Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Vrouwelijk hormoon beschermt tegen schade getransplanteerde nier

Door Merel Dercksen 

Vrouwen die een donornier ontvangen, hebben minder last van de schade die kan ontstaan doordat het orgaan tijdelijk van de bloedstroom afgesloten is geweest, dan mannen. Dat komt door het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen. Het maakt daarbij niet uit, of de nier van een man of vrouw afkomstig is. Dat schrijft de University of Pennsylvania.

Onderzoekers van deze universiteit hadden het idee dat vrouwen beter in staat zijn om te herstellen van ischemie-reperfusieschade na een niertransplantatie, dan mannen. Deze schade ontstaat wanneer de nier enige tijd niet doorbloed is geweest, en de doorbloeding weer op gang komt. Het verhoogt het risico op traag op gang komen van de nier en kan ook schade opleveren die op langere termijn een negatief effect op de nier heeft.

Om na te gaan of het effect tussen mannen en vrouwen echt bestaat, en of het geslacht van de donor er dan ook nog toe doet, hebben de onderzoekers in Pennsylvania transplantaties uitgevoerd bij muizen. Hierbij hebben ze een deel van de vrouwtjesmuizen nieren van mannetjes gegeven en een ander deel nieren van vrouwtjes. Met mannelijke ontvangers deden ze het net zo. De (warme) ischemietijd hebben ze nauwkeurig afgepast, zodat niet de ene nier ongemerkt veel langer zonder bloed zat dan de andere.

Het verschil in op gang komen van de nieren was heel duidelijk: bij vrouwtjesmuizen gaat dat beter dan bij mannetjes. Ook als ze een nier van een mannetje hebben gekregen, het geslacht van de donor maakt niet uit. Bij deze muizen was het zelfs zo dat alle vrouwtjes lang genoeg overleefden op die ene nieuwe nier om na wat langere tijd te kunnen kijken of er schade in de vorm van fibrose in de nier was opgetreden, maar dat de mannetjes daarvoor te snel dood gingen aan nierfalen.

De onderzoekers hebben hun experiment uitgebreid met het toedienen van oestrogeen aan verschillende muizengroepen. Hieruit blijkt dat vrouwtjes baat hebben bij extra oestrogeen, maar mannetjes niet. Tenzij ze gecastreerd zijn. Blijkbaar doet testosteron het beschermende effect van oestrogeen teniet.

Tot slot hebben de onderzoekers in een zeer grote groep menselijke ontvangers van nieren van overleden donoren gekeken of ze enig verband konden vinden tussen traag op gang komen van de nier en het geslacht van de ontvanger. Hierbij hebben ze eerst gecorrigeerd voor het verschil in lichaamsgewicht van donor en ontvanger: ook een nier van een kleine donor kan er wat langer over doen voor hij goed genoeg werkt in een grotere ontvanger. Dit zal vaker voorkomen bij mannen die een nier van een vrouw ontvangen en dat effect wilden de onderzoekers uiteraard uitsluiten.

Na deze statistische bewerking blijkt dat in een grote groep mensen die een nier heeft ontvangen, vrouwen minder risico lopen op een trage start dan mannen. Samen met het muizenonderzoek vinden de onderzoekers deze resultaten voldoende stevig om te concluderen dat iemands geslacht invloed heeft op de mate van ischemie-reperfusietolerantie. En dat oestrogeen wellicht kan helpen om deze tolerantie te vergroten en dus schade door tijdelijk stoppen van de doorbloeding in een orgaan te beperken.

De onderzoekers zien ook direct mogelijke toepassingen van oestrogeen bij andere chirurgische ingrepen waarbij een hoog risico op ischemie-reperfusieschade bestaat. Uiteraard vooralsnog bij vrouwen, want de kans dat testosteron ook bij mensenmannen een remmend effect heeft, is reëel.

sterren Gepubliceerd: woensdag 20-04-2016
Bron: The Journal of Clinical Investigation | Nog geen reacties
Doorzichtige organen als tussenstap naar printen

Onderzoekers in München zijn erin geslaagd organen doorzichtig te maken met behulp van een oplosmiddel. Doordat dit oplosmiddel de cellen wel laat zitten, kunnen ze vervolgens het orgaan op celniveau in beeld brengen. Dit beeld gebruiken ze om nieuwe organen te printen. De onderzoekers beginnen met een pancreas en hopen over vijf tot zes jaar nieren te kunnen printen op basis van deze techniek.

Het LUMC werkt met een oplosmiddel dat alle cellen van een orgaan weg wast, waarna alleen de collageenstructuur, het 'skelet', overblijft. Andere centra proberen organen te maken op basis van CT- en MRI scans. In München hebben ze nog een andere benadering. Ze hebben een oplosmiddel ontwikkeld dat een orgaan doorzichtig maakt, terwijl de cellen blijven zitten. Dit doorzichtige orgaan kunnen ze vervolgens scannen met lasertechniek, die zo nauwkeurig is dat ze elke cel kunnen zien zitten.

Op basis van het beeld dat deze microscopische scantechniek produceert, willen de onderzoekers eerst de structuur van het orgaan printen en het vervolgens injecteren met stamcellen. Ze hopen op deze manier eerst een werkende pancreas te maken en over vijf of zes jaar een nier. Als alles gaat zoals gepland zouden klinische studies met de geprinte organen een aantal jaar daarna kunnen starten.

Lees meer »

Medicijnen tegen afstoting stuk goedkoper na verlopen patent »

Nadat er generieke versies van de geneesmiddelen tacrolimus en mycofenolzuur op de Amerikaanse markt waren toegelaten, gingen de kosten die zowel patiënten als verzekeringsmaatschappijen voor deze medicijnen moesten maken, een stuk omlaag. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd aan de universiteit van Michigan.

Lees meer »

Kruisproef voor terugkeer FSGS na transplantatie »

Hoe kun je als onderzoeker een nieuw jaar beter beginnen dan met de wetenschap dat een subsidieaanvraag die je hebt ingediend, gehonoreerd is en dat je dus serieuze stappen in je werk kunt zetten? Dr. Rutger Maas, nefroloog in het Radboudumc in Nijmegen, kan zijn eerdere onderzoeken naar nefrotisch syndroom vanuit een vernieuwende invalshoek voortzetten. Maas is gespecialiseerd in ziekten van de glomeruli, de feitelijke nierfilters.

Lees meer »


Vrouwelijk hormoon beschermt tegen schade getransplanteerde nier

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier