Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Zes vragen aan voedingsassistent Jo-janneke Klunder

Door Redactie NierNieuws 

Jo-janneke Klunder (1979) werkt in het UMC
Groningen als voedingsassistent op afdeling
nefrologie, niertransplantatie en dermatologie. Ze
heeft een opleiding gevolgd op het Noorderpoort-
college tot voedingsassistent.

Waarom is uw beroep zo’n mooi vak
Mijn werk als voedingsassistent op afdeling nefrologie is een mooi vak omdat het er niet alleen om gaat dat de patiënten voorzien worden van hun maaltijden en dranken. Als voedingsassistent moet je opletten wat je ze geeft vanwege het dieet waar de patiënt vaak mee te maken heeft. Dat kan bestaan uit natriumbeperkt, kaliumbeperkt, eiwitbeperkt en een vochtbeperking. Je let goed op of er goed gegeten wordt zodat als een patient niet veel eetlust blijkt te hebben, daarop ingespeeld kan worden.

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk
Wat mij het meest gelukkig maakt is, als de patiënten tegen mij zeggen dat ze lekker gegeten hebben ondanks hun dieet. Ik ben als voedingsassistent vaak welkom bij de patiënt. Het minst gelukkig ben ik, wanneer patiënten moeite hebben om te eten, het smaakt ze niet en wat je ook aan ze geeft, het blijkt niet te lukken om lekker te kunnen eten. Ook al weet ik dat het meestal komt door de medicijnen die ze krijgen. 

Welke gebeurtenis heeft in uw loopbaan de meeste indruk op u gemaakt
Wat ik een keer heb meegemaakt, is dat ik tijdens de ontbijtronde bij een patiënt aan bed kwam om te vragen voor een ontbijt en toen bleek dat die patiënt vlak daarvoor geheel onverwachts was overleden. Dat maakt wel indruk.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest of juist het minst trots
Waar ik trots op ben als het mij toch is gelukt om een patiënt te laten eten, die zich niet lekker voelt en in eerste instantie aangeeft niks te hoeven hebben. En als je verschillende dingen hebt aangeboden en de patiënt wil toch wat proberen en dan later aangeeft dat het toch wel gesmaakt heeft. En wat ik naast mijn werk nog doe, is eens in de zoveel tijd een praatje houden over mijn beroep als voedingsassistent aan een groepje coassistenten die net beginnen als arts. Dat ze weten wat mijn beroep inhoudt. Het minst trots kan ik eigenlijk niet benoemen. Ik probeer wel te bedenken dat zo'n dieet dat de patiënt kan hebben echt niet leuk is. Terwijl het voor mij als voedingsassistent juist inhoudt om mijn koppie erbij te houden, waardoor mijn werk interessant is.

Als u minister van Volksgezondheid was, wat zou u dan als eerste veranderen
Een opleiding voor voedingsassistenten is er niet meer, wel voor zorgassistenten. Maar daar wordt weinig over voedingsleer en dieetleer gesproken. Dat vind ik wel heel belangrijk.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar
ik hoop mijn werk dan nog met veel plezier te kunnen doen en misschien nog een taak ernaast met betrekking tot voeding, maar wat precies weet ik op dit moment ook nog niet.


Dit is een artikel in een serie visies op het werkveld van professionals in de nierzorg. De artikelen verschijnen onregelmatig. Meewerken aan de serie? Mail naar redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: vrijdag 17-10-2014 | Nog geen reacties
Zeven vragen aan diëtist nierziekten Sophie Luderer

Waarom is uw werk zo’n mooi vak
Een dieet bij nierziekte is vaak complex. Het is een heel gepuzzel om nog een beetje met plezier te kunnen eten, áls je al eetlust hebt. Er moet rekening gehouden worden met veel verschillende voedingsstoffen. Soms zijn dit stoffen waar men nog nooit van gehoord heeft, die je niet proeft of herkent in je eten en die ook niet zijn terug te vinden op het etiket, maar die wèl levensbedreigend kunnen zijn. Goede dieetbegeleiding kan veel steun bieden en angst wegnemen. Het is erg mooi en dankbaar werk om iets te kunnen betekenen voor een ander op een moeilijk moment.

Wat maakt u het meest en het minst gelukkig in uw werk
Het meest: als ik merk dat patiënten zich prettiger gaan voelen en ik daaraan heb kunnen bijdragen. En het minst: op een dialyseafdeling vallen veel mensen weg door overlijden. Ik kan slecht omgaan met deze verliezen.

Lees meer »

Zeven vragen aan medewerker medische administratie Titia Mjambili »

Waarom is uw werk zo’n mooi vakIk werk graag met mensen en dat is het mooiste wat er is. Op de verpleegafdeling D4va zit ik bij de balie en ben dus eerste aanspreekpunt. Ik kan vragen beantwoorden, mensen wegwijs maken en alles rondom de opname van een patiënt regelen. Verder hebben wij een geweldig team van artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten en andere medewerkers.

Lees meer »

Zeven vragen aan internist-nefroloog Yvo Sijpkens »

Waarom is nefrologie zo’n mooi vakHet vak, inclusief nierziekten, hypertensie en elektrolytstoornissen, laat zich heel goed snappen vanuit de beschikbare kennis over (patho)fysiologie. Je hebt als nefroloog te maken met zowel jonge als oudere patiënten waarmee je als dokter een goede band kan opbouwen zonder een al te zware emotionele lading.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier