Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Sommige afgekeurde donornieren waren toch te gebruiken geweest

Door Gerard Kok 

Sommige donornieren van overleden donoren worden weggegooid, terwijl ze waarschijnlijk wel geschikt zouden zijn om als donornier te fungeren, zo blijkt uit Canadees onderzoek.

Om te bepalen of de nieren van een overleden donor geschikt zijn om te transplanteren, wordt van de donor een risicoprofiel gemaakt aan de hand van een tiental gegevens, zoals de hoeveelheid creatinine en de wijze van overlijden. Dit risicoprofiel wordt wel de Kidney Donor Risk Index (KDRI) of de Kidney Donor Profile Index (KDPI) genoemd. Hoe lager de waarde op deze schaal, hoe geschikter de nieren zijn voor transplantatie.

Het Canadese onderzoek had tot doel te kijken hoeveel donornieren van overleden donoren in het algemeen worden afgekeurd. Daartoe werden de gegevens van 896 overleden donoren bekeken. Bijna de helft van de nieren van deze donoren werd afgekeurd. Over het geheel genomen scoorden de donoren van de afgekeurde nieren hoger op de KDRI schaal (d.w.z. dat hun nieren waarschijnlijk minder geschikt zouden zijn voor transplantatie). Toch werden veel nieren ook afgekeurd terwijl de donor relatief laag scoorde, wat kan suggereren dat hier nog wat winst te behalen valt. Misschien hadden deze nieren toch wel kunnen worden getransplanteerd.

De onderzoekers claimen dat er meer nieren worden afgekeurd dan op grond van voorgaande onderzoeken mocht worden verwacht. Zij stellen voorts dat sommige nieren die worden afgekeurd op zich geschikt waren geweest voor transplantatie. Verder onderzoek moet uitwijzen waarom soms toch besloten wordt om dergelijke donornieren af te keuren.

sterren Gepubliceerd: donderdag 17-12-2015
Bron: Clinical Journal of the ASN | Nog geen reacties
Implementatie nieuwe donorwet uitgesteld om corona

De nieuwe donorwet zal, zoals gepland, vanaf 1 juli dit jaar van kracht zijn. Maar het aanschrijven van mensen die nog niets hebben laten vastleggen, wordt met twee maanden uitgesteld. De reden hiervoor is de drukte als gevolg van de covid-19-epidemie (coronacrisis). Dat schrijft Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg, in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Rijn schrijft: 'De crisis betekent met name dat er minder ruimte beschikbaar is om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Praktisch doordat bijvoorbeeld fysieke voorlichtingsbijeenkomsten gericht op moeilijker te bereiken doelgroepen, zoals de Donordialoog voor mensen met een migratieachtergrond en lezingen voor ouderen, momenteel niet mogelijk zijn.'

In april heeft het ministerie twee keer een zogeheten flitspeiling laten uitvoeren onder een deel van de bevolking. Beide keren vond een meerderheid van de respondenten dat de invoering van de wet door kon gaan zoals gepland. Daar komt bij dat het huidige register 'er niet op berekend is veel langer dan [na] 1 juli in de lucht te blijven'. Dat zou risico's en extra kosten met zich mee brengen. Mede hierom heeft de minister besloten de ingangsdatum van 1 juli wel aan te houden.

Lees meer »

Nieuwe donorwet: berichten van het Bootcongres »

Nog vier maanden, dan gaat de nieuwe donorwet in. Dat is niet alleen voor de 'gewone Nederlander' een verandering. Voor zorgverleners verandert er net zo goed van alles. En voor sommige mensen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, is het nog een extra uitdaging om de beslissing te kunnen nemen die de nieuwe wet van ze vraagt.

Lees meer »

Oproep: Doneer 1 minuut »

Op dinsdag 14 januari doen nier-, lever-, en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wilt zijn. Dit onder de tag 'Doneer 1 minuut'. 50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze voor donatie daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Lees meer »


Sommige afgekeurde donornieren waren toch te gebruiken geweest

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier