Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Zelfbeschikkingsrecht moet niet stoppen bij overlijden'

De Opvatting van Yvette van der Schaaf

In de ogen van de huidige Nederlandse regering is zelfbeschikkingsrecht een groot goed. Waaraan met name ook veel betekenis wordt toegekend in de context van orgaandonatie. Maar dat houdt wel abrupt op bij de beslissing om al dan niet bepaalde organen te doneren. Over wat er daarna met die organen gebeurt, heeft de (potentiŽle) postmortale donor geen enkele zeggenschap. Zo bestaat in Nederland niet de mogelijkheid om na je overlijden een bepaald orgaan met voorrang na te laten aan een familielid of een goede bekende. Die mogelijkheid bestaat bijvoorbeeld wel in de Verenigde Staten.

Ook in het Verenigd Koninkrijk kent men een Ďhardheidsclausule'†die toelaat om in bepaalde gevallen een specifieke ontvanger aan te wijzen. Wat bovendien opvalt is het contrast met orgaandonatie bij leven. Daarbij wordt in veel landen juist geŽist dat er een familierelatie dan wel een nauwe band tussen donor en ontvanger bestaat. De Nederlandse regelgeving, die zogeheten Samaritaanse orgaandonatie toestaat, is vanuit internationaal perspectief eerder uitzondering dan regel.

Er bestaat in Nederland niet de mogelijkheid om na je overlijden een bepaald orgaan met voorrang na te laten aan een familielid of een goede bekende.†

Bij de toedeling van postmortale organen spelen diverse ethische overwegingen een rol. Bijvoorbeeld gelijke rechten op het gebied van gezondheidszorg (het ontvangen van een orgaan). En het uitsluiten van discriminatie. Ongetwijfeld allemaal steekhoudende argumenten. Uitgangspunt is echter steeds, dat een vaste pool met (schaarse) postmortale organen op een objectief gezien faire wijze moet worden toegedeeld aan een (te) grote groep wachtenden.

Maar juist de omvang van die pool hoeft niet per definitie vast te zijn. Zo zullen sommige aanhangers van het zelfbeschikkingsrecht zich pas aangesproken voelen om orgaandonor te worden, wanneer zij iets te zeggen hebben over de bestemming van hun organen. En, evenals bij levende donatie, kan de bekendheid met een specifieke patiŽnt iemand over de streep trekken om zijn organen postmortaal te willen doneren, mits die ene patiŽnt daar dan ook mee geholpen kan worden. Zo'n uitbreiding van de pool met beschikbare organen is in het belang van alle wachtende patiŽnten.

De bekendheid met een specifieke patiŽnt kan iemand over de streep trekken om zijn organen postmortaal te willen doneren

Autonoom zal het schrijnende tekort aan beschikbare donororganen helaas alleen maar groeien. Ironisch genoeg hebben voortschrijdende ontwikkelingen in de medische wetenschap, waardoor mensen gezonder ouder worden, een averechts effect op het aantal beschikbare postmortale organen. Des te meer reden om ook deze nieuwe bron van potentiŽle postmortale donoren aan te boren. Natuurlijk op een verantwoorde wijze, omgeven met de nodige waarborgen. In voorkomende gevallen wordt dan ťťn bepaalde patiŽnt onevenredig bevoordeeld, maar wel met als gevolg dat vrijwel alle andere patiŽnten er ook beter van worden.†Vergelijkbaar met donatie bij leven.

Vanuit ethisch oogpunt verdient deze aanpak misschien niet de schoonheidsprijs. Maar praktisch gesproken zijn er mensenlevens mee gemoeid. En dan rijst de gerechtvaardigde vraag wat zwaarder moet wegen.


De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen die worden gepubliceerd in de rubriek†De Opvatting. Bijdragen voor†De Opvatting†kunt u sturen naar:†redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: woensdag 08-02-2012 | Nog geen reacties
'Stoppen met roken ook beter voor je nieren'

Roken is niet alleen slecht voor je longen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslechterende nierfunctie aantonen. Volgens twee medewerkers van het medisch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op. Allereerst, wat is het biologische mechanisme achter de verslechterende nierfunctie? En ten tweede, waarom lijken nefrologen nog zo weinig te doen om nierpatiënten te helpen stoppen met roken?

In een recent artikel proberen de Gentenaren beide vragen te beantwoorden. Ten bewijze van de eerste vraag noemen zij een groot aantal bevindingen, variërend van een aantal moleculaire processen in de nieren waarvan inmiddels bekend is dat zij negatief beïnvloed worden door roken, tot de vaststelling dat baby's van rokende moeders een grotere kans hebben op nierproblemen later, omdat hun nieren niet helemaal zijn volgroeid.

Lees meer »

Respijtzorg noodzakelijk voor partners thuishemodialysepatiŽnten »

De Opvatting van Paul Erkens Partners en mantelzorgers: mogen zij ook een keertje weg? Mijn antwoord daarop is 'ja zeker'! De vraag is hoe. Ik hoop dat mijn onderstaande verhaal herkenbaar is, of minstens de broodnodige discussie in gang kan zetten om dit mogelijk te maken voor de toekomst. Sinds mijn geboorte heb ik een genetische afwijking die maakt dat je zowel nierpatiënt, als blind kunt worden. Met deze combinatie ben ik aan de slag gegaan om een leven op te bouwen.

Lees meer »

Aan de dialyse door langdurig lithiumgebruik »

Onderstaand ervaringsverhaal is ingezonden door een lezer. Hij waarschuwt ermee voor ernstig nierfunctieverlies door lithiumgebruik en benadrukt dat, zoals in zijn geval helaas is gebeurd, ook na beëindigen van de behandeling het nierfunctieverlies kan doorzetten. We hebben het artikel geanonimiseerd maar de namen van de instelling en de bedoelde psychiater zijn bij de redactie bekend. "In 2001 was ik onder behandeling van een psychiater bij een GGZ-instelling in Overijssel.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier