Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Uitgebreide subsidieregeling donatie bij leven stap in de goede richting

Door Redactie NierNieuws 

Het Ministerie van VWS past de subsidieregeling donatie bij leven aan. Voor donoren die ondernemer zijn, vaak ZZP’ers, en aanspraak kunnen maken op een vergoeding, komt er een minimumvergoeding voor gederfde inkomsten ter hoogte van de bijstandsnorm. Voor alle donoren geldt dat een deel van de vaste vergoedingen, bijvoorbeeld voor zaken die een donor aanschaft voor de ziekenhuisopname, sneller wordt uitbetaald zodat de donor daarmee alvast een deel van de kosten kan betalen. Ook zullen meer onkosten in aanmerking komen voor zo’n vaste vergoeding waardoor de donor minder bonnetjes en bewijsstukken hoeft aan te leveren. 

Aanleiding voor de verbeteringen is de evaluatie van afgelopen voorjaar. Daaruit bleek dat een aantal aanpassingen wenselijk is. Een mooie stap, deze aanpassing, maar zijn we er dan ook? Wij vroegen commentaar van de stichting Nierdonatie-bij-Leven (NbL) en kregen dat, bij monde van bestuursleden Joop van Lier en Wim Krijbolder.

De subsidieregeling is in 2009 ingesteld en vergoedt onkosten die een donor voor, tijdens of na de donatie maakt en die elders niet worden vergoed, bijvoorbeeld door de zorgverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is een vangnetregeling met als doel zoveel mogelijk financiële drempels weg te nemen voor mensen die willen doneren bij leven. NbL: 'Verbeteringen zijn nodig en gerechtvaardigd. We nemen met voldoening kennis van het feit dat de minister deze op afzienbare termijn wil doorvoeren. Wat ons tegenvalt is, dat in de brief van de minister nog steeds gesproken wordt van een vangnetregeling. Deze heeft tot doel zoveel mogelijk financiële barrières weg te nemen die ertoe kunnen leiden, dat potentiële donoren om financiële reden afhaken. In de brief wordt verder gesteld dat de bestaande regeling voor de meeste donoren een groot deel van de kosten dekt. Wij bepleiten al sinds 2008 een ruimhartige regeling omdat we menen, dat tenminste alle onkosten vergoed dienen te worden.'

NbL: 'In de brief wordt ook gesteld dat de regeling over het algemeen als redelijk en passend wordt ervaren. Dat blijkt vooral een mening te zijn die heerst binnen de zorginstellingen die met de voorbereiding en uitvoering van orgaandonatie belast zijn. Het is zeker niet een mening, die heerst binnen de groep van levende donoren. Over het algemeen wordt het afstaan van een orgaan beschouwd een onbaatzuchtige daad te zijn. Dit moge zo zijn maar rechtvaardigt o.i. niet dat levende donoren er geld op toe leggen.'

De regels om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp zijn strikter geworden door de wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierdoor moeten donoren een complexe procedure doorlopen om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten. Minister Schippers wil kijken of dit makkelijker kan en gaat dit bespreken met onder andere de gemeenten.

NbL: 'De verwijzing in de brief naar gewijzigde wetgeving met betrekking tot de Wmo voor het in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp bij levende donatie slaat nergens op. Er is een groot verschil tussen de behoefte aan tijdelijke huishoudelijke hulp na een nierdonatie en de behoefte aan blijvende huishoudelijke hulp bij ernstige ziekte, invaliditeit of als gevolg van beperkingen van de ouderdom. Wij menen dat levende donoren recht hebben op vergoeding van de kosten van noodzakelijke huishoudelijke hulp zonder dat zij daarvoor een beroep behoeven te doen op regelingen krachtens de WMO.'

In de wet op de Orgaandonatie is geregeld dat uitsluitend onkosten die direct verband houden met de donatie mogen worden vergoed. Deze bepaling is ingegeven door de vrees voor orgaanhandel die in ons land (terecht) verboden is. Maar, vindt de stichting Nierdonatie-bij-Leven: 'elke levende nierdonatie bespaart de samenleving jaarlijks vele tienduizenden euro’s aan niet (meer) noodzakelijke uitgaven voor nierdialyse. In dit licht is een ruimhartige onkostenvergoeding meer dan gerechtvaardigd. Orgaanhandel wordt hierdoor geenszins bevorderd of uitgelokt.' Hiervoor zal een wetswijziging nodig zijn, iets wat minder eenvoudig is dan het aanpassen van een subsidieregeling.

Volgens de minister zal de voorlichting en informatie aan donoren worden verbeterd, zodat mensen vooraf een goed beeld hebben van wat ze kunnen verwachten aan vergoeding. Naar verwachting treedt de aangepaste regeling op 1 juli 2016 in werking.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 22-12-2015
Bron: Ministerie van VWS | Reacties (2)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Jos van der Hoorn, Eexterveen
    04-01-2016 12:47

    Mooi nieuws deze regeling en inderdaad een stap in de goede richting. Hulde aan eenieder die zich inzette in deze, richting het ministerie !! In artikel doemt ook weer het spookwoord "Orgaanhandel" op en laat er geen enkel misverstand over bestaan: dit is een walgelijk fenomeen waar stumpers uit landen ver van hier slachtoffer van worden. Luister/lees journalist Evert Nieuwenhuis maar terug in Nieuwsuur/Trouw van 5-12 j.l. "Illegaal nier kopen is niet zo moeilijk" Maar hij concludeert ook dat je dan wel iets moet regelen en heeft daar een aanbeveling voor. En dezelfde aanbeveling vind ik gelukkig terug op de site Nierdonoren.nl van hierboven genoemde heer Wim Krijbolder onder hun stelling "dat levende donoren hun nier maar om-niet ter beschikking moeten stellen, niét meer van deze tijd is". En dan volgt een zelfde aanbeveling als Evert van Nieuwenhuis na zijn respectabele huiswerk doet. Gaat de focus nu verschuiven van het probleem richting oplossing? Zou wederom goed nieuws zijn!

  • Jos Sparreboom, Överum - Zweden
    29-12-2015 09:47

    Typisch Den Haag. Waarom niet een ruimhartig vast bedrag voor iedereen. Nee, een regeling en een regeling en een andere regeling en meerder formulieren en ambtenaren ter uitvoering van de regelgeving. Als je alles bij elkaar optelt plus het omdraaien van dubbeltjes om te bepalen voor hoeveel dubbeltjes iemand in aanmerking komt, is dat vele malen duurder dan een standaard bedrag. Hoe komt het nou toch dat de kosten zo uit de pan rijzen?
Oproep: Doneer 1 minuut

Op dinsdag 14 januari doen nier-, lever-, en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wilt zijn. Dit onder de tag 'Doneer 1 minuut'.

50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze voor donatie daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Een van de gezichten van de campagne is Bregje uit Zeewolde, zij is erfelijk belast met cystenieren en staat na een geslaagde levertransplantatie nu op de wachtlijst voor een nieuwe nier. Dit heeft grote impact op haar gezin: een dagje shoppen met haar dochter, of kijken bij de hockeywedstrijd van haar zoon lukt niet meer. Ze is inmiddels ook afgekeurd als verpleegkundige in de jeugdzorg. Ze hoopt mensen bewust te maken van wat het is om als jonge vrouw een nieuw orgaan nodig te hebben.

Ook Olaf en Bram uit Sleen spreken zich uit. Olaf is door de erfelijke nierziektes van zoon Bram (11) en dochter Pien (8) inmiddels fulltime mantelzorger. Pien heeft sinds kort een nieuwe nier, terwijl Bram nog op de wachtlijst staat en vier keer per week moet dialyseren.

Lees meer »

Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis »

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+. Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »


Uitgebreide subsidieregeling donatie bij leven stap in de goede richting

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier