Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Verminderen eiwitverlies verlengt levensduur getransplanteerden niet

Door Merel Dercksen 

Bij nierpatiënten gaat hun nierfunctie gemiddeld langzamer achteruit, als ze een behandeling krijgen om eiwitverlies met de urine te verminderen. Dat remmen van het eiwitverlies verlaagt ook hun risico op overlijden. Maar volgens een groep Canadese en Nieuw-Zeelandse wetenschappers geldt dat alleen voor patiënten met eigen nieren, en niet voor getransplanteerden.

ACE-remmers verlagen het risico op eindstadium nierfalen en overlijden bij mensen met chronische nierschade en eiwitverlies via de urine. Deze klasse van medicijnen verlaagt de bloeddruk, en vermindert het eiwitverlies. Canadese en Nieuw-Zeelandse wetenschappers hebben onderzocht of dat ook geldt voor getransplanteerde nierpatiënten met eiwit in de urine. Ze hebben hun onderzoek uitgevoerd met ramipril, een van de ACE-remmers.

Aan de volledige studie, die vier jaar duurde, namen 212 deelnemers deel. Ongeveer de helft van hen kreeg tijdens die periode ramipril, de rest kreeg een placebo. Alle deelnemers waren aan het begin van de studie ten minste drie maanden getransplanteerd, en hadden 0,2 gram eiwit of meer per dag in hun urine. Na de eerste vier jaar zijn de patiënten, als ze dat wilden, nog langer gevolgd.

De onderzoekers hebben in beide groepen gekeken bij hoeveel patiënten een verdubbeling van het creatinine in het bloed optrad, als maat voor achteruitgang van de nierfunctie. Ook keken ze naar eindstadium nierfalen en overlijden. 

Noch na de oorspronkelijke studieperiode, noch na de verlengde follow-up zagen de onderzoekers enig significant verschil tussen beide groepen. Ook was de gemiddelde achteruitgang in nierfunctie vergelijkbaar. Wel hadden de deelnemers die ramipril slikten vaker last van bijwerkingen dan degenen die een placebo kregen.

De wetenschappers concluderen dat ACE-remmers geen effect hebben op het verminderen van achteruitgang van de nierfunctie of het risico op overlijden, bij getransplanteerde nierpatiënten met eiwit in de urine.

sterren Gepubliceerd: maandag 26-10-2015
Bron: The Lancet Diabetes & Endocrinology | Reacties (1)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Henk van de Graaf, Dordrecht
    26-10-2015 10:42

    Hoe ga ik dit nu aan mijn nefroloog uitleggen?
Amerikaanse onderzoekers leiden afweer ontvanger om de tuin

Ontvangers van donororganen moeten de rest van hun leven medicijnen slikken die hun immuunsysteem onderdrukken, omdat het lichaamsvreemde orgaan anders wordt afgestoten. Het langdurig onderdrukken van het immuunsysteem brengt echter wel een verhoogd risico op infecties en sommige vormen van kanker met zich mee, en daarnaast slaagt het immuunsysteem er na verloop van jaren vaak toch in om het donororgaan af te stoten. Een methode om het immuunsysteem het nieuwe orgaan te laten accepteren als lichaamseigen zou dus een ideale oplossing vormen. Amerikaanse onderzoekers zijn wellicht zo'n methode op het spoor.

Lees meer »

Leuvense test toont afstoting door antilichamen aan zonder biopt »

Onderzoekers uit Leuven en enkele andere Europese centra hebben een manier gevonden om afstoting van een getransplanteerde nier waarbij antistoffen een rol spelen, te herkennen zonder dat er een biopt genomen hoeft te worden. De methode is nog niet zo ver ontwikkeld dat die direct in de praktijk ingezet kan worden. Afstoting van een getransplanteerde nier kan op verschillende manieren plaatsvinden: langs een weg waarbij de T-cellen betrokken zijn (cellulaire afstoting), of door antilichamen.

Lees meer »

Botmetabolisme blijft ook na transplantatie vaak afwijkend »

Op het eerste gezicht zijn botten de meest stabiele onderdelen van je lichaam, maar zelfs botweefsel wordt eens in de zoveel tijd vervangen. Bij gezonde volwassenen wordt sponsachtig botweefsel eens per drie jaar vervangen, en compact bot eens per tien jaar. Bij patiënten met nierschade verloopt dit proces, 'botremodellering', slechter.

Lees meer »


Verminderen eiwitverlies verlengt levensduur getransplanteerden niet

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier