Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Steeds minder donatie na overlijden

Door Jeroen van Setten 

Het aantal getransplanteerde nieren blijft in Nederland toenemen, maar dat is niet te danken aan een hogere registratiegraad in het donorregister. De toename is volledig toe te schrijven aan het sterk stijgend aantal levende donoren, elf procent meer in 2016. Het aantal mensen dat doneerde na overlijden, daalde juist, en wel met acht procent. Dit blijkt uit de voorlopige jaarcijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Een verklaring hiervoor kan zijn dat steeds minder mensen lijken te overlijden onder omstandigheden die geschikt zijn voor donatie. Volgens de NTS waren het afgelopen jaar van de 7684 overledenen op de IC’s er maar 883 medisch geschikt om te doneren. In 2015 waren dat nog 970 van 7833 overledenen.

Ook hebben nabestaanden vaker geen toestemming gegeven voor donatie. Opvallend is dat nabestaanden vaker een donatie hebben tegengehouden terwijl de overledene wel met toestemming in het Donorregister stond (12 procent versus 7,6 procent in 2015). Daarvoor geeft de NTS geen verklaring.

De wachtlijsten zijn wel weer langer geworden. Voor wat betreft de nieren komt dat mede doordat steeds meer mensen voor een transplantatie worden aangemeld. Vorig jaar 13 procent meer dan in 2015 (1415 tegen 1252).

sterren Gepubliceerd: maandag 16-01-2017
Bron: Nederlandse Transplantatie Stichting | Nog geen reacties
Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+.

Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie. In Nederland koos de eerste patiënt er in 2012 voor om zijn organen ter beschikking te stellen na euthanasie. Vanwege eventuele ethische en juridische obstakels werd in de jaren daarna terughoudendheid in acht genomen. In 2015 leidde de wens van een man uit Nijmegen de na euthanasie zijn nieren wilde afstaan, en de reactie van ziekenhuizen daarop, nog tot veel commotie. Daarom stelden het Maastricht UMC+ en het Erasmus MC in dat jaar een gezamenlijke handreiking op voor de procedure. Twee jaar later werd een landelijke richtlijn aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels hebben bijna zestig mensen gekozen voor orgaandonatie na euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »

Risico op hoge bloeddruk stijgt na nierdonatie »

Donoren van een nier lopen een hoger risico hypertensie te ontwikkelen dan vergelijkbare, gezonde niet-donoren. Dit blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd aan de Johns Hopkins universiteit (Baltimore, VS, iets ten noordoosten van Washington DC). De onderzoekers bekeken de gegevens van 1295 levende donoren, gemiddeld 6 jaar na hun nierdonatie, en zetten die af tegen de gegevens van 8233 gezonde niet-donoren.

Lees meer »


Steeds minder donatie na overlijden

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier