Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Vrouwelijk hormoon beschermt tegen schade getransplanteerde nier

Door Merel Dercksen 

Vrouwen die een donornier ontvangen, hebben minder last van de schade die kan ontstaan doordat het orgaan tijdelijk van de bloedstroom afgesloten is geweest, dan mannen. Dat komt door het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen. Het maakt daarbij niet uit, of de nier van een man of vrouw afkomstig is. Dat schrijft de University of Pennsylvania.

Onderzoekers van deze universiteit hadden het idee dat vrouwen beter in staat zijn om te herstellen van ischemie-reperfusieschade na een niertransplantatie, dan mannen. Deze schade ontstaat wanneer de nier enige tijd niet doorbloed is geweest, en de doorbloeding weer op gang komt. Het verhoogt het risico op traag op gang komen van de nier en kan ook schade opleveren die op langere termijn een negatief effect op de nier heeft.

Om na te gaan of het effect tussen mannen en vrouwen echt bestaat, en of het geslacht van de donor er dan ook nog toe doet, hebben de onderzoekers in Pennsylvania transplantaties uitgevoerd bij muizen. Hierbij hebben ze een deel van de vrouwtjesmuizen nieren van mannetjes gegeven en een ander deel nieren van vrouwtjes. Met mannelijke ontvangers deden ze het net zo. De (warme) ischemietijd hebben ze nauwkeurig afgepast, zodat niet de ene nier ongemerkt veel langer zonder bloed zat dan de andere.

Het verschil in op gang komen van de nieren was heel duidelijk: bij vrouwtjesmuizen gaat dat beter dan bij mannetjes. Ook als ze een nier van een mannetje hebben gekregen, het geslacht van de donor maakt niet uit. Bij deze muizen was het zelfs zo dat alle vrouwtjes lang genoeg overleefden op die ene nieuwe nier om na wat langere tijd te kunnen kijken of er schade in de vorm van fibrose in de nier was opgetreden, maar dat de mannetjes daarvoor te snel dood gingen aan nierfalen.

De onderzoekers hebben hun experiment uitgebreid met het toedienen van oestrogeen aan verschillende muizengroepen. Hieruit blijkt dat vrouwtjes baat hebben bij extra oestrogeen, maar mannetjes niet. Tenzij ze gecastreerd zijn. Blijkbaar doet testosteron het beschermende effect van oestrogeen teniet.

Tot slot hebben de onderzoekers in een zeer grote groep menselijke ontvangers van nieren van overleden donoren gekeken of ze enig verband konden vinden tussen traag op gang komen van de nier en het geslacht van de ontvanger. Hierbij hebben ze eerst gecorrigeerd voor het verschil in lichaamsgewicht van donor en ontvanger: ook een nier van een kleine donor kan er wat langer over doen voor hij goed genoeg werkt in een grotere ontvanger. Dit zal vaker voorkomen bij mannen die een nier van een vrouw ontvangen en dat effect wilden de onderzoekers uiteraard uitsluiten.

Na deze statistische bewerking blijkt dat in een grote groep mensen die een nier heeft ontvangen, vrouwen minder risico lopen op een trage start dan mannen. Samen met het muizenonderzoek vinden de onderzoekers deze resultaten voldoende stevig om te concluderen dat iemands geslacht invloed heeft op de mate van ischemie-reperfusietolerantie. En dat oestrogeen wellicht kan helpen om deze tolerantie te vergroten en dus schade door tijdelijk stoppen van de doorbloeding in een orgaan te beperken.

De onderzoekers zien ook direct mogelijke toepassingen van oestrogeen bij andere chirurgische ingrepen waarbij een hoog risico op ischemie-reperfusieschade bestaat. Uiteraard vooralsnog bij vrouwen, want de kans dat testosteron ook bij mensenmannen een remmend effect heeft, is reëel.

sterren Gepubliceerd: woensdag 20-04-2016
Bron: The Journal of Clinical Investigation | Nog geen reacties
Schommeling medicijnspiegel beÔnvloedt afweercellen na transplantatie

Patiënten hebben zelf aardig wat invloed op een goede afloop na een niertransplantatie door hun medicijnen elke dag trouw in de dezelfde dosis en op hetzelfde tijdstip in te nemen. Als ze dat niet doen, dan kunnen schommelingen in de bloedwaardes van de afweeronderdrukkende medicijnen ertoe leiden dat de nieuwe nier minder goed werkt en in het ergste geval wordt afgestoten. Maar ook patiënten die hun medicijnen wel altijd netjes op tijd innemen kunnen schommelende bloedwaardes hebben. Aleixandra Mendoza Rojas, biomoleculair onderzoeker en promovendus aan het Erasmus MC, wil in haar promotieonderzoek ontrafelen hoe medicatieschommelingen effect hebben op het afweersysteem. Onlangs publiceerde zij met medeonderzoekers een artikel hierover in het wetenschappelijke tijdschrift Expert Review of Clinical Immunology.

Lees meer »

Oplossing voor BK-virus in getransplanteerd orgaan kan op mensen getest gaan worden »

Het bedrijf Hybridize Pharma, door de oprichters in het gesprek ingekort to Hybridize, is een farmaceutische spin-off van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) die in september van 2019 is gestart. De missie van Hybridize is het ontwikkelen van innovatieve op RNA (= eiwit) gebaseerde therapieën die specifiek gericht zijn op virussen die worden gereactiveerd bij personen met een verzwakt immuunsysteem.

Lees meer »

Mediterraan eetpatroon goed voor getransplanteerde nier »

Het UMC Groningen meldt dat patiënten die na een niertransplantatie een mediterraan dieet volgen, minder kans hebben op nierfunctieverlies. Uit een nieuwe studie van onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat het volgen van dit voedingspatroon - veel vis, fruit, groenten en noten en minder zuivel en vlees -  kan helpen om niertransplantatiepatiënten een normale nierfunctie te laten behouden.

Lees meer »


Vrouwelijk hormoon beschermt tegen schade getransplanteerde nier

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier