Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Transplantatie meer dan acht uur na uitname geen probleem'

Door Gerard Kok 

In het algemeen wordt gesteld dat de tijd tussen uitname en implantatie van een donornier zo kort mogelijk moet zijn voor een zo gunstig mogelijke uitkomst. Uit Canadees onderzoek blijkt nu echter dat een transplantatie met een nier van een levende donor ook goede resultaten oplevert wanneer deze tijd langer is dan gebruikelijk, wat in een tijd van cross-over transplantaties steeds vaker voorkomt.

Stel, er zijn twee nierdonor/ontvanger paren. De nier van eerste donor is echter geen goede match voor eerste ontvanger, en de nier van tweede donor is ook geen goede match voor de tweede ontvanger, maar gekruist zou het wel een goede match zijn. Dan kan een 'cross-over transplantatie' worden overwogen: donor één doneert aan ontvanger twee, en donor twee aan ontvanger één.

Er zijn echter wat praktische problemen te overwinnen: vaak wonen beide paren een eind uit elkaar, en moeten de donornieren over een behoorlijke afstand getransporteerd worden voordat de transplantatie kan plaatsvinden. In Nederland reist de donor eerst naar de ontvanger, maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wordt vaak de donornier uitgenomen vlak bij de woonplaats van de donor, en wordt de nier 'los' naar de ontvanger getransporteerd. Het is makkelijk voor te stellen dat er in dat geval makkelijk enige uren overheen kunnen gaan, zeker in landen als Amerika of Canada. Hoe langer dit duurt, hoe slechter de kansen voor de ontvanger zijn, spoed is dus geboden.

Tot nu toe werd aangenomen dat deze tijd tussen uitname en transplantatie, de 'koude ischemietijd', maximaal acht uur mocht bedragen. Dit getal was echter meer gebaseerd op een gebrek aan gegevens van transplantaties met koude ischemietijden langer dan acht uur, dan op harde gegevens dat de kansen voor de ontvanger na acht uur sterk achteruit gingen.

De Canadese onderzoekers gingen in dit geval wél op zoek naar transplantaties met een koude ischemietijd van 8 tot 16 uur. Daaruit bleek dat het in die situatie wel wat langer duurde voordat het donororgaan begon te functioneren, maar voor het uiteindelijke overleven van het orgaan of de ontvanger hoegenaamd geen verschil maakte.

Volgens de onderzoekers zou dit de mogelijkheden voor transplantatie met een nier van een  levende donor kunnen vergroten, omdat transplantaties die een koude ischemietijd tussen 8 en 16 uur zouden betekenen best kunnen worden overwogen, waar ze eerder misschien waren afgewezen omdat de koude ischemietijd te lang was.

sterren Gepubliceerd: donderdag 20-07-2017
Bron: Kidney International | Reacties (1)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Louisa de Wit, Zoetermeer
    20-07-2017 12:44

    Gaan de cross-overparen niet naar een ziekenhuis halverwege, zodat de koude ischemie-tijd altijd kort is? Fijn dat een langere tijd geen bezwaar meer is, maar ik zou toch kiezen voor een korte koude ischemietijd.
Amerikaanse onderzoekers leiden afweer ontvanger om de tuin

Ontvangers van donororganen moeten de rest van hun leven medicijnen slikken die hun immuunsysteem onderdrukken, omdat het lichaamsvreemde orgaan anders wordt afgestoten. Het langdurig onderdrukken van het immuunsysteem brengt echter wel een verhoogd risico op infecties en sommige vormen van kanker met zich mee, en daarnaast slaagt het immuunsysteem er na verloop van jaren vaak toch in om het donororgaan af te stoten. Een methode om het immuunsysteem het nieuwe orgaan te laten accepteren als lichaamseigen zou dus een ideale oplossing vormen. Amerikaanse onderzoekers zijn wellicht zo'n methode op het spoor.

Lees meer »

Leuvense test toont afstoting door antilichamen aan zonder biopt »

Onderzoekers uit Leuven en enkele andere Europese centra hebben een manier gevonden om afstoting van een getransplanteerde nier waarbij antistoffen een rol spelen, te herkennen zonder dat er een biopt genomen hoeft te worden. De methode is nog niet zo ver ontwikkeld dat die direct in de praktijk ingezet kan worden. Afstoting van een getransplanteerde nier kan op verschillende manieren plaatsvinden: langs een weg waarbij de T-cellen betrokken zijn (cellulaire afstoting), of door antilichamen.

Lees meer »

Botmetabolisme blijft ook na transplantatie vaak afwijkend »

Op het eerste gezicht zijn botten de meest stabiele onderdelen van je lichaam, maar zelfs botweefsel wordt eens in de zoveel tijd vervangen. Bij gezonde volwassenen wordt sponsachtig botweefsel eens per drie jaar vervangen, en compact bot eens per tien jaar. Bij patiënten met nierschade verloopt dit proces, 'botremodellering', slechter.

Lees meer »


'Transplantatie meer dan acht uur na uitname geen probleem'

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier