunnen betekenen voor een ander op een moeilijk moment.

Wat maakt u het meest en het minst gelukkig in uw werk
Het meest: als ik merk dat patiënten zich prettiger gaan voelen en ik daaraan heb kunnen bijdragen. En het minst: op een dialyseafdeling vallen veel mensen weg door overlijden. Ik kan slecht omgaan met deze verliezen.

Lees meer »

Zeven vragen aan medewerker medische administratie Titia Mjambili »

Waarom is uw werk zo’n mooi vakIk werk graag met mensen en dat is het mooiste wat er is. Op de verpleegafdeling D4va zit ik bij de balie en ben dus eerste aanspreekpunt. Ik kan vragen beantwoorden, mensen wegwijs maken en alles rondom de opname van een patiënt regelen. Verder hebben wij een geweldig team van artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten en andere medewerkers.

Lees meer »

Zeven vragen aan internist-nefroloog Yvo Sijpkens »

Waarom is nefrologie zo’n mooi vakHet vak, inclusief nierziekten, hypertensie en elektrolytstoornissen, laat zich heel goed snappen vanuit de beschikbare kennis over (patho)fysiologie. Je hebt als nefroloog te maken met zowel jonge als oudere patiënten waarmee je als dokter een goede band kan opbouwen zonder een al te zware emotionele lading.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier