Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Werkgroep gaat voorlichting nierdonatie landelijk vormgeven

Door Jeroen van Setten 

Een landelijke werkgroep van transplantatiechirurgen, nefrologen en urologen gaat onderzoek doen naar de voorlichting rond nierdonatie bij leven. Het doel is de voorlichting aan potentiële nierdonoren bij leven te optimaliseren en de verschillen hierin tussen de verschillende transplantatiecentra te minimaliseren. De werkgroep wil een gestandaardiseerde methode ontwikkelen om levende donoren eenduidig te informeren, zodat ze een goed onderbouwde beslissing kunnen nemen.

De leiding van het PRINCE (PRocess of INformed Consent Evaluation in Live Kidney Donors) onderzoek berust bij het Erasmus MC in Rotterdam. Hoofdonderzoeker is de Rotterdamse transplantatiechirurg dr. Frank Dor. 'Als gezamenlijke professionals willen wij er alles aan doen om de voorlichting voor donoren verder te optimaliseren. Het onderzoek moet nog duidelijker boven tafel halen waar de voorlichtingsprocedure en de wijze van informatieverstrekking kunnen verbeteren,' zegt hij.

De inhoud en omvang van de informatie aan potentiële nierdonoren varieert per centrum. Daarnaast zijn bij ieder transplantatiecentrum verschillende professionals betrokken in het voorlichtingstraject en verschilt per centrum welke behandelaars welke informatie geven. Ook geeft een deel van de levende donoren na het afstaan van hun nier aan, dat ze niet goed genoeg waren voorbereid op de operatie en de herstelperiode. En onthouden donoren de informatie die ze krijgen niet allemaal even goed.

Al deze problemen en onduidelijkheden in de acht Nederlands transplantatiecentra, moeten in de toekomst door de gestandaardiseerde methode worden ondervangen.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 23-06-2015 | Reacties (1)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Amsterdam, Karst
    29-06-2015 10:52

    Onwetendheid maakt mensen bang. Wat een goed initiatief: erg blij mee.

    Of het mogelijk is om informatie te standaardiseren? Is er b.v. al meer bekend over kosten/baten en over duurzaamheid van transplanteren bij leven? (i.t.t. dialyseren).
Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+.

Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie. In Nederland koos de eerste patiënt er in 2012 voor om zijn organen ter beschikking te stellen na euthanasie. Vanwege eventuele ethische en juridische obstakels werd in de jaren daarna terughoudendheid in acht genomen. In 2015 leidde de wens van een man uit Nijmegen de na euthanasie zijn nieren wilde afstaan, en de reactie van ziekenhuizen daarop, nog tot veel commotie. Daarom stelden het Maastricht UMC+ en het Erasmus MC in dat jaar een gezamenlijke handreiking op voor de procedure. Twee jaar later werd een landelijke richtlijn aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels hebben bijna zestig mensen gekozen voor orgaandonatie na euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »

Risico op hoge bloeddruk stijgt na nierdonatie »

Donoren van een nier lopen een hoger risico hypertensie te ontwikkelen dan vergelijkbare, gezonde niet-donoren. Dit blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd aan de Johns Hopkins universiteit (Baltimore, VS, iets ten noordoosten van Washington DC). De onderzoekers bekeken de gegevens van 1295 levende donoren, gemiddeld 6 jaar na hun nierdonatie, en zetten die af tegen de gegevens van 8233 gezonde niet-donoren.

Lees meer »


dr. Frank Dor leidt het onderzoek

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier