Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Uitgebreide subsidieregeling donatie bij leven stap in de goede richting

Door Redactie NierNieuws 

Het Ministerie van VWS past de subsidieregeling donatie bij leven aan. Voor donoren die ondernemer zijn, vaak ZZP’ers, en aanspraak kunnen maken op een vergoeding, komt er een minimumvergoeding voor gederfde inkomsten ter hoogte van de bijstandsnorm. Voor alle donoren geldt dat een deel van de vaste vergoedingen, bijvoorbeeld voor zaken die een donor aanschaft voor de ziekenhuisopname, sneller wordt uitbetaald zodat de donor daarmee alvast een deel van de kosten kan betalen. Ook zullen meer onkosten in aanmerking komen voor zo’n vaste vergoeding waardoor de donor minder bonnetjes en bewijsstukken hoeft aan te leveren. 

Aanleiding voor de verbeteringen is de evaluatie van afgelopen voorjaar. Daaruit bleek dat een aantal aanpassingen wenselijk is. Een mooie stap, deze aanpassing, maar zijn we er dan ook? Wij vroegen commentaar van de stichting Nierdonatie-bij-Leven (NbL) en kregen dat, bij monde van bestuursleden Joop van Lier en Wim Krijbolder.

De subsidieregeling is in 2009 ingesteld en vergoedt onkosten die een donor voor, tijdens of na de donatie maakt en die elders niet worden vergoed, bijvoorbeeld door de zorgverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is een vangnetregeling met als doel zoveel mogelijk financiële drempels weg te nemen voor mensen die willen doneren bij leven. NbL: 'Verbeteringen zijn nodig en gerechtvaardigd. We nemen met voldoening kennis van het feit dat de minister deze op afzienbare termijn wil doorvoeren. Wat ons tegenvalt is, dat in de brief van de minister nog steeds gesproken wordt van een vangnetregeling. Deze heeft tot doel zoveel mogelijk financiële barrières weg te nemen die ertoe kunnen leiden, dat potentiële donoren om financiële reden afhaken. In de brief wordt verder gesteld dat de bestaande regeling voor de meeste donoren een groot deel van de kosten dekt. Wij bepleiten al sinds 2008 een ruimhartige regeling omdat we menen, dat tenminste alle onkosten vergoed dienen te worden.'

NbL: 'In de brief wordt ook gesteld dat de regeling over het algemeen als redelijk en passend wordt ervaren. Dat blijkt vooral een mening te zijn die heerst binnen de zorginstellingen die met de voorbereiding en uitvoering van orgaandonatie belast zijn. Het is zeker niet een mening, die heerst binnen de groep van levende donoren. Over het algemeen wordt het afstaan van een orgaan beschouwd een onbaatzuchtige daad te zijn. Dit moge zo zijn maar rechtvaardigt o.i. niet dat levende donoren er geld op toe leggen.'

De regels om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp zijn strikter geworden door de wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierdoor moeten donoren een complexe procedure doorlopen om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten. Minister Schippers wil kijken of dit makkelijker kan en gaat dit bespreken met onder andere de gemeenten.

NbL: 'De verwijzing in de brief naar gewijzigde wetgeving met betrekking tot de Wmo voor het in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp bij levende donatie slaat nergens op. Er is een groot verschil tussen de behoefte aan tijdelijke huishoudelijke hulp na een nierdonatie en de behoefte aan blijvende huishoudelijke hulp bij ernstige ziekte, invaliditeit of als gevolg van beperkingen van de ouderdom. Wij menen dat levende donoren recht hebben op vergoeding van de kosten van noodzakelijke huishoudelijke hulp zonder dat zij daarvoor een beroep behoeven te doen op regelingen krachtens de WMO.'

In de wet op de Orgaandonatie is geregeld dat uitsluitend onkosten die direct verband houden met de donatie mogen worden vergoed. Deze bepaling is ingegeven door de vrees voor orgaanhandel die in ons land (terecht) verboden is. Maar, vindt de stichting Nierdonatie-bij-Leven: 'elke levende nierdonatie bespaart de samenleving jaarlijks vele tienduizenden euro’s aan niet (meer) noodzakelijke uitgaven voor nierdialyse. In dit licht is een ruimhartige onkostenvergoeding meer dan gerechtvaardigd. Orgaanhandel wordt hierdoor geenszins bevorderd of uitgelokt.' Hiervoor zal een wetswijziging nodig zijn, iets wat minder eenvoudig is dan het aanpassen van een subsidieregeling.

Volgens de minister zal de voorlichting en informatie aan donoren worden verbeterd, zodat mensen vooraf een goed beeld hebben van wat ze kunnen verwachten aan vergoeding. Naar verwachting treedt de aangepaste regeling op 1 juli 2016 in werking.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 22-12-2015
Bron: Ministerie van VWS | Reacties (2)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Jos van der Hoorn, Eexterveen
    04-01-2016 12:47

    Mooi nieuws deze regeling en inderdaad een stap in de goede richting. Hulde aan eenieder die zich inzette in deze, richting het ministerie !! In artikel doemt ook weer het spookwoord "Orgaanhandel" op en laat er geen enkel misverstand over bestaan: dit is een walgelijk fenomeen waar stumpers uit landen ver van hier slachtoffer van worden. Luister/lees journalist Evert Nieuwenhuis maar terug in Nieuwsuur/Trouw van 5-12 j.l. "Illegaal nier kopen is niet zo moeilijk" Maar hij concludeert ook dat je dan wel iets moet regelen en heeft daar een aanbeveling voor. En dezelfde aanbeveling vind ik gelukkig terug op de site Nierdonoren.nl van hierboven genoemde heer Wim Krijbolder onder hun stelling "dat levende donoren hun nier maar om-niet ter beschikking moeten stellen, niťt meer van deze tijd is". En dan volgt een zelfde aanbeveling als Evert van Nieuwenhuis na zijn respectabele huiswerk doet. Gaat de focus nu verschuiven van het probleem richting oplossing? Zou wederom goed nieuws zijn!

  • Jos Sparreboom, ÷verum - Zweden
    29-12-2015 09:47

    Typisch Den Haag. Waarom niet een ruimhartig vast bedrag voor iedereen. Nee, een regeling en een regeling en een andere regeling en meerder formulieren en ambtenaren ter uitvoering van de regelgeving. Als je alles bij elkaar optelt plus het omdraaien van dubbeltjes om te bepalen voor hoeveel dubbeltjes iemand in aanmerking komt, is dat vele malen duurder dan een standaard bedrag. Hoe komt het nou toch dat de kosten zo uit de pan rijzen?
Helft Nederlanders heeft keuze vastgelegd in donorregister

Op 2 januari 2020 stond 49 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Dat zijn 6,9 miljoen mensen, 556 duizend meer dan op 2 januari 2019. De toename van het aantal toestemmingen met of zonder donatiebeperking is meer dan de jaren daarvoor. Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie geeft, nam ook meer toe dan de jaren daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Donorregister.

De afgelopen jaren is er een langzame toename te zien van mensen die hun keuze hebben laten registreren: van 5,8 miljoen in 2014 tot 6,9 miljoen begin dit jaar. Verhoudingsgewijs is er een lichte verschuiving te zien tussen mensen die wel of geen toestemming geven voor donatie: relatief meer mensen hebben in de genoemde periode laten vastleggen dat ze géén donor willen zijn, dan dat ze dat wel willen. In absolute zin zijn beide groepen gegroeid: begin 2020 waren er 130 duizend meer toestemmingen geregistreerd dan begin 2019. Dat de groep die vastlegt geen donor te willen zijn duidelijk groeit is waarschijnlijk het gevolg van het jarenlange debat over de nieuwe donorwet, en het ingaan van deze wet dit jaar. Mensen die geen donor willen zijn, zijn zich hierdoor meer bewust geworden van dat het ook belangrijk is om dat vast te leggen.

Lees meer »

Wisselwerking: Levende donatie na covid-19 »

'Kun je nog donor zijn als je corona hebt gehad?' Dat vroeg Carla zich in lichte paniek af. Zij werkt in de thuiszorg en liep als een van de eersten COVID-19 op tijdens de verzorging van een van haar cliënten. Een relatief milde variant, hoewel de koorts door haar lijf gierde. 'Gelukkig was er geen ziekenhuisopname nodig, zoals bij Boris Johnson', zegt ze nu.

Lees meer »

Implementatie nieuwe donorwet uitgesteld om corona »

De nieuwe donorwet zal, zoals gepland, vanaf 1 juli dit jaar van kracht zijn. Maar het aanschrijven van mensen die nog niets hebben laten vastleggen, wordt met twee maanden uitgesteld. De reden hiervoor is de drukte als gevolg van de covid-19-epidemie (coronacrisis). Dat schrijft Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg, in een brief aan de Tweede Kamer. Van Rijn schrijft: 'De crisis betekent met name dat er minder ruimte beschikbaar is om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

Lees meer »


Uitgebreide subsidieregeling donatie bij leven stap in de goede richting

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier