Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Sommige afgekeurde donornieren waren toch te gebruiken geweest

Door Gerard Kok 

Sommige donornieren van overleden donoren worden weggegooid, terwijl ze waarschijnlijk wel geschikt zouden zijn om als donornier te fungeren, zo blijkt uit Canadees onderzoek.

Om te bepalen of de nieren van een overleden donor geschikt zijn om te transplanteren, wordt van de donor een risicoprofiel gemaakt aan de hand van een tiental gegevens, zoals de hoeveelheid creatinine en de wijze van overlijden. Dit risicoprofiel wordt wel de Kidney Donor Risk Index (KDRI) of de Kidney Donor Profile Index (KDPI) genoemd. Hoe lager de waarde op deze schaal, hoe geschikter de nieren zijn voor transplantatie.

Het Canadese onderzoek had tot doel te kijken hoeveel donornieren van overleden donoren in het algemeen worden afgekeurd. Daartoe werden de gegevens van 896 overleden donoren bekeken. Bijna de helft van de nieren van deze donoren werd afgekeurd. Over het geheel genomen scoorden de donoren van de afgekeurde nieren hoger op de KDRI schaal (d.w.z. dat hun nieren waarschijnlijk minder geschikt zouden zijn voor transplantatie). Toch werden veel nieren ook afgekeurd terwijl de donor relatief laag scoorde, wat kan suggereren dat hier nog wat winst te behalen valt. Misschien hadden deze nieren toch wel kunnen worden getransplanteerd.

De onderzoekers claimen dat er meer nieren worden afgekeurd dan op grond van voorgaande onderzoeken mocht worden verwacht. Zij stellen voorts dat sommige nieren die worden afgekeurd op zich geschikt waren geweest voor transplantatie. Verder onderzoek moet uitwijzen waarom soms toch besloten wordt om dergelijke donornieren af te keuren.

sterren Gepubliceerd: donderdag 17-12-2015
Bron: Clinical Journal of the ASN | Nog geen reacties
Oproep: Doneer 1 minuut

Op dinsdag 14 januari doen nier-, lever-, en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wilt zijn. Dit onder de tag 'Doneer 1 minuut'.

50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze voor donatie daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Een van de gezichten van de campagne is Bregje uit Zeewolde, zij is erfelijk belast met cystenieren en staat na een geslaagde levertransplantatie nu op de wachtlijst voor een nieuwe nier. Dit heeft grote impact op haar gezin: een dagje shoppen met haar dochter, of kijken bij de hockeywedstrijd van haar zoon lukt niet meer. Ze is inmiddels ook afgekeurd als verpleegkundige in de jeugdzorg. Ze hoopt mensen bewust te maken van wat het is om als jonge vrouw een nieuw orgaan nodig te hebben.

Ook Olaf en Bram uit Sleen spreken zich uit. Olaf is door de erfelijke nierziektes van zoon Bram (11) en dochter Pien (8) inmiddels fulltime mantelzorger. Pien heeft sinds kort een nieuwe nier, terwijl Bram nog op de wachtlijst staat en vier keer per week moet dialyseren.

Lees meer »

Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis »

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+. Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »


Sommige afgekeurde donornieren waren toch te gebruiken geweest

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier