Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Verminderen eiwitverlies verlengt levensduur getransplanteerden niet

Door Merel Dercksen 

Bij nierpatiënten gaat hun nierfunctie gemiddeld langzamer achteruit, als ze een behandeling krijgen om eiwitverlies met de urine te verminderen. Dat remmen van het eiwitverlies verlaagt ook hun risico op overlijden. Maar volgens een groep Canadese en Nieuw-Zeelandse wetenschappers geldt dat alleen voor patiënten met eigen nieren, en niet voor getransplanteerden.

ACE-remmers verlagen het risico op eindstadium nierfalen en overlijden bij mensen met chronische nierschade en eiwitverlies via de urine. Deze klasse van medicijnen verlaagt de bloeddruk, en vermindert het eiwitverlies. Canadese en Nieuw-Zeelandse wetenschappers hebben onderzocht of dat ook geldt voor getransplanteerde nierpatiënten met eiwit in de urine. Ze hebben hun onderzoek uitgevoerd met ramipril, een van de ACE-remmers.

Aan de volledige studie, die vier jaar duurde, namen 212 deelnemers deel. Ongeveer de helft van hen kreeg tijdens die periode ramipril, de rest kreeg een placebo. Alle deelnemers waren aan het begin van de studie ten minste drie maanden getransplanteerd, en hadden 0,2 gram eiwit of meer per dag in hun urine. Na de eerste vier jaar zijn de patiënten, als ze dat wilden, nog langer gevolgd.

De onderzoekers hebben in beide groepen gekeken bij hoeveel patiënten een verdubbeling van het creatinine in het bloed optrad, als maat voor achteruitgang van de nierfunctie. Ook keken ze naar eindstadium nierfalen en overlijden. 

Noch na de oorspronkelijke studieperiode, noch na de verlengde follow-up zagen de onderzoekers enig significant verschil tussen beide groepen. Ook was de gemiddelde achteruitgang in nierfunctie vergelijkbaar. Wel hadden de deelnemers die ramipril slikten vaker last van bijwerkingen dan degenen die een placebo kregen.

De wetenschappers concluderen dat ACE-remmers geen effect hebben op het verminderen van achteruitgang van de nierfunctie of het risico op overlijden, bij getransplanteerde nierpatiënten met eiwit in de urine.

sterren Gepubliceerd: maandag 26-10-2015
Bron: The Lancet Diabetes & Endocrinology | Reacties (1)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Henk van de Graaf, Dordrecht
    26-10-2015 10:42

    Hoe ga ik dit nu aan mijn nefroloog uitleggen?
Kunnen ouderen met minder medicatie toe?

Ouderen die een nieuwe nier krijgen hebben veel minder vaak een afstoting dan jonge mensen. Als ze de eerste drie maanden na de transplantatie geen afstoting hebben gehad, dan is de kans ook klein dat dat nog gaat gebeuren. Dat ouderen minder vaak een afstoting hebben komt waarschijnlijk vooral doordat hun immuunsysteem minder goed werkt. Ouderen krijgen echter doorgaans wel dezelfde hoeveelheid medicatie als jongere mensen. Terwijl dat misschien helemaal niet nodig is, want tegelijkertijd hebben ze meer last van de bijwerkingen van de medicijnen. Het lijkt er op dat bij ouderen als gevolg van de medicijnen de nierfunctie verslechtert en dat ze meer last hebben van infecties en tumoren.

Silke de Boer is bijna klaar met haar opleiding tot internist-nefroloog in het UMC Groningen. Op 1 oktober vorig jaar is ze begonnen met een promotietraject naar niertransplantaties bij ouderen. In haar onderzoek kijkt ze onder andere naar wat de beste combinatie en dosering afweeronderdrukkende medicijnen is voor 65-plussers na een niertransplantatie.

Lees meer »

Advies voor afweeronderdrukkers tijdens corona »

De richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een advies opgesteld voor de behandeilng met medicijnen van nier(transplantatie)patiënten tijdens de coronacrisis. De titel van het advies is 'Starten en aanpassen van immuunsuppressie voor nefrologische aandoeningen tijdens SARS-CoV2-epidemie'.

Lees meer »

Thuis prikken voor medicijnspiegel »

Een dried blood spot is niets anders dan een bloeddruppeltje uit een vingerprik op een kaartje. Thuis op de bank afgenomen en opgestuurd naar het lab. Herman Veenhof, ziekenhuisapotheker in opleiding en onderzoeker in het UMC Groningen, vraagt zich in zijn promotieonderzoek af of dit polibezoeken van transplantatiepatiënten kan vervangen.

Lees meer »


Verminderen eiwitverlies verlengt levensduur getransplanteerden niet

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier