Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Waarom geen achturige hemodiafiltratie

Door Ad Nooitgedagt 

NierNieuws Column 'Enchanté !'

Sinds enkele jaren was steeds één van de groene GAMBRO hemodiafiltratie-apparaten voor mij; namelijk 'véél beter voor hart en bloedvaten'. En het werkte tot mijn volle blijheid: geen kramp meer en hoogstens een slaperige dialysekater. Tijdens de normale hemodialyse (HD) wordt het bloed gereinigd van puin en gifstoffen door convectie (doorsijpelen) via het filter naar het dialysaat. Bij HDF echter - het is al eerder beschreven - wordt bovendien een steriele oplossing van mineralen aan de bloedbaan toegevoegd. Deze substitutievloeistof moet vervolgens onder druk, vol afvalstoffen uit het bloed, via het filter weer worden afgevoerd. Een filter met bovendien aanmerkelijk wijdere poriën dan gebruikt bij HD. Hierdoor worden ook grotere moleculen, zoals bepaalde ongewenste eiwitten, verwijderd.

Maar sedert 8 november 2012, het begin van de acht uur durende dialyse, voor mij opeens geen HDF meer! Ik heb me nota bene aangemeld voor deze nachtelijke dialyse vanwege de garantie dat dit véél beter zou zijn voor mijn hart en bloedvaten! En ik geloofde ze opnieuw op hun woord. Dus dan knipper je wel even met je ogen als die 'goed voor je hart HDF' van vroeger opeens niet meer geldt. Het groene apparaat is weliswaar vervangen door een moderner, maar dit blijft toch gewoon op HD ingesteld 'omdat HDF bij acht uur dialyseren geen extra voordeel meer biedt', zoals mijn nefroloog verklaarde. Degene die ik eigenlijk exclusief consulteer. Als ik hem goed inschat heeft hij zelfs plezier als ik op zoek ben naar dieper gravende antwoorden.

Gisteravond had hij dienst. Op zijn vaste ronde langs de bedden was als altijd zijn eerste vraag 'hoe ik me voelde': 'goed'. Vervolgens wilde hij graag weten of de acht uur me bevielen. Het antwoord op vraag twee is niet eenduidig zoals u regelmatig van ons beiden kunt lezen. Met betrekking tot de langdialyse 'sec' kan het antwoord nog steeds positief zijn; onlangs ook nog weer bevestigd tijdens onze vakantie aan de kust: opeens werd dat beestje in kittenformaat weer vervangen door een volledig volgroeide kater. En de rest is ook bekend: de drievoudige nachtelijke scheiding bevalt zeer matig en het ter plekke slapen moet nog veel beter (het ontbijt om zes uur vergoedt wel wat). Van die scheiding zou bij thuisdialyse natuurlijk geen sprake zijn; wél van extra belasting van de partner; wat ik niet wil. Maar aangezien ik ooit in Frankrijk wil worden gecremeerd, maar bepaaldelijk geen haast heb (en Nanny evenmin), betekent dat voor ons beiden: tanden stevig op elkaar.

In zoete koek hap ik doorgaans graag, maar begrijpen maakt dingen veelal nog smakelijker. Daarom heb ik enkele vragen ook voorgelegd aan twee Nederlandse vriendinnen van Nanny, via DIANET in dialyse doorkneed. Uiteraard waren hun antwoorden voornamelijk gericht op thuisdialyse: 'Naar men in Nederland weet wordt bij deze lange HD het grotere hiflux-filter nauwelijks volledig gebruikt en geeft HDF geen extra voordeel'. 'Wel moet bij lange dialyse gewaakt worden voor botontkalking en fosfaattekort ter voorkoming van spierweefselverlies. In het dialysaat dient hiermee rekening te worden gehouden via een juist calcium- en fosfaatgehalte.'

Ook mijn arts wilde mijn nieuwsgierigheid ten aanzien van die HD-HDF-kwestie graag bevredigen. Hij nam plaats op mijn bed, pakte pen en papier en schetste het hemodialysegebeuren nog eens. Maar de belangrijkste uitleg kon zonder plaatjes: bij HDF wordt in viereneenhalf uur ruim twintig liter(!) substitutie-vloeistof in de bloedvaten ingebracht. Bij een HDF van acht uur zou dat ruim dertig liter zijn. En juist bij een langdurige dialyse wordt de perskracht van de pomp omlaag gebracht, waardoor ook om die reden HDF weinig nut heeft. Wél wordt in SERENA tijdens de acht uren HD een HDF-filter gebruikt waardoor ook ongunstige eiwitten worden uitgespoeld.

Maar helaas ook gewenste eiwitten. Om dit laatste aan te vullen moet ik driemaal daags een eiwitrijk poeder gebruiken, dat bovendien allerlei mineralen, suikers, vetten en vitamines bevat. En via aangepaste concentraties van onder andere calcium en fosfaat in het dialysaat wordt ook in SERENA het uitspoelen van deze noodzakelijke mineralen voorkomen. Ik verwacht dat zulks dus internationaal gebruikelijk is. Hij heeft me, samen met de vriendinnen van Nanny, overtuigd, maar ik blijf er toch over nadenken. Niet teveel, want ik ben op vakantie zoals U ongetwijfeld weet.

Verder hoop ik dat deze aannemelijke verklaring voor gekke dingen ervoor zorgt dat ik rustiger slaap.

à la prochaine,
Ad
pagesperso-orange.fr/nanadno/

sterren Gepubliceerd: zaterdag 06-07-2013 | Nog geen reacties
Dialyses tellen

NierNieuws Column 'Enchanté !'

Het nieuwe jaar gaat gestaag zijn gang; we zijn al weer begin februari. En dan zit er dus alweer ruim een twaalfde deel van het jaar weggestopt achter onze rug. Hebt u het gemerkt? Snel hè? Die kalender van mijn farmaceut, waar ik vaste klant ben met al mijn ordonnances van SERENA, kan dus ook alweer voor ruim een twaalfde weg.

Ik heb het, misschien herinnert u het zich nog, ooit wel eens gehad over een boek van Douwe Draaisma - hoogleraar psychologie te Groningen - 'Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt'. Dit verhaal van mij is dus hoogstens een voorbereiding voor onze jongere collega's, die dit nog moeten ervaren. In het kort heb ik van Draaisma begrepen dat het op een bepaalde leeftijd gedeeltelijk de 'gewoonte' wordt die je dwars zit; alles wat je beleeft vermengt zich met al die soortgelijke herinneringen, vakanties, werk en dergelijke. Het wordt één grote brij die geen mijlpalen meer oplevert; heel anders dan vroeger op school waar iedere vrij weekend, vrije woensdagmiddag en iedere vakantie wél die mijlpaal was, waardoor het jaar - helaas voor ons toen - eindeloos duurde en er pas na heel lange tijd weer iets leuks gebeurde: je verjaardag, of eindelijk die vakantie (die toen overigens nog niet zo lang was al nu; althans dat staat me niet bij).

Lees meer »

NierNieuws column:
Père Noël contre la Dialyse
 »

NierNieuws Column 'Enchanté !' We waren door onze burgemeester op woensdag 3 december  uitgenodigd voor een Repas de Noel , dus kerstdiner. Voorzichtig gezegd, redelijk op tijd, als je bedenkt dat we eigenlijk deze dag en de volgende nodig hadden voor sinterklaasgedichten en de bijbehorend inkopen.

Lees meer »

NierNieuws column:
Schaalvergroting heeft goed uitgepakt
 »

NierNieuws Column 'Enchanté !' Sedert een aantal jaren maakt SERENA deel uit van een wereldwijde organisatie: DIAVERUM, aanwezig in achttien landen, waaronder voor zover ik weet niet Nederland. Men biedt 'revitaliserende' - oppeppende - vakantiereizen aan. Maar dat is meer een 'toetje'. Ons centrum is vooral lid geworden vanwege de grotere mogelijkheden voor samenwerking, gezamenlijke inkoop en ook gezamenlijk onderzoek in het belang van de dialysecliënten.

Lees meer »


Waarom geen achturige hemodiafiltratie

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier