Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Vaccin' tegen nierkanker veelbelovend

Door Yvette van der Schaaf 

Recente klinische studies hebben aangetoond dat therapeutische vaccinaties de eigen afweerreacties van patiënten tegen (nier)tumoren kunnen stimuleren. Ze beïnvloeden de levensduur van die patiënten positief, zonder dat dit veel bijwerkingen geeft. Zo luiden de bevindingen van onderzoekers bij de universiteit van de Duitse stad Tübingen en het farmaceutisch bedrijf Immatics Biotechnologies.

Niercelkanker is de meest voorkomende vorm van nierkanker  en in het geval van uitzaaiingen zijn de overlevingskansen van de patiënt ongunstig. Tot nu toe bestaat de behandeling uit het operatief verwijderen van het kankerweefsel gecombineerd met bestraling en/of chemotherapie. De nieuwe immunotherapie beoogt om het lichaam zelf te stimuleren om kankercellen te herkennen als elementen die moeten worden aangevallen en vernietigd. Het ontwikkelde 'vaccin' is geschikt voor behandeling van een reeds bestaande aandoening en kan niet preventief worden ingezet.

Veel kankercellen produceren peptide-antigenen. Gedurende het onderzoek zijn bepaalde peptiden geselecteerd uit de antigenen die op of rond nierkankercellen voorkomen. Daartoe zijn de mRNA-profielen van nierceltumoren vergeleken met die van gezond weefsel. Het nieuwe vaccin is samengesteld uit tien van die geselecteerde peptiden (tumor-associated peptides, of TUMAPs). Deze peptiden activeren het immuunsysteem van de patiënt. Dat immuunsysteem (killer T-cellen) valt vervolgens de tumoren aan, teneinde die idealiter te vernietigen. Tijdens de klinische testfase is gebleken dat het toedienen van een dosis cyclofosfamide voorafgaand aan toediening van het nieuwe vaccin, het effect daarvan versterkt. In geval van nierkanker vervult cyclofosfamide waarschijnlijk de rol van immunomodulator, in plaats van zelf de tumor aan te vallen.

Het vaccin heeft de eerste en tweede fase van de klinische tests doorlopen. De overlevingskansen bij de proefpersonen bleken in meerdere of mindere mate te zijn verbeterd. Bij patiënten die ook cyclofosfamide kregen toegediend, waren de resultaten significant beter dan bij de overigen. Ook zijn er twee serum-biomarkers geïdentificeerd die het mogelijk zouden moeten maken om te voorspellen in hoeverre het vaccin bij een bepaalde patiënt zal aanslaan. Over de effectiviteit daarvan moet meer duidelijkheid ontstaan gedurende een derde klinische testfase. Eén van de onderzoekers stelt dat 'in combinatie met een lage dosis chemotherapie ... deze vorm van actieve immunisering een belangrijke stap voorwaarts  bij de behandeling van nierkanker [is]. En mogelijk ook van andere vormen van kanker.'

sterren Gepubliceerd: woensdag 15-08-2012
Bron: ecancer News | Nog geen reacties
'Voor operatie nier koelen heeft geen zin'

Bij een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd, is het goed gebruik om die nier vooraf een aantal minuten te koelen, om weefselschade tegen te gaan. Uit Canadees onderzoek, gepresenteerd tijdens AUA Annual Meeting 2019, blijkt nu echter dat koelen geen effect heeft op het resultaat van de operatie.

Een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd heet een partiële nefrectomie. Deze operatie wordt toegepast om nierkanker te behandelen, als de tumoren tenminste op een geschikte plaats zitten om de operatie uit te voeren. Tot nu toe is het goed gebruik om de nier voorafgaand aan de operatie te koelen, om de stofwisseling in de nier te vertragen, en daarmee weefselschade in de nier tegen te gaan. Van andere operaties is bekend dat koelen een positief effect heeft, dus de gedachte dat het nuttig is om voor een partiële nefrectomie ook te doen, is niet zo gek, hoewel het nog nooit experimenteel is onderzocht. Het koelen gebeurt door voorafgaand aan de operatie, na het afsluiten van de bloedtoevoer, een laag van 2 cm ijs rond de nier aan te brengen, en die na 10 minuten weer te verwijderen.

Het Canadese onderzoek had tot doel om uit te zoeken of het koelen voor een partiële nefrectomie nuttig was. De opzet was om zo dicht mogelijk bij een dubbelblind onderzoek te blijven als mogelijk, waarbij de uitvoerende artsen pas op het laatste moment te horen kregen of de nier was gekoeld of niet.

Lees meer »

Kans op nierfalen na operatie nierkanker verdubbeld »

Mensen met nierkanker bij wie beide nieren verwijderd worden, zijn als gevolg daarvan vanzelfsprekend nierpatiënt. Maar ook als maar een van de nieren geheel of zelfs gedeeltelijk uitgenomen wordt, is er een risico op nierfalen. Australische wetenschappers hebben uitgezocht hoe dit in de praktijk uitpakt. Het risico is klein maar aanwezig, en het maakt uit of de zieke nier helemaal verwijderd wordt, of dat een schoon deel kan blijven zitten.

Lees meer »

Oefennier uit 3D-printer maakt chirurg beter »

Tegenwoordig worden steeds meer operaties uitgevoerd met behulp van robotarmen, die door de chirurg bediend worden. Om het manipuleren van deze robotarmen tijdens een bepaalde operatie goed onder de knie te krijgen, moeten chirurgen voldoende trainen. Het trainen gebeurt in een trainingsomgeving, die een model van het te opereren orgaan bevat. Een Amerikaans model van een nier om een robot-ondersteunde gedeeltelijke nefrectomie uit te voeren, blijkt goed te voldoen.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier