Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Transplantatie meer dan acht uur na uitname geen probleem'

Door Gerard Kok 

In het algemeen wordt gesteld dat de tijd tussen uitname en implantatie van een donornier zo kort mogelijk moet zijn voor een zo gunstig mogelijke uitkomst. Uit Canadees onderzoek blijkt nu echter dat een transplantatie met een nier van een levende donor ook goede resultaten oplevert wanneer deze tijd langer is dan gebruikelijk, wat in een tijd van cross-over transplantaties steeds vaker voorkomt.

Stel, er zijn twee nierdonor/ontvanger paren. De nier van eerste donor is echter geen goede match voor eerste ontvanger, en de nier van tweede donor is ook geen goede match voor de tweede ontvanger, maar gekruist zou het wel een goede match zijn. Dan kan een 'cross-over transplantatie' worden overwogen: donor één doneert aan ontvanger twee, en donor twee aan ontvanger één.

Er zijn echter wat praktische problemen te overwinnen: vaak wonen beide paren een eind uit elkaar, en moeten de donornieren over een behoorlijke afstand getransporteerd worden voordat de transplantatie kan plaatsvinden. In Nederland reist de donor eerst naar de ontvanger, maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wordt vaak de donornier uitgenomen vlak bij de woonplaats van de donor, en wordt de nier 'los' naar de ontvanger getransporteerd. Het is makkelijk voor te stellen dat er in dat geval makkelijk enige uren overheen kunnen gaan, zeker in landen als Amerika of Canada. Hoe langer dit duurt, hoe slechter de kansen voor de ontvanger zijn, spoed is dus geboden.

Tot nu toe werd aangenomen dat deze tijd tussen uitname en transplantatie, de 'koude ischemietijd', maximaal acht uur mocht bedragen. Dit getal was echter meer gebaseerd op een gebrek aan gegevens van transplantaties met koude ischemietijden langer dan acht uur, dan op harde gegevens dat de kansen voor de ontvanger na acht uur sterk achteruit gingen.

De Canadese onderzoekers gingen in dit geval wél op zoek naar transplantaties met een koude ischemietijd van 8 tot 16 uur. Daaruit bleek dat het in die situatie wel wat langer duurde voordat het donororgaan begon te functioneren, maar voor het uiteindelijke overleven van het orgaan of de ontvanger hoegenaamd geen verschil maakte.

Volgens de onderzoekers zou dit de mogelijkheden voor transplantatie met een nier van een  levende donor kunnen vergroten, omdat transplantaties die een koude ischemietijd tussen 8 en 16 uur zouden betekenen best kunnen worden overwogen, waar ze eerder misschien waren afgewezen omdat de koude ischemietijd te lang was.

sterren Gepubliceerd: donderdag 20-07-2017
Bron: Kidney International | Reacties (1)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Louisa de Wit, Zoetermeer
    20-07-2017 12:44

    Gaan de cross-overparen niet naar een ziekenhuis halverwege, zodat de koude ischemie-tijd altijd kort is? Fijn dat een langere tijd geen bezwaar meer is, maar ik zou toch kiezen voor een korte koude ischemietijd.
Kunnen ouderen met minder medicatie toe?

Ouderen die een nieuwe nier krijgen hebben veel minder vaak een afstoting dan jonge mensen. Als ze de eerste drie maanden na de transplantatie geen afstoting hebben gehad, dan is de kans ook klein dat dat nog gaat gebeuren. Dat ouderen minder vaak een afstoting hebben komt waarschijnlijk vooral doordat hun immuunsysteem minder goed werkt. Ouderen krijgen echter doorgaans wel dezelfde hoeveelheid medicatie als jongere mensen. Terwijl dat misschien helemaal niet nodig is, want tegelijkertijd hebben ze meer last van de bijwerkingen van de medicijnen. Het lijkt er op dat bij ouderen als gevolg van de medicijnen de nierfunctie verslechtert en dat ze meer last hebben van infecties en tumoren.

Silke de Boer is bijna klaar met haar opleiding tot internist-nefroloog in het UMC Groningen. Op 1 oktober vorig jaar is ze begonnen met een promotietraject naar niertransplantaties bij ouderen. In haar onderzoek kijkt ze onder andere naar wat de beste combinatie en dosering afweeronderdrukkende medicijnen is voor 65-plussers na een niertransplantatie.

Lees meer »

Advies voor afweeronderdrukkers tijdens corona »

De richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een advies opgesteld voor de behandeilng met medicijnen van nier(transplantatie)patiënten tijdens de coronacrisis. De titel van het advies is 'Starten en aanpassen van immuunsuppressie voor nefrologische aandoeningen tijdens SARS-CoV2-epidemie'.

Lees meer »

Thuis prikken voor medicijnspiegel »

Een dried blood spot is niets anders dan een bloeddruppeltje uit een vingerprik op een kaartje. Thuis op de bank afgenomen en opgestuurd naar het lab. Herman Veenhof, ziekenhuisapotheker in opleiding en onderzoeker in het UMC Groningen, vraagt zich in zijn promotieonderzoek af of dit polibezoeken van transplantatiepatiënten kan vervangen.

Lees meer »


'Transplantatie meer dan acht uur na uitname geen probleem'

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier