Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Uitgebreide subsidieregeling donatie bij leven stap in de goede richting

Door Redactie NierNieuws 

Het Ministerie van VWS past de subsidieregeling donatie bij leven aan. Voor donoren die ondernemer zijn, vaak ZZP’ers, en aanspraak kunnen maken op een vergoeding, komt er een minimumvergoeding voor gederfde inkomsten ter hoogte van de bijstandsnorm. Voor alle donoren geldt dat een deel van de vaste vergoedingen, bijvoorbeeld voor zaken die een donor aanschaft voor de ziekenhuisopname, sneller wordt uitbetaald zodat de donor daarmee alvast een deel van de kosten kan betalen. Ook zullen meer onkosten in aanmerking komen voor zo’n vaste vergoeding waardoor de donor minder bonnetjes en bewijsstukken hoeft aan te leveren. 

Aanleiding voor de verbeteringen is de evaluatie van afgelopen voorjaar. Daaruit bleek dat een aantal aanpassingen wenselijk is. Een mooie stap, deze aanpassing, maar zijn we er dan ook? Wij vroegen commentaar van de stichting Nierdonatie-bij-Leven (NbL) en kregen dat, bij monde van bestuursleden Joop van Lier en Wim Krijbolder.

De subsidieregeling is in 2009 ingesteld en vergoedt onkosten die een donor voor, tijdens of na de donatie maakt en die elders niet worden vergoed, bijvoorbeeld door de zorgverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is een vangnetregeling met als doel zoveel mogelijk financiële drempels weg te nemen voor mensen die willen doneren bij leven. NbL: 'Verbeteringen zijn nodig en gerechtvaardigd. We nemen met voldoening kennis van het feit dat de minister deze op afzienbare termijn wil doorvoeren. Wat ons tegenvalt is, dat in de brief van de minister nog steeds gesproken wordt van een vangnetregeling. Deze heeft tot doel zoveel mogelijk financiële barrières weg te nemen die ertoe kunnen leiden, dat potentiële donoren om financiële reden afhaken. In de brief wordt verder gesteld dat de bestaande regeling voor de meeste donoren een groot deel van de kosten dekt. Wij bepleiten al sinds 2008 een ruimhartige regeling omdat we menen, dat tenminste alle onkosten vergoed dienen te worden.'

NbL: 'In de brief wordt ook gesteld dat de regeling over het algemeen als redelijk en passend wordt ervaren. Dat blijkt vooral een mening te zijn die heerst binnen de zorginstellingen die met de voorbereiding en uitvoering van orgaandonatie belast zijn. Het is zeker niet een mening, die heerst binnen de groep van levende donoren. Over het algemeen wordt het afstaan van een orgaan beschouwd een onbaatzuchtige daad te zijn. Dit moge zo zijn maar rechtvaardigt o.i. niet dat levende donoren er geld op toe leggen.'

De regels om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp zijn strikter geworden door de wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierdoor moeten donoren een complexe procedure doorlopen om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten. Minister Schippers wil kijken of dit makkelijker kan en gaat dit bespreken met onder andere de gemeenten.

NbL: 'De verwijzing in de brief naar gewijzigde wetgeving met betrekking tot de Wmo voor het in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp bij levende donatie slaat nergens op. Er is een groot verschil tussen de behoefte aan tijdelijke huishoudelijke hulp na een nierdonatie en de behoefte aan blijvende huishoudelijke hulp bij ernstige ziekte, invaliditeit of als gevolg van beperkingen van de ouderdom. Wij menen dat levende donoren recht hebben op vergoeding van de kosten van noodzakelijke huishoudelijke hulp zonder dat zij daarvoor een beroep behoeven te doen op regelingen krachtens de WMO.'

In de wet op de Orgaandonatie is geregeld dat uitsluitend onkosten die direct verband houden met de donatie mogen worden vergoed. Deze bepaling is ingegeven door de vrees voor orgaanhandel die in ons land (terecht) verboden is. Maar, vindt de stichting Nierdonatie-bij-Leven: 'elke levende nierdonatie bespaart de samenleving jaarlijks vele tienduizenden euro’s aan niet (meer) noodzakelijke uitgaven voor nierdialyse. In dit licht is een ruimhartige onkostenvergoeding meer dan gerechtvaardigd. Orgaanhandel wordt hierdoor geenszins bevorderd of uitgelokt.' Hiervoor zal een wetswijziging nodig zijn, iets wat minder eenvoudig is dan het aanpassen van een subsidieregeling.

Volgens de minister zal de voorlichting en informatie aan donoren worden verbeterd, zodat mensen vooraf een goed beeld hebben van wat ze kunnen verwachten aan vergoeding. Naar verwachting treedt de aangepaste regeling op 1 juli 2016 in werking.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 22-12-2015
Bron: Ministerie van VWS | Reacties (2)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Jos van der Hoorn, Eexterveen
    04-01-2016 12:47

    Mooi nieuws deze regeling en inderdaad een stap in de goede richting. Hulde aan eenieder die zich inzette in deze, richting het ministerie !! In artikel doemt ook weer het spookwoord "Orgaanhandel" op en laat er geen enkel misverstand over bestaan: dit is een walgelijk fenomeen waar stumpers uit landen ver van hier slachtoffer van worden. Luister/lees journalist Evert Nieuwenhuis maar terug in Nieuwsuur/Trouw van 5-12 j.l. "Illegaal nier kopen is niet zo moeilijk" Maar hij concludeert ook dat je dan wel iets moet regelen en heeft daar een aanbeveling voor. En dezelfde aanbeveling vind ik gelukkig terug op de site Nierdonoren.nl van hierboven genoemde heer Wim Krijbolder onder hun stelling "dat levende donoren hun nier maar om-niet ter beschikking moeten stellen, niťt meer van deze tijd is". En dan volgt een zelfde aanbeveling als Evert van Nieuwenhuis na zijn respectabele huiswerk doet. Gaat de focus nu verschuiven van het probleem richting oplossing? Zou wederom goed nieuws zijn!

  • Jos Sparreboom, ÷verum - Zweden
    29-12-2015 09:47

    Typisch Den Haag. Waarom niet een ruimhartig vast bedrag voor iedereen. Nee, een regeling en een regeling en een andere regeling en meerder formulieren en ambtenaren ter uitvoering van de regelgeving. Als je alles bij elkaar optelt plus het omdraaien van dubbeltjes om te bepalen voor hoeveel dubbeltjes iemand in aanmerking komt, is dat vele malen duurder dan een standaard bedrag. Hoe komt het nou toch dat de kosten zo uit de pan rijzen?
Risico op hoge bloeddruk stijgt na nierdonatie

Donoren van een nier lopen een hoger risico hypertensie te ontwikkelen dan vergelijkbare, gezonde niet-donoren. Dit blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd aan de Johns Hopkins universiteit (Baltimore, VS, iets ten noordoosten van Washington DC).

De onderzoekers bekeken de gegevens van 1295 levende donoren, gemiddeld 6 jaar na hun nierdonatie, en zetten die af tegen de gegevens van 8233 gezonde niet-donoren. Uit deze gegevens bleek dat donoren over het geheel genomen 19% meer kans liepen hypertensie (hoge bloeddruk) te krijgen. Voor zwarte donoren was dit getal zelfs 27%. Daarnaast ging de eGFR (filtratiesnelheid, maat voor de nierfunctie) van donoren niet meer omhoog nadat was vastgesteld dat ze hypertensie hadden ontwikkeld.

Normaal gaat de GFR van een donor onmiddellijk na de donatie omlaag (want er is minder nierweefsel om de nierfunctie te vervullen), om daarna langzaam maar zeker weer te stijgen; hoewel ik ook bronnen kan vinden die claimen dat de eGFR van donoren langzaam daalt als gevolg van het normale verouderingsproces (na de initiële daling na de donatie). Maar volgens deze onderzoekers hoort de eGFR van donoren langzaam maar gestaag weer te stijgen, en vlakte deze stijging af bij donoren die hoge bloeddruk kregen.

Lees meer »

Engelse opt-out donorwet stap dichterbij »

De Engelse politiek heeft het afgelopen jaar flinke stappen gezet in de behandeling van het voorstel voor een nieuwe donorwet. Betrokkenen denken dat de wet over enkele maanden getekend kan worden. Het wetsvoorstel gaat uit van veronderstelde toestemming voor donatie na overlijden, waarbij mensen die dat niet willen, dat moeten laten vastleggen. De Engelse wetgeving telt een heleboel stappen in zowel House of Commons (Tweede Kamer) als House of Lords (Eerste Kamer).

Lees meer »

Vrij goede resultaten donatie na hartstilstand buiten ziekenhuis  »

Om het aantal beschikbare donornieren te vergroten, staan sommige landen transplantatie van donornieren na 'onverwachte circulatiestilstand' toe. Transplantatie is in zo'n geval complexer dan anders, en wordt daarom niet overal toegepast, maar bijvoorbeeld wel in Spanje en Nederland. Uit recent Spaans onderzoek blijkt dat het gebruik van donornieren na een onverwachte circulatiestilstand acceptabele resultaten oplevert.

Lees meer »


Uitgebreide subsidieregeling donatie bij leven stap in de goede richting

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier